Strona główna Aktualności Dnia Samowolna ingerencja w pracę tachografu oraz liczne naruszenia czasu pracy

Samowolna ingerencja w pracę tachografu oraz liczne naruszenia czasu pracy

1238
No Ratings Information Message

W dniu 26 maja 2011 r. na drodze krajowej nr 8 w miejscowości Suchowola inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białymstoku podczas rutynowych działań kontrolnych zatrzymali pojazd należący do przewoźnika estońskiego. W trakcie analizy dokumentów stwierdzono niezgodności pomiędzy faktycznie przejechaną ilością kilometrów i faktycznego okresu aktywności kierowcy z zapisami na wykresówkach. Jak się okazało przyczyną powstania rozbieżności była samowolna zmiana wskazań urządzenia rejestrującego polegająca na wykonywaniu przejazdu z otwartą pokrywą tachografu. Dodatkowo inspektor stwierdził skrócenie dziennego czasu odpoczynku oraz nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem). Za wykryte nieprawidłowości na przewoźnika nałożono w drodze decyzji administracyjnej karę w wysokości 5 700 zł, zaś kierowcę ukarano mandatem w wysokości 850 zł.

Ponadto tego samego dnia, na punkcie kontrolnym usytuowanym na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Piotrowo-Krzywokoły inny patrol inspekcyjny zatrzymał do kontroli pojazd przewoźnika łotewskiego. Pojazdem tym wykonywany był przewóz drogowy rzeczy ze Słowacji na Litwę. Podczas analizy wykresówek, z okresu objętego kontrolą inspektor ujawnił liczne naruszenia dotyczące czasu pracy kierowcy tj.:

  • czternastokrotne przekroczenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu bez przerwy przy wykonywaniu transportu drogowego,
  • sześciokrotne przekroczenie maksymalnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu przy wykonywaniu transportu drogowego,
  • czterokrotne skrócenie dziennego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego,
  • dwukrotne skrócenie tygodniowego czasu odpoczynku przy wykonywaniu transportu drogowego.

Stwierdzono także naruszenie obowiązku wyposażenia kierowcy w odpowiednie dokumenty, nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem), zbyt długie zapisywanie wykresówki oraz wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego przez kierowcę niebędącego obywatelem państwa UE bez wymaganego świadectwa kierowcy. Za ujawnione naruszenia nałożono na przewoźnika w drodze decyzji administracyjnej karę pieniężną w wysokości 12 700 zł. Kontrolowani kierowcy zostali ukarani mandatami karnymi w wysokości 250 zł i 1000 zł.

źródło: WITD Białystok

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy