Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym Spedycja – charakter prawny usługi

Spedycja – charakter prawny usługi

3035
0
5/5 (6)


Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Spedycja. Jedną z najczęściej stosowanych aktualnie w obrocie gospodarczym umową jest umowa spedycji.
Umowa ta ma charakter cywilnoprawny i uregulowana jest przepisami Kodeksu Cywilnego.
W świetle art. 794 KC 
Spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysłania lub odbioru przesyłki lub do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. Definicja ta w sposób bardzo ogólny określa zakres usług świadczonych przez spedytora, dlatego też każdorazowo o zakresie usług spedytora decydują konkretne okoliczności faktyczne związane z zaspokojeniem danej potrzeby przewozowej oraz wole stron umowy spedycji. Istotą usługi spedycji jest wykonanie przez spedytora szeregu czynności pomocniczych związanych z przewozem przesyłek, organizowaniem przewozów towarowych, a także wykonywaniu różnorodnych innych czynności prawnych i faktycznych. A więc mają za zadanie usprawnić etap poprzedzający wykonanie właściwych czynności przewozowych i fazę po ich zakończeniu. Wykonanie ww czynności faktycznych i prawnych stanowić powinno zasadniczy cel i przedmiot umowy spedycji. Postanowienia takiej umowy przedmiotowo istotne, powinny zawierać oznaczenie:
a) przesyłki (jej substancji, rozmiaru, ciężaru itp.)
b) wynagrodzenia należnego spedytorowi ( w większości określonego wg taryf spedycyjnych)
c) rodzaj i zakres usług spedycyjnych.


Do obowiązków spedytora określonych w umowie mogą należeć miedzy innymi:

– wysyłanie przesyłek,
– odbieranie przesyłek,
– zawieranie umów o dokonanie przewozu,
– przechowywanie i składowanie przesyłek,
– udzielanie porad,
– sporządzanie dokumentów przewozowych,
– oznakowywanie przesyłek,
– przedstawianie przesyłki do odprawy celnej (spełnieni roli agenta celnego w przypadku spedycji międzynarodowej).


Czynności faktyczne, które odróżniają usługę spedycji od przewozu to takie działania spedytora jak: pakowanie, ważenie, cechowanie, sortowanie, konsolidowanie przesyłek zbiorczych, ładowanie, konwojowanie, dowóz i odwóz przesyłek na trasie między magazynem a miejscem nadania jej do przewozu.


Zaznaczyć należy, że z mocy prawa spedytor zobowiązany jest do:
1) podejmowania czynności potrzebnych do uzyskania zwrotu nienależnie pobranych sum z tytułu przewoźnego, cła i innych należności związanych z przewozem przesyłki (zgodnie z art 797 KC)
2) zabezpieczenia praw dającego zlecenie względem przewoźnika lub innego spedytora (zgodnie z art. 798 KC)
3) wykonanie czynności eliminujących możliwość powstania szkody lub w razie jej zaistnienia zmniejszenie uszczerbku
4) stosowania się do wskazówek dającego zlecenie oraz udzielanie potrzebnych informacji o przebiegu procesu transportowego (zgodnie z art. 740 KC).
Jeżeli strony w umowie nie określiły sposobu przewozu ekspediowanej przesyłki, wówczas spedytor ma prawo wyboru właściwego środka transportu i optymalnej drogi przewozu.
Szczególnym przypadkiem tego uprawnienia jest możliwość wykonania przewozu przez samego 
spedytora, co wyraźnie statuuje art. 800 KC, nakładający na niego w takiej sytuacji prawa i obowiązki przewoźnika. Stronami umowy spedycji są dający zlecenie i spedytor. Przez dającego zlecenie należy rozumieć zwykle wysyłającego (nadawcę) lub odbiorcę przesyłki. Nie może nim być przewoźnik. Spedytorem może być osoba fizyczna lub prawna posiadająca odpowiednie licencje i certyfikat kompetencji zawodowych.

 

 Czytaj także:

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKolejna święto miłośników zabytkowych pojazdów za nami. Jakie okazy zawitały na tegoroczną ClassicManię NIGHT?
Następny artykułLikwidacja przedsiębiorstwa transportowego negatywnym skutkiem zatrudnienia kierowcy skazanego

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj