Strona główna Kadry i Płace Mandat od inspektora pracy tylko za zawinione wykroczenie

Mandat od inspektora pracy tylko za zawinione wykroczenie

1586
No Ratings Information Message

Inspektor pracy będzie mógł odstąpić od ukarania pracodawcy, jeśli okaże się, że popełnił on wykroczenie z winy nieumyślnej i nie zagraża ono pracownikom. Kontrole inspekcji pracy w firmach mają mieć częściej charakter prewencyjny. Tak wynika z ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) i niektórych innych ustaw. Na ostatnim posiedzeniu cztery poprawki do ustawy (o redakcyjnym charakterze) wprowadził Senat. Teraz trafi ona ponownie do Sejmu. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 30 dni od ogłoszenia.

Zgodnie z nowelizacją w uzasadnionych przypadkach inspektor pracy będzie mógł odstąpić od ukarania pracodawcy rozpoczynającego działalność i jedynie pouczyć go o sposobach właściwego zorganizowania pracy. Będzie to możliwe także w przypadku, gdy inspektor w trakcie kontroli nie stwierdzi bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz ustali, że pracodawca nie popełnił wykroczenia z winy umyślnej.

– Dla inspektorów pracy może być to kłopot. Trudno będzie im określić, czy pracodawca chciał lub godził się na to, że w firmie występują nieprawidłowości, czy też wynikały one jedynie z jego lekkomyślności lub niedbalstwa – mówi Piotr Wojciechowski, prawnik z Kancelarii Gujski Zdebiak.

Podkreśla, że przykładem odzwierciedlającym takie problemy jest niestosowanie się pracowników do wskazanego przez pracodawcę obowiązku korzystania z odzieży roboczej lub ochronnej. Inspektorom trudno byłoby określić, czy w takim przypadku działanie pracodawcy polegające na braku odpowiedniego nadzoru nad podwładnymi jest popełniane z winy umyślnej (pracodawca godzi się na to, że nie noszą oni odpowiedniej odzieży) czy też nieumyślnej (czyli wynika ono jedynie np. z niedbalstwa).

Nowe przepisy mają też odbiurokratyzować procedury kontrolne. Inspektor nie będzie musiał przekazywać pracodawcy pisemnych wystąpień w drobnych sprawach. Wystarczy ustne polecenie ich usunięcia. Taka decyzja będzie dotyczyć tych uchybień, które mogą być usunięte w trakcie kontroli w firmie lub niezwłocznie po jej zakończeniu.

– Ustnego polecania nie będzie można jednak wydawać w przypadkach, gdy inspektor powinien wydać nakaz, czyli np. w sprawach dotyczących bhp – mówi Katarzyna Grzybowska-Dworzecka z kancelarii Michałowski Stefański Adwokaci.

Nowelizacja wprowadzi też zmiany dotyczące ustalania prawa do emerytury pomostowej. Wynika z nich, że pracodawcy będą musieli ponieść koszty badania nakazanego przez PIP, które ma ustalić, czy na danym stanowisku pracy występują warunki uprawniające do takiego świadczenia.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko