Strona główna Aktualności Dnia Prawo zamówień publicznych – zmiany w 2021 r.

Prawo zamówień publicznych – zmiany w 2021 r.

916
5/5 (4)

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. udzieli pomocy w przygotowaniu prawidłowej dokumentacji przetargowej zgodnie z nowymi przepisami Prawa zamówień publicznych.

Kancelaria Prawna Viggen Sp.j. informuje, że z dniem 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, jednak jego przepisy zostały uchwalone ponad rok temu – we wrześniu 2019 r. Tak długie vacatio legis ustawy podyktowane było koniecznością zapewnienia możliwości przygotowania się wszystkich stron i uczestników rynku zamówień publicznych do funkcjonowania według nowych zasad.

Od Nowego Roku zarówno zamawiających, jak i wykonawców czekają poważne zmiany w obszarze regulowania zasad udzielania zamówień publicznych, które są kluczową formą udziału sektora publicznego w gospodarce, w tym, przede wszystkim, w sektorze budowlanym. Jak wskazują dane z Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii „w ten sposób ponad 32 tys. podmiotów zamawia w Polsce towary, usługi i roboty budowlane. W wielu branżach dla co czwartego przedsiębiorcy zamówienia publiczne to ponad połowa przychodów, a dla co dziesiątego – 75 proc. przychodów. Ogólna wartość zamówień udzielanych w procedurach PZP to  blisko 200 mld zł rocznie. Stanowi to ok. 10% PKB.”

Obowiązujące do końca 2020 r. roku Prawo zamówień publicznych wymagało zmian, po 15 latach stagnacji tej dziedziny konieczne stało się dostosowanie jej do obecnych realiów gospodarczych. Bardzo często bowiem archaizm przepisów powodował, że zniechęcały one do ubiegania się o zamówienia publiczne przez wiele podmiotów o czym świadczyła z roku na rok spadająca liczba ofert składanych w przeprowadzanych postępowaniach. Istota zmian miała prowadzić do wprowadzenia przejrzystości, uzyskaniu najlepszego jakościowo produktu/usługi, zwiększenia roli dialogu zamawiającego z wykonawcą na etapie przygotowania postepowania a ponadto współdziałaniu podczas już jego realizacji. Przepisy te mają zwiększyć wolumen przedsiębiorców zainteresowanych do udziału przetargach.

Do najważniejszych zmian należy zaliczyć:

– pełną elektronizację procedur, 

– nowy tryb udzielania zamówienia publicznego, 

– wprowadzenie obowiązkowej waloryzacji kontraktów budowlanych realizowanych ponad 12 miesięcy

– wprowadzenie w umowach o zamówienie publiczne tzw. klauzul abuzywnych,

– wykaz niedozwolonych klauzul do stosowania w umowach pomiędzy wykonawcą a zamawiającym,

– położenie nacisku na poprawę jakości opisów przedmiotu zamówienia,

Ww. przykłady to jedynie kilka zmian, które wprowadza nowa ustawa Prawo zamówień publicznych. Dotychczasowe SIWZ, umowy o zamówienie publiczne oraz opisy przedmiotu zamówienia należy dostosować pod obowiązujący stan prawny.

Zachęcamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen celem ukształtowania prawidłowo swoich dokumentów, tak aby każdy zamawiający miał całość dokumentacji przetargowej w zgodzie z nową ustawą Pzp (praktycznie każdy dokument się zmienia w stosunku do obowiązującej dotychczas ustawy).  W przypadku zainteresowania tematem prosimy o kontakt pod mailami.

biuro1@viggen.pl 509-982-577

jak@viggen.pl 519-140-984

ak@viggen.pl 728-458-556

 

Anna Nieć-Mrzygłód – Dyrektor Generalny Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

Kamil Kinas – ekspert PZP

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko