Strona główna Informacje prawne Po co przewoźnikom kara 30 tys. zł po kontroli ITD?

Po co przewoźnikom kara 30 tys. zł po kontroli ITD?

801

Większość firm transportowych po kontroli ITD płaci karę w wysokości 30 tys zł. Pytanie brzmi: PO CO (??) – skoro w przytłaczającej większości przypadków kary można uniknąć  znacznej części a czasami wręcz w całości. Oczywiście większość właścicieli firm transportowych nie zna procedur wpływających na zmniejszenie lub wręcz uniknięcie kar ale w tek kwestii pomocy może każdemu z przewoźników udzielić zespół prawny Kancelarii Prawnej Viggen s.c, który pomaga w odpowiednim przygotowaniu firm transportowych do kontroli. Jak nie płacić kary ? To proste. Należy przed kontrolą….

…wdrożyć szereg autorskich i sprawdzonych procedur realizując „audyt prawny” lub wykorzystywać Wirtualnego Audytora – program do samodzielnego nadzorowania i prowadzenia dokumentacji w firmie transportowej. Tezę o konieczności zapłacenia 30 tys zł kary promują te firmy, które otrzymały taką karę ale nigdy nie podjęły nawet minimalnych starań w celu przygotowania i prowadzenie procedur naprawczych.

Doświadczenie Kancelarii Prawnej Viggen s.c. (SPRAWDŹ JAKIE MAMY DOŚWIADCZENIE ORAZ ILU MAMY KLIENTÓW: www.kancelariaprawnaviggen.pl ) wskazuje na 4 główne przyczyny takiej sytuacji:

a) firmy transportowe oddają do kontroli dokumentację nie kompletną pomimo, że w firmie znajduje się pełna dokumentacja oraz nie wykazują lub nieprawidłowo wykazują okoliczności gdy przekroczenia miały miejsce wskutek czynności na które firmy nie miały i nie mogły mieć wpływu. Firmy nie rozumieją oraz nie znają procedur w ramach których w pełni legalnie mają prawo podnieść tę okoliczność i zwolnić się z odpowiedzialności.

b) mało który z przewoźników ma świadomość, że okoliczność powstania uchybień w firmie jeszcze nie oznacza automatycznego nałożenia kary na przewoźnika. Tak oczywiście nie jest – ale pod warunkiem, że przewoźnik wcześniej w prawidłowy sposób powoła się na okoliczności wskazane w wytycznych GITD oraz w przepisach ustawy o transporcie drogowym.

c) znaczna część kar jest nakładana za „drobiazgi”, które naprawdę bardzo prosto wyeliminować pod warunkiem znajomości stosownych procedur prawnych. Kancelaria Prawna Viggen w ramach realizowanego audytu prawnego wprowadza procedury prawne eliminujące praktycznie całkowicie poziom kar we wspomnianym zakresie.

d) tolerowanie błędów kadrowych, księgowych, specjalistów bhp, lekarzy i psychologów oraz urzędników wydających orzeczenia, zaświadczenia, licencje itp jest kolejnym źródłem kar. Czy przewoźnik jest bezbronny wskutek niewiedzy własnej, niewiedzy specjalistów i niewiedzy pracowników? Oczywiście nie. Nie ma żadnego powodu aby zapłacić choćby 1 zł kary w tytułu błędnej metodologii prowadzenia dokumentacji.

e) firmy transportowe nie wykorzystują najnowocześniejszych rozwiązań informatyczno-prawnych. Oczywiste jest to, że każda firma transportowa musi prowadzić dla jednego pojazdu oraz jednego kierowcy łącznie około 100 typów rekordów (terminy plus dokumenty). Jeśli firma posiada zaledwie 10 kierowców i pojazdów to musi stale monitorować 1000 rekordów prawnych. W praktyce bez dużego wyspecjalizowanego zespołu prawnego zadanie to jest nie realne dla każdej z firm. W firmach stosujących nowoczesne systemy zarządzania sztab wyspecjalizowanych prawników przejmuje program prawny „Wirtualny Audytor„, który nie tylko dba o samodzielne zakładanie dokumentacji i jej poprawność merytoryczną i prawną ale zapewnia właściwą wymianę informacji pomiędzy poszczególnymi działami firmy transportowej tak aby pracownicy którzy z natury rzeczy są w mniejszym lub większym stopniu laikami – mogli funkcjonować jak specjalistyczny zespół prawny.

 

Konieczność ponoszenia 30 tys zł z tytułu kar to nieprawdziwy mit, który należy jak najszybciej wyeliminować ze świadomości przewoźników – zastosować stosowne procedury oraz rozwiązania prawno – informatyczne.

PRZYKŁADY:

Firma z Częstochowy: 50 zestawów – wysokość kary: 4700 zł  (tel potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii Prawnej Viggen s.c.)

Firma z Żor: 10 zestawów – wysokość kary: 1700 zł  (tel potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii Prawnej Viggen s.c.)

Firma z Zawoji: 5 zestawów – wysokość kary: 0 zł  (tel potwierdzający do właściciela można uzyskać w siedzibie Kancelarii Prawnej Viggen s.c.)

Firma z Białegostoku: 150 zestawów wysokość kary: 400 zł (tel potwierdzający do zarządu można uzyskać w siedzibie Kancelarii Prawnej Viggen s.c.)

Firma z Koszalina: 4 kierowców – wysokość kary: 3000 zł  (tel potwierdzający do zarządu można uzyskać w siedzibie Kancelarii Prawnej Viggen s.c.)

 

Mariusz Miąsko – współwłaściciel i prawnik Kancelarii Prawnej Viggen s.c.

 

————————————————————————-

Pod poniższym adresem można zapoznać się z opiniami użytkowników na temat programu do automatycznego wykonywania dokumentacji w firmie transportowej: „WIRTUALNY AUDYTOR”

http://jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=419:przewonicy-nie-bd-ju-musieli-sami-prowadzi-dokumentacji-firmy-kierowcow-i-pojazdow&catid=46:wazneinformacje&Itemid=73

www.wirtualnyaudytor.pl

 

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy