Strona główna Kadry i Płace „Pracownicze” zwolnienia ze składek społecznych – także dla zleceniobiorców!

„Pracownicze” zwolnienia ze składek społecznych – także dla zleceniobiorców!

1335
0
No Ratings Information Message
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego już 16 lutego 2010 r. stwierdzili, że zasady ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne zleceniobiorców są niezgodne z Konstytucją. Resort pracy, 3 miesiące po tym wyroku, przygotował projekt nowelizacji rozporządzenia składkowego. Zwolnienia ze składek, które dotychczas były „zarezerwowane” tylko dla pracowników, będą dostępne także dla zleceniobiorców!
1. Przychody pracowników i zleceniobiorców oskładkowane na różnych zasadach
Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych z uwzględnieniem wyłączeń przewidzianych w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Podstawy wymiaru składek nie stanowi więc m.in.: zwrot kosztów używania prywatnego pojazdu do celów służbowych, diety i inne należności z tytułu podróży służbowej, wartość świadczeń wynikających z przepisów bhp.
Obecnie wyłączenia te dotyczą tylko pracowników – oznacza to, że takie same świadczenia wypłacane np. zleceniobiorcom podlegają oskładkowaniu w pełnej wysokości
Konstytucyjność przepisów rozporządzenia dotyczących zakwestionował Trybunał Konstytucyjny:
Zdaniem TK: Zwolnienia ze składek powinny być takie same dla zleceniobiorców i pracowników § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, przez to, że nie dotyczy zleceniobiorców wykonujących pracę w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę w zakresie wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów za te świadczenia wypłacane zgodnie z przepisami wydanymi przez Radę Ministrów lub właściwego ministra, a także ekwiwalentów pieniężnych za pranie odzieży roboczej, używanie odzieży i obuwia własnego zamiast roboczego, jest niezgodny z art. 92 ust. 1 Konstytucji. 
(Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 16 lutego 2010 r., P 16/09).
2. Jest już projekt – zwolnienia ze składek także dla zleceniobiorców
Resort pracy przedstawił projekt nowelizacji rozporządzenia składkowego, zgodnie z którym przepisy § 2-4 rozporządzenia będą miały odpowiednio zastosowanie przy ustalaniu podstawy wymiaru składek:
członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia.
Oznacza to, że ustalając podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zleceniobiorcy, zastosowanie będą miały takie same wyłączenia z podstawy wymiaru składek, które obecnie zarezerwowane są tylko dla pracowników.
Projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. Rozporządzenie ma wejść w życie 1. dnia miesiąca następującego po upływie 14 dni od ogłoszenia.
 
 
Podstawa prawna: 
» rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106),
» projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (z 28 kwietnia 2010 .).
Źródło: portalkadrowy.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWypadek polskiego autokaru na Słowacji
Następny artykułO tym powinien pamiętać nie tylko kierowca