Strona główna Informacje prawne Pracownicy firm transportowych nie są skazani na kary po 1 stycznia 2012...

Pracownicy firm transportowych nie są skazani na kary po 1 stycznia 2012 roku dzięki pewnemu "sprytnemu" programowi

961
0
No Ratings Information Message

Od 1 stycznia 2012 roku pracownicy firm transportowych zgodnie z treścią znowelizowanego artykułu 92.3 u.ot.d. z będą płacić (prywatnie) do 2000 zł grzywny za  przekroczenie obowiązków i  warunków przewozu drogowego lub za chociażby nieumyślne dopuszczenie do powstania takich naruszeń. Kluczowe więc jest pytanie kto będzie chciał pracować w firmach transportowych oraz jak zatrzymać pracowników w firmie?….

Każdy kto prowadzi choćby średniej wielkości firmę transportową wie że nie da się jej prowadzić bez pracowników. Kadrowa, księgowa, kierownik transportu oraz spedytorzy są niezbędni aby firma funkcjonowała. Pracownicy firmy transportowej to jej być albo nie być a spedytorzy i organizatorzy transportu to „silniki” napędowe prawie każdej firmy transportowej. Najwyraźniej ustawodawca miał tego świadomość proponując rozwiązanie które może mieć bardzo niebezpieczne konsekwencje dla branży transportowej – a może wręcz przeciwnie – spowoduje że część firm transportowych zaprzestanie działalności nie z uwagi na skutki kontroli ale z uwagi na brak siły roboczej, która będzie chciała zaryzykować pracy w firmie transportowej. Nie wiemy jak zareagują pracownicy więc skoncentrujmy się na tym co wiemy:

Po pierwsze: KTO PODLEGA KARZE?

a) osoba zarządzająca przedsiębiorstwem, (np.: prezes, dyrektor)

b) osoba zarządzająca transportem w przedsiębiorstwie (czyli posiadacz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych)

c) każda inna osoba wykonująca czynności związane z przewozem drogowym (np.: kadrowa, kierownik transportu, małżonek właściciela, spedytor, księgowa lub ktokolwiek kto realnie miał wpływ na czynności związane z przewozem drogowym).

KOMENTARZ: katalog osób odpowiedzialnych jest otwarty – więc każdy kto nawet wykonuje w firmie czynności pozornie nie związane z przewozem drogowym może ponieść odpowiedzialność jeśli tylko okaże się że jednak miał wpływ nawet nieumyślnie na powstanie przekroczenia.

 

Po drugie: ZA CO PRACOWNIK MOŻE BYĆ UKARANY?  

a ) za naruszenie obowiązków lub warunków przewozu drogowego,

b) za dopuszczenie chociażby nieumyślnie (!!!) do powstania takich naruszeń. 

KOMENTARZ: zgodnie z art 92.3 znowelizowanej uotd nawet nieumyślne powstanie naruszenia nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności. Może wydaje się to brutalne ale takie niestety jest omawiane uregulowanie.   

 

Po trzecie: JAK SĄ TRAKTOWANE NARUSZENIA?

a) kara jest nakładana w formie grzywny przez sąd,

b) orzekanie następuje w trybie określonym w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

c) za wielokrotne naruszenia tego samego typu będzie można zapłacić wielokrotnie

KOMENTARZ: z powyższego wynika, że pracodawca w wielu przypadkach nie będzie nawet wiedział że na pracownika administracji nałożona została kara grzywny chyba że ten poinformuje pracodawcę o zaistniałej sytuacji. Dodatkowo warto wspomnieć że  w przypadku gdy np.: kilku kierowców poruszając się pod drogach z np.: błędnym dokumentem jednocześnie zostanie zatrzymanych przez różne organy kontrolne to każdy z tych przypadków zostanie rozstrzygnięty indywidualnie i pracownik administracji za każdy z nich poniesie odrębną odpowiedzialność w formie odrębnej kary grzywny. Analogicznie do jazdy np.: z nadmierną prędkością- odrębna kara za każde kolejne przekroczenie prędkości podczas kolejnych kontroli prędkości.

 

Po czwarte: CO Z WYKROCZENIAMI STWIERDZONYMI POZA GRANICAMI POLSKI?

a) karę grzywny nakłada się na pracowników także za naruszenia popełnione za granicą,

b) chyba że sprawca wykaże że za naruszenie została już nałożona kara.

KOMENTARZ: wynika z tego, że w zasadzie że gdy kierowca zostanie podczas kontroli drogowej za granicą ukarany to pracownik administracji. Natomiast pracownicy administracji będą podlegali karze grzywny we wszystkich tych przypadkach w których naruszenie miało miejsca poza granicami Polski ale na kierowcę/firmę nie nałożono żadnej kary np.: wskutek braku kontroli na drodze. Oczywiście kara grzywny zostanie nałożona na pracownika wyłącznie wtedy gdy dopuścił chociażby nieumyślnie do powstania naruszenia przez kierowców.     

 

W świetle powyższych uregulowań trzeba wierzyć w mądrość autora i pomysłodawcy powyższych uregulowań czyli Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego z Piły i liczyć że powyższe uregulowania przyczynią się do poprawy na rynku transportowym.   

 

Należy jednak zastanowić się jak zapewnić pracownikom firm transportowych poczucie bezpieczeństwa oraz realne bezpieczeństwo żeby nadal chcieli pracować w firmie transportowej ? Należy przy tym zaznaczyć że rozwiązanie takie musi być trwałe oraz weryfikowalne w każdej chwili – czyli pracownik musi mieć pewność że czynności które wykonuje w firmie transportowej są z całą pewnością prawidłowe i nie uderzą w stabilność finansową jego i jego najbliższej rodziny.

Obecnie na Polskim rynku są dwa takie trwałe i realne rozwiązanie zapewniające weryfikowalną wysoką jakość:

a) program dla ludzi transportu WIRTUALNY AUDYTOR, służący do prowadzenia dokumentacji firmy transportowej (niezależnie od ich poziomu wiedzy zapewnia zawsze najwyższy poziom bezpieczeństwa dla firmy oraz pracowników) www.wirtualnyaudytor.pl

b) projekt LexTrans24 – zarządzający firmą transportową na ponad 20 poziomach. www.lexTrans24.pl

 

 

Po piąte: ILE DOKŁADNIE ORAZ ZA CO ZAPŁACĄ PRACOWNICY FIRM TRANSPORTOWYCH?

Ta kwestia została dokładnie określona w załączniku nr 2 do ustawy o transporcie drogowym.

Z artykułu 92.4 uotd wynika że osoba odpowiedzialna za powstanie naruszenia podlega karze grzywny w wysokości do 2000 zł.

Nie oznacza to jednak że za każde wykroczenie będzie to zawsze 2000 zł. Dokładnie reguluje to załącznik nr 2 do ustawy który określił katalog wykroczeń oraz wysokość grzywny za konkretne wykroczenia.

 

PRZYKŁADOWO:

Jeśli pracownik firmy transportowej:

 

– nie wyposaży kierowcy w wypis z licencji – otrzyma 2000 zł grzywny,

– zaświadczenie działalności kierowcy – otrzyma 500 zł grzywny

– rozkład jazdy – otrzyma 500 zł grzywny

– nieprawidłowe lub niepełne wystawienie zaświadczenia działalności kierowców lub niezgodne ze stanem faktycznym – otrzyma 300 zł grzywny

– dopuści do przewozu drogowego kierowcy bez szkolenia (np.: ADR, okresowego) – otrzyma 1000 zł grzywny

– dopuści do jazdy kierowcę bez orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego – otrzyma 1000 zł grzywny

– dopuści do naruszenia przepisów o czasie prowadzenia, przerw i odpoczynków – otrzyma 2000 zł grzywny

– dopuści do naruszenia przepisów dotyczących zasad stosowania tachografów (3821-85-EWG) – otrzyma 2000 zł grzywny

– dopuści do naruszenia przepisów dotyczących nadmiernego hałasu – otrzyma 200 zł grzywny

– dopuści do naruszenia przepisów dotyczących wykonania transportu wydzielającego szkodliwe substancje w stopniu przekraczającym dopuszczalny poziom – otrzyma 300 zł grzywny

 

Mariusz Miąsko  

www.kancelariaprawnaviggen.pl

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułFirmy po likwidacji transportu nadal będą podlegały kontroli ITD
Następny artykułUwaga! Od 1 stycznie nowa kara dla kierowców!