Strona główna Informacje prawne Obowiązują już nowe przepisy transportowe

Obowiązują już nowe przepisy transportowe

192
UDOSTĘPNIJ

Ile firm w Polsce jest do nich przygotowanych? Z całą pewnością 309 firm wykorzystujących program Wirtualny Audytor zostało automatycznie przygotowanych do nowych obowiązków. Tak samo z całą pewnością dobrze przygotowane jest około 570 firm transportowych które uczestniczyły w specjalnych audytach prawnych, konferencjach oraz szkoleniach transportowych organizowanych przez Kancelarię Prawną Viggen s.c w ciągu ostatnich wielu miesięcy. A pozostałe firmy? Tego dokładnie nie wiadomo ale każdy kto uczestniczył w procesie dostosowania się do nowych przepisów wie że aby spełniać minimalne wymagania które obowiązują od dziś należało sobie zadać szereg pytań – poniżej przedstawiamy niektóre z nich.  WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO GRUPY NAJLEPIEJ PRZYGOTOWANYCH FIRM.

ZAZNACZAMY ŻE PONIŻSZE ZESTAWIENIE MA CHARAKTER WYŁĄCZNIE PRZYKŁADOWY, WYRYWKOWY I POGLĄDOWY I NIE STANOWI ZWARTEJ LISTY KONTROLNEJ KTÓREJ NALEŻY PODDAĆ FIRMĘ W CELU DOSTOSOWANIA JEJ DO PRZEPISÓW OBOWIĄZUJĄCYCH OD 4 GRUDNIA 2011 ROKU.

 

CZY POSIADASZ UMOW Z POSIADACZEM CKZ ? (nie dotyczy jeśli posiadaczem CKZ jest WŁAŚCICIEL)

A) JEŚLI NIE TO, CZY CHCESZ, ABY WIRTUALNY AUDYTOR JĄ PRZYGOTOWAŁ ?

B) JEŚLI TAK TO, CZY CHCESZ, ABY WIRTUALNY AUDYTOR SPRAWDZIŁ PRAWIDŁOWOŚĆ TWOJEJ UMOWY?

 

CZY Z UMOWY Z POSIADACZEM CKZ WYNIKA, ŻE ODPOWIADA ON ZA NASTĘPUJĄCY WYKAZ ELEMENTÓW:

A) UTRZYMANIE I KONSERWACJA POJAZDÓW

B) SPRAWDZANIE UMÓW I DOKUMENTÓW PRZEWOZOWYCH

C) PODSTAWOWĄ KSIĘGOWOŚĆ

D) NADZÓR NAD PRZYDZIELENIEM ŁADUNKÓW KIEROWCOM I POJAZDOM

E) SPRAWDZANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA

 

CZY TWOJA FIRMA POSIADA SIEDZIBĘ, KTÓRA:

A) MA MIEJSCE LOKALIZACJI NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ?

B) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ DOKUMENTY KSIĘGOWE FIRMY?

C) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ AKTA DOTYCZĄCE PRACOWNIKÓW FIRMY?

D) CZY ZNAJDUJĄ SIĘ W NIEJ WYKRESÓWKI / PLIKI CYFROWE / ORAZ ZAŚWIADCZENIA DZIAŁALNOŚCI KIEROWCY?

F) INNE DOKUMENTY ZWIĄZANE Z WYKONYWANIEM TRANSPORTU (NP.: FAKTURY, CMR, itp.)

 

CZY POSIADACZ CKZ ZOSTAŁ SKAZANY ZA PRZESTĘPSTWA UMYŚLNE W NASTĘPUJĄCYM ZAKRESIE:

A) PRAWA HANDLOWEGO

B) PRAWA UPADŁOŚCIOWEGO

C) PRAWA ZWIĄZANEGO Z PŁACAMI I WARUNKAMI ZATRUDNIENIA

D) PRAWA RUCHU DROGOWEGO

E) PRAWA ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ

F) HANDLU LUDŹMI LUB NARKOTYKAMI

 

CZY TWOJA FIRMA TRANSPORTOWA POSIADA “BAZĘ TRANSPORTOWĄ”?

A) TAK

B) NIE – jeśli nie to nie możesz wykonywać transportu – wykonujesz go nielegalnie

 

Jeśli A) to czy:

A) czy posiadasz baza ma charakter „RZECZYWISTY” i czy faktycznie wykonujesz na niej działalność związaną z pojazdami, którymi dysponujesz?

B) czy bazą dysponujesz w sposób „CIĄGŁY” (czy potwierdza to jakaś umowa długoterminowa?)

C) czy w bazie znajdują się „URZĄDZENIA TECHNICZNE” lub „SPRZĘT TECHNICZNY” do obsługi pojazdów?

 

W A), B) I C) mogą być wyłącznie odpowiedzi: „TAK” – JEŚLI odpowiedź jest „NIE” to firma nie posiada bazy i nie ma prawa wykonywać transportu.

 

CZY POSIADACZ CKZ SPEŁNIA WYMAGANIA DOBREJ REPUTACJI – CZYLI:

A) CZY ZOSTAŁ SKAZANY PRAWOMOCNYM WYROKIEM SĄDOWYM?

B) CZY WYCIĄGNIĘTO W STOSUNKU DO NIEGO KONSEKWENCJE PRAWNE ZA POWAŻNE NARUSZENIE PRZEPISÓW WSPÓLNOTOWYCH?

jeśli: TAK w A) i/lub B) to nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać zarządzania transportem w firmie transportowej

 

CZY POSIADACZ CKZ:

A) MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ?

B) MA RZECZYWISTY ZWIĄZEK Z FIRMĄ TRANSPORTOWĄ (nie jest jedynie „figurantem”)?

(mogą być wyłącznie odpowiedzi TAK – jeśli zaznaczą NIE choćby w jednym przypadku de facto firma nie spełnia wymogu dobrej reputacji i nie może wykonywać transportu)

 

CZY POSIADACZ CKZ: (który nie jest właścicielem)

A) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ?

B) JEST ZATRUDNIONY NA PODSTAWIE UMOWY CYWILNOPRAWNEJ?

C) POSIADACZEM CKZ JEST WŁAŚCICIEL FIRMY TRANSPORTOWEJ?

 

JEŚLI: A) lub B) to: posiadacz CKZ posiada w umowie dokładnie określony zakres odpowiedzialności?

A) TAK – jeśli „TAK” – to ok – prawidłowo

B) NIE – jeśli „NIE” – to należy sporządzić umowę z posiadaczem CKZ, w której DOKŁADNIE zostanie określony zakres odpowiedzialności posiadacza CKZ

 

CZY POSIADACZ Certyfikatu Kompetencji Zawodowych:

A) pracuje nie więcej niż w 4 firmach transportowych jako posiadacz CKZ (osoba zarządzająca transportem w firmie transportowej)?

Jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ

B) zarządza łącznie (w kilku przedsiębiorstwach) nie więcej niż 50-cioma pojazdami wpisanymi do licencji? Jeśli tak to nie może a firma nie ma de facto posiadacza CKZ

 

CZY FIRMY WYKONUJĄCE PRZEWOZY NA POTRZEBY WŁASNE MAJĄ POSIADACZA CKZ?

Jeśli nie to nie spełniają wymogu dobrej reputacji i nie mogą wykonywać legalnie transportu

 

Podstawowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:

A) dla „Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych) podstawowa forma to „SPRAWOZDANIE FINANSOWE”

B) dla licencji Międzynarodowych podstawowa forma to „SPRAWOZDANIE FINANSOWE”

C) dla „Zezwoleń” (czyli dawnych lic krajowych), ale dla wykonywania „pośrednictwa w przewozie rzeczy) formy nie ulegają zmianie.

 

Dodatkowa forma poświadczenia sytuacji finansowej:

w drodze „odstępstwa” (na podstawie wniosku) właściwy organ (Wydział Komunikacji lub BOTM) może wydać zgodę (w formie decyzji), aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową w formie:

a) gwarancji bankowej,

b) ubezpieczenia.

 

Jeśli firma posiada inne formy poświadczenia sytuacji finansowej niż wymienione powyżej to faktycznie nie spełnia wymogu dobrej reputacji i może oczekiwać:

a) cofnięcia licencji,

b) cofnięcia CKZ.

 

WYKONAJ AUDYT PRAWNY I DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH FIRM TRANSPORTOWYCH

WWW.KANCELARIAPRAWNAVIGGEN.PL

TEL.: (12) 637-24-57

 TEL KOM 509-651-951

 

 

 

Jak to dobrze że jest WIRTUALNY AUDYTOR,

który dostosowuje firmę do zmian

żeby Tobie było miło lekko i przyjemnie

Jakość = bezpieczeństwo dla ludzi 

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy