Strona główna Informacje prawne Bardzo ważne dla spółek cywilnych

Bardzo ważne dla spółek cywilnych

1144
0
No Ratings Information Message

Zgodnie ze stanowiskiem NSA, licencja nie jest składnikiem wspólnego majątku spółki (cywilnej-przypis), nie może być, więc wykorzystywana przez wspólników spółki cywilnej. Każdy przedsiębiorca (wspólnik spółki cywilnej) zobligowany jest posiadać odrębną licencję.

Źródło: http://www.botm.gov.pl/index.php?m=botm&i=show-info&id=788

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego uprzejmie informuje, iż w związku z Uchwałą Naczelnego Sądu Administracyjnego II GPS 5/08 z dnia 15 października 2008 r.: „W spółce cywilnej, w której tylko jeden ze wspólników posiada licencję na wykonywanie transportu drogowego, świadczenie tych usług przez inną osobę niż licencjobiorca oznacza przeniesienie uprawnień wynikających z licencji na osobę trzecią z naruszeniem art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.)”, nie będą udzielane licencje na wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego dla spółek cywilnych (przedsiębiorców będących wspólnikami spółek cywilnych) na dotychczasowych zasadach. Naczelny Sąd Administracyjny ustalił „odchodząc całkowicie od dotychczasowej linii orzeczniczej w takich sprawach – iż wykonywanie przez jednego ze wspólników usług transportowych na podstawie licencji nie stwarza takich uprawnień dla pozostałych wspólników.

Zgodnie ze stanowiskiem NSA, licencja nie jest składnikiem wspólnego majątku spółki, nie może być więc wykorzystywana przez wspólników spółki cywilnej. Każdy przedsiębiorca (wspólnik spółki cywilnej) zobligowany jest posiadać odrębną licencję.

 

Zatem przedsiębiorcy (każdy z osobna) ubiegający się o udzielenie licencji muszą spełniać warunki określone w art. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Rady EWG 881/92 (w przypadku ubiegania się o licencję na transport rzeczy), Rozporządzeniu Rady EWG 684/92 (w przypadku ubiegania się o licencję na transport osób) oraz w ustawie o transporcie drogowym (w przypadku ubiegania się o licencję na przewóz osób pojazdem do 9 osób łącznie z kierowcą).

Każdemu przedsiębiorcy po spełnieniu warunków ustawowych zostanie udzielona odrębna licencja.

Źródło: http://www.botm.gov.pl/index.php?m=botm&i=show-info&id=788 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułO tym musi wiedzieć każdy spedytor
Następny artykułWażne dla kierowców oraz przewoźników