Strona główna Aktualności GITD i PIP Stowarzyszenie URKSiTD NAJLEPSZA DROGA prosi WITD Gdańsk o wyjaśnienia

Stowarzyszenie URKSiTD NAJLEPSZA DROGA prosi WITD Gdańsk o wyjaśnienia

971
0
No Ratings Information Message

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego Najlepsza Droga (www.najlepszadroga.pl) poprosiło WITD w Gdańsku o pilne wyjaśnienia w jednej z bulwersujących spraw o charakterze prawnym.

Stowarzyszenie Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej

i Transportu Drogowego

NAJLEPSZA DROGA

ul. Tyniecka 10a

Kraków

                                                                                                           WOJEWÓDZKI INSPEKTOR

                                                                                                          TRANSPORTU DROGOWEGO

                                                                                                                     W GDAŃSKU

WNIOSEK O WYJAŚNIENIE

Prosimy o wyjaśnienie przebiegu oraz ewentualnego rozstrzygnięcia sprawy dotyczącej transportu przez WITD Gdańsk zatrzymanych pojazdów ponadnormatywnych bez zachowania warunków przewidzianych stosownymi przepisami określającymi zasady pilotażu pojazdów na parking „administracyjny”.

Nasze bardzo poważne wątpliwości w przedmiotowej sprawie budzą trzy kwestie natury prawnej:

a) dlaczego doszło do konwojowania pojazdów nienormatywnych bez przewidzianego prawem pilotażu (pojazdami pomocy drogowej) określonego przepisami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. U. z dnia 13 maja 2004 r.)?

b) dlaczego Pani rzecznik WITD Gdańsk udzielając wyjaśnień do przedmiotowej sprawy rozmijała się z okolicznościami zarejestrowanymi w materiale filmowym wyemitowanym na stronie http://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/Nocna-akcja-inspektorow-transportu-n56194.html oraz na stronie WITD Gdańsk www: http://www.witd.gdansk.pl/z-ycia-inspekcji/169-gabarytowa-noc

c) dlaczego w ogóle postanowiono odtransportować pojazd na parking administracyjny skoro zgodnie z treścią znowelizowanego art 95 ust 1 ustawy z 16 września 2011 roku o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw w przypadku stwierdzenia naruszenia” (…) na drodze (…) osoba przeprowadzająca kontrolę (…) kieruje pojazd (…) na najbliższy parking strzeżony”. Dlaczego więc WITD Gdańsk dokonał wyboru parkingu administracyjnego wbrew aktualnie obowiązującemu uregulowaniu – czy parking administracyjny był najbliższym parkingiem strzeżonym?

Nasze szczególne zaniepokojenie budzi okoliczność, że w tej sprawie doszło prawdopodobnie do naruszenia szeregu przepisów prawa przez organy kontrolne, które ze swej natury muszą:

a) cechować się szczególną znajomością prawa skoro jego egzekwowaniem się zajmują,

b) cechować się szczególnym poszanowaniem dla prawa skoro mają stanowić przykład dla innych podmiotów.

Prosimy o niezwłoczne zajęcie stanowiska w przedmiotowym zakresie

Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKancelaria Prawna Viggen s.c. opracowała projekt Planu Transportowego dla Związku Komunalnego w Olkuszu
Następny artykułPrzewóz na potrzeby własne, a wymóg zatrudnienia pracowników w oparciu o umowę o pracę
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.