Strona główna Aktualności Dnia Podsumowanie aktualnych obostrzeń dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy w Republice Czeskiej oraz...

Podsumowanie aktualnych obostrzeń dla kierowców wykonujących transport międzynarodowy w Republice Czeskiej oraz na Słowacji

398
5/5 (3)

Zasady wjazdu do Czech dla kierowców w transporcie drogowym od 9 listopada pozostają bez zmian.

Zgodnie z zarządzeniem czeskiego Ministerstwa Zdrowia z dnia 3 listopada, które z dniem 9 listopada aktualizuje listę obostrzeń na terenie Republiki czeskiej, obowiązki w zakresie posiadania aktualnego testu RT-PCR na obecność SARS-CoV-2 oraz konieczność wypełniania formularza po przekroczeniu granicy NIE DOTYCZĄ kierowców w transporcie międzynarodowym.

Treść zarządzenia w języku czeskim:

https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2020/11/Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-9-11-2020-do-odvolani.pdf

Kierowca powinien mieć przy sobie tak jak wcześniej – oświadczenie potwierdzające zatrudnienie w transporcie oraz umowę o pracę w języku czeskim.

Słowacja oficjalnie  nadal nie wprowadziła wyjątków w zakresie okazywania aktualnych zaświadczeń o negatywnym wyniku testu RT-PCR.

Powyższa sytuacja ma związek z ogólnokrajową akcją testowania na obecność SARS-CoV-2

(Celoplošné testovanie) która została przeprowadzona w dniach 31.10.2020 – 01.11.2020 r. Wykonanie testów było dobrowolne, jednak certyfikat z negatywnym wynikiem testu pozwala na przemieszczanie się, natomiast osoby nieposiadające dokumentu powinny pozostać w 10 dniowej izolacji.

Powyższe zasady obowiązują również obcokrajowców. Na razie brak jakichkoliwek oficjalnych informacji w zakresie wyłączeń dla kierowców w transporcie międzynarodowym oraz tranzycie. Należy mieć na uwadze, że kontrolujący ma prawo zarządać certyfikatu nie tylko na granicy, ale również przy okazji zwykłej kontroli drogowej. Kontrole na granicach nie są na chwilę obecną regularne, może zatem dojść do sytuacji, że jeden kierowca będzie miał szczęście i przejedzie przez Słowację bezproblemwo, a dla drugiego skończy się to mandatem karnym w wysokości 1659 EUR.

Wyrywkowe kontrole na granicach potrwają co najmniej do 8.11.

https://www.ta3.com/clanok/1196124/policia-robi-kontroly-na-hraniciach-ide-o-dodrziavanie-opatreni.html

„Celem tego działania jest monitorowanie sytuacji na przejściach granicznych i natężenia ruchu. Takie zwiększone wyrywkowe kontrole będą odbywać się na przejściach granicznych o różnych porach do niedzieli i będą kontynuowane w następnym okresie” – powiedziała Denisa Bárdyová, rzeczniczka Prezydium Policji. Wyniki zostaną przedstawione na posiedzeniu Centralnego Sztabu Kryzysowego. Dalsze działania na granicach będą uzależnione od rozwoju sytuacji pandemicznej na Słowacji i w krajach sąsiednich.

Celem podjętych działań jest monitorowanie przestrzegania  obowiązku osłonięcia górnych dróg oddechowych oraz kwarantanny osób wjeżdżających do kraju.

Premier Igor Matovič wskazał, że w najbliższym czasie wszystkie osoby przekraczające granicę SR będą testowane przy pomocy szybkich testów antygenowych. Od poniedziałku, 9.11 testowanie rozpocznie się na granicy z Ukrainą, natomiast od 15.11. obejmie 37 przejść granicznych (również z Polską)

Jeszcze przed rozpoczęciem testowania na granicach, w najbliższy weekend (7-8.11) na Słowacji zostanie przeprowadzana druga tura testów w ramach akcji Celoplošné testovanie. Przebadać się mogą również cudzoziemcy, którzy z różnych powdów – osobistych, czy też zawodowych przebywają na terytorium SR lub też często przekraczają granicę. Wykonanie testu antygenowego jest bezpłatne, na wyniki czeka się do pół godziny. Należy wylegitymować się dowodem osobistym. Do testu mogą przystąpić również kierowcy, którzy po otrzymaniu certyfikatu będą mogli przemieszczać się po terytorium SR.

 

Przypominamy, że ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się na terytorium całego kraju obowiązują zarówno osoby zamieszkałe w Republice Słowackiej, jak i osoby przebywające w tym kraju czasowo np. w celach turystycznych, odwiedzin itp.

Zakaz swobodnego przemieszczania się nie obowiązuje w godzinach od 01.00 do 05.00 oraz nie dotyczy:

  1. osoby, która okaże zaświadczenie o negatywnym wyniku testu RT-PCR wykonanego w okresie od 29.10.2020 r. do 01.10.2020 r. lub certyfikat wydany przez Ministerstwo Zdrowia RS zawierający negatywny wynik testu antygenowego na COVID-19, posiadającego certyfikat i dopuszczonego do użytku w Unii Europejskiej, wykonanego w okresie od 29 października 2020 r. do 1 listopada 2020 r. przez podmiot biorący udział w ogólnokrajowym testowaniu pt. „Wspólna Odpowiedzialność”.

Uwaga – kierowca wjeżdżający na terytorium RS powinien mieć przy sobie oświadczenie: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/statny-dopravny-urad-4/upozornenia-covid-19/aktualizacia-profesionalni-vodici-vynimka-z-domacej-izolacie-karanteny-33428. Dodatkowo w pojeździe należy posiadać środki ochrony indywidualnej, a także ograniczać w miarę możliwości bezpośredni kontakt z personelem za granicą. Istnieje również konieczność wyposażenia w gumowe rękawice i środek dezynfekujący do regularnego czyszczenia rąk.

W związku z brakiem oficjalnych informacji o wyłączeniu kierowców z konieczności okazywania zaświadczeń o negatywnym wyniku testu (sekcja strony słowackiego Ministerstwa transportu jest w tym zakresie niedostepna) wystosowaliśmy oficjalne pisma do trzech słowackich ministerstw (Ministerstvo zdravotníctva, Ministerstvo dopravy a výstavby, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí) z prośbą o zajęcie oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Będziemy informować Państwa na bieżąco.

Adriana Kominowska – Ekspert Działu Silni Prawny

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here