Strona główna Aktualności Dnia Tarcza Antykryzysowa a lichwa…

Tarcza Antykryzysowa a lichwa…

224
5/5 (2)

Ustawa wprowadzająca rozwiązania potocznie nazywane Tarczą Antykryzysową 3.0. dokonała nowelizacji art. 304 Kodeksu karnego poprzez rozszerzenia odpowiedzialności karnej za lichwę. 

Ustawa z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która została ogłoszona dnia 15 maja 2020 roku dokonała rozszerzenia normy artykułu 304 Kodeksu karnego, w konsekwencji czego doszło do znacznego i istotnego poszerzenia odpowiedzialności karnej za to przestępstwo. Do dotychczasowej treści artykułu 304 dodano §2 i §3 w brzmieniu:

„§ 2. Kto, w zamian za udzielone osobie fizycznej świadczenie pieniężne wynikające z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie takiego świadczenia z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty kosztów innych niż odsetki w kwocie co najmniej dwukrotnie przekraczającej maksymalną wysokość tych kosztów określoną w ustawie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto, w związku z udzieleniem osobie fizycznej świadczenia pieniężnego wynikającego z umowy pożyczki, kredytu lub innej umowy, której przedmiotem jest udzielenie świadczenia pieniężnego z obowiązkiem jego zwrotu, niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, żąda od niej zapłaty odsetek w wysokości co najmniej dwukrotnie przekraczającej stopę odsetek maksymalnych lub odsetek maksymalnych za opóźnienie, określonych w ustawie”.

Do chwili nowelizacji znamionami przestępstwa lichwy była konieczność dopuszczenia się wykorzystania przymusowego położenia drugiej strony umowy i nałożenie na nią obowiązku świadczenia niewspółmiernego z przedmiotem umowy. Udowodnienie jednak tych okoliczności w praktyce nastręczało pokrzywdzonym wielu niedogodności i często było niemożliwe do zrealizowania. Obecnie nie ma takiego wymogu i dochodzenie swoich prawa dla pokrzywdzonych stało się prostsze.

Piotr Jan Tarasek – Kierownik Działu Prawnego KPV sp. j.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here