Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP o ryczałtach noclegowych

3951
0
5/5 (2)

Na temat Uchwały Siedmiu Sędziów SN ws. ryczałtów noclegowych wypowiedział się Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej – dr Leszek Rymarowicz.


Prezes SIPRP zaznaczył, że nieco rozczarowani mogą być ci kierowcy, którzy liczą, że PIP w wyniku kontroli skieruje do pracodawcy nakaz wypłaty ryczałtów noclegowych. Prezes wyjaśnił, iż PIP co do zasady uznaje takie sprawy za sporne i jest tak zwłaszcza w świetle przyjętego do stosowania przez inspektorów pracy stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy. 

ROZMOWA Z PREZESEM STOWARZYSZENIE INSPEKTORÓW PRACY RP

 

– To kolejny przykład pewnego rodzaju chaosu prawnego w Polsce, gdyż nie ma u nas instytucji legalnej, powszechnie obowiązującej wykładni przepisów prawa – skomentował sytuację Prezes SIPRP. Jak podkreślił, ze stanowiska Komisji Prawnej Głównego Inspektora Pracy z 2013 roku wynika, że co do zasady, kierowca nie ma prawa do takiego ryczałtu, aczkolwiek w wielu szczególnych sytuacjach może się okazać, że ma prawo do zwrotu kosztów, jednakże sprawa powinna być w każdym przypadku rozpatrywana indywidualnie przez sąd. Prezes Rymarowicz wskazał także na celowość zmiany zapisów w regulaminach pracy i wynagradzania, ponieważ znaczna ich część zawiera zapisy jedynie odzwierciedlające te z Kodeksu Pracy, gdy tymczasem mogą one – dla jasnego sprecyzowania wzajemnych praw i obowiązków stron stosunku pracy, a więc także dla bezpieczeństwa prawnego pracodawców – zawierać dostosowane do specyfiki firmy zapisy, realnie rozstrzygające konkretne problemy u konkretnego pracodawcy. I wskazał to, podobnie jak precyzyjnie sformułowane umowy o pracę, czy informacje o warunkach zatrudnienia jako tzw. „dobre praktyki”, wpływające na jakość funkcjonowania firmy i umożliwiające uniknięcie kosztownych dla obu stron sytuacji spornych. Prezes SIPRP zwrócił także uwagę na bardzo ważny problem, a mianowicie na niewłaściwe, a przynajmniej niewiele rozstrzygające regulaminy pracy oraz regulaminy wynagradzania w firmach.
Jak zaznaczył Prezes Stowarzyszenia Inspektorów Pracy RP, prezentowana opinia jest wyłącznie opinią Stowarzyszenia i nie może być utożsamiana ze stanowiskiem Państwowej Inspekcji Pracy.

Dostałeś pozew? Zadzwoń – (12) 637 24 57

Oceń artykuł

Poprzedni artykułCo zrobić, aby OCP nie było "wydmuszką"?
Następny artykułCzy zaświadczenie i orzeczenie lek. mogą być tym samym dokumentem?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.