Strona główna Aktualności Dnia TARCZA FINANSOWA PFR 2.0. – pomożemy Ci uzyskać świadczone przez nią wsparcie

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0. – pomożemy Ci uzyskać świadczone przez nią wsparcie

350
5/5 (3)

TARCZA FINANSOWA PFR 2.0.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy kolejną odsłonę opracowania dotyczącego zasad wnioskowania i otrzymywania wsparcia w ramach nowo uchwalonej Tarczy PFR 2.0. Rząd przedmiotową Tarczą PFR 2.0., zwaną dalej Tarczą 2.0. postanowił przeznaczyć ponad 35 miliardów złotych na wsparcie dla polskich przedsiębiorców. Ze wsparcia skorzystać mogą mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy. Podział środków z Tarczy 2.0. kształtuje się w ten sposób, że dla mikrofirm przeznaczono 3 miliardy złotych, dla małych i średnich 7 miliardów, z kolei dla dużych 25 miliardów.

Dla kogo?

Z Tarczy Finansowej PFR 2.0. skorzysta 38 branż. Rząd jednak uczynił zastrzeżenie, ze klasyfikacja ta może zostać rozszerzona, co uznać należy za korzystną wiadomość. Poniżej przedstawiamy listę według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

 • 49.39.Z – Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
 • 47.71.Z – Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
 • 47.81.Z – Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.82.Z – Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach
 • 47.89.Z – Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
 • 56.21.Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych
 • 55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
 • 55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
 • 56.10.A – Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne
 • 56.10.B – Ruchome placówki gastronomiczne
 • 56.29.Z – Pozostała usługowa działalność gastronomiczna
 • 56.30.Z – Przygotowywanie i podawanie napojów
 • 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów
 • 74.20.Z – Działalność fotograficzna
 • 77.21.Z – Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 • 79.11.A – Działalność agentów turystycznych
 • 79.12.Z – Działalność organizatorów turystyki
 • 79.11.B – Działalność pośredników turystycznych
 • 79.90.A – Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych
 • 79.90.B – Działalność w zakresie informacji turystycznej
 • 79.90.C – Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 • 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych
 • 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej
 • 86.90.A – Działalność fizjoterapeutyczna
 • 86.90.D – Działalność paramedyczna
 • 90.01 Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny
 • 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych
 • 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych
 • 91.02.Z – Działalność muzeów
 • 93.11.Z – Działalność obiektów sportowych
 • 93.13.Z – Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
 • 93.19.Z – Pozostała działalność związana ze sportem
 • 93.21.Z – Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki
 • 93.29.A – Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych
 • 93.29.B – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
 • 96.04.Z – Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Od kiedy nabór?

Kluczową informacją jest to, że Polski Fundusz Rozwoju wskazał, że wnioski będą mogły być składane przez mikro, małe i średnie firmy (MŚP) w okresie styczeń-luty 2021 roku, a przez duże firmy w okresie styczeń-marzec 2021.

Podstawowa zasada przyznania subwencji

Subwencja uzależniona będzie od spadku obrotów, a także utrzymania firmy i zatrudnienia oraz wykazania faktycznych strat. Założenia różnią się w odniesieniu do wielkości firmy, tak samo jak w ramach Tarczy PFR 1.0.

 1. Mikrofirma – Kwota subwencji dla mikrofirm to iloczyn liczby zatrudnionych na 30 września 2020 roku oraz kwoty bazowej subwencji. Wysokość tej kwoty zależy od poziomu spadku przychodów w okresie od kwietnia do grudnia lub od października do grudnia 2020 roku, w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Maksymalna kwota finansowania przy skorzystaniu przez przedsiębiorcę z obu Tarcz Finansowych nie może być wyższa niż 72 tysięcy złotych na jednego pracownika. Subwencja finansowa jest w całości bezzwrotna pod warunkiem utrzymania działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz utrzymanie średniego zatrudnienia w 2021 roku w porównaniu do 2020 roku.
 2. MŚP – kwota subwencji dla MŚP jest sumą predykcji kosztów stałych, które „wedle najlepszej wiedzy przedsiębiorcy mogą zostać przez niego poniesione”. kwota subwencji zależy również od „poniesionych kosztów stałych, niepokrytych w ramach działalności przedsiębiorstwa z zysku brutto oraz innych źródeł, takich jak ubezpieczenie, inne środki pomocy otrzymane na podstawie Tymczasowych Ram lub wsparcie z innych źródeł, w okresie 6 miesięcy, pomiędzy listopadem 2020 a kwietniem 2021 roku”. W ramach wsparcia z Tarczy 2.0. kwota nie może przekroczyć iloczynu liczby etatów i 72 tysięcy złotych, a w przypadku skorzystania z obu Tarcz Finansowych, łączna wysokość wsparcia nie może przekroczyć iloczynu sumy liczby etatów i 144 400 złotych. Kwota subwencji dla MŚP pokrywa 70% straty brutto beneficjenta za okres listopad 2020 – kwiecień 2021 roku. Przy czym strata brutto obliczana jest z wyłączeniem rezerw na aktywa oraz uwzględnia wsparcie otrzymane z innych źródeł. Subwencja finansowa dla MŚP jest bezzwrotna pod warunkiem łącznego spełnienia poniższych warunków:
 • utrzymanie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2021 roku;
 • rozliczenie nadwyżki w terminie po 31 października 2021 roku, przy czym nie ma możliwości rekompensaty poniesionych kosztów przekraczających otrzymane wsparcie.
 • przedstawienie rozliczenia straty netto na podstawie sprawozdań finansowych.

Na co wykorzystać?

Środki można wykorzystać tylko i wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w to wlicza się wynagrodzenia dla pracowników. Nie można jej natomiast wykorzystać na płatności kredytów i leasingów.

Szanowni Państwo mając na względzie fakt iż w ramach pierwszej Tarczy PFR w przypadku każdego klienta udało nam się pozyskać dla niego wnioskowane wsparcie, tym bardziej zachęcamy do kontaktu z naszym działem handlowym, świadcząc najlepsze jakościowo usługi w tym względzie na rynku. 

Wskazać należy, że pozyskane przez nasz zespół wsparcie w ramach Tarczy PFR 1.0. na rzecz naszych klientów wyniosło ponad 50 milionów złotych.

Zapraszamy do kontaktu:

biuro1@viggen.pl

jak@viggen.pl

Anna Nieć-Mrzygłód – Dyrektor Generalny KPV

Piotr Tarasek – Kierownik Działu Prawnego KPV

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here