Strona główna Aktualności Dnia NADCHODZĄ ZMIANY USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

NADCHODZĄ ZMIANY USTAWY O DROGACH PUBLICZNYCH

407
5/5 (1)

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych. Planowane zmiany uwzględniają wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 21 marca 2019 roku i mają na celu zapewnienie zgodności przepisów krajowych z prawem unijnym.

Zgodnie z nowymi założeniami, nie będzie konieczności uzyskiwania zezwoleń dla ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 ton. Ruch taki dopuszczony zostanie na drogach publicznych.

W projekcie ustawy, przewidziane zostały również określone wyjątki, za pomocą których można ograniczyć ruch takich pojazdów, na poszczególnych odcinkach dróg. Pierwszy wyjątek stosowany jest w wypadku, kiedy drogi publiczne nie spełniają odpowiednich wymagań technicznych, pozwalających na poruszanie się po nich pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 tony. Drugi wyjątek dotyczy sytuacji, kiedy drogi, przebiegają w pobliżu obszarów lub obiektów, na których ruch pojazdów ciężkich może wywierać szczególnie negatywny wpływ, czyli np. przebiegają lub graniczą z obszarem chronionym przyrodniczo (parki narodowe, obszar Natura 2000) lub są usytuowane w sąsiedztwie budynków mieszkalnych, przedszkoli, uzdrowisk bądź obszarów górniczych. Decyzję o zastosowaniu powyższych wyjątków, które muszą wystąpić jednocześnie, będą podejmować samorządy, poprzez uchwałę rady gminy lub rady miasta. Jeżeli droga posiada zły stan techniczny, decyzję o jej wyłączeniu może podjąć również zarządca drogi. Kolejnym ustawowym wyjątkiem będą drogi gruntowe. Po takich drogach będą mogły poruszać się jedynie pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 8 ton.

W przypadku niedostosowania się do wprowadzonego zakazu, projekt zmiany ustawy przewiduje kary administracyjne. Wysokość tych kar, będzie zależna od procentu przekroczenia dopuszczalnego nacisku osi napędowej na danym odcinku drogi. Oczywiście im wyższy procent, tym kara jest automatycznie wyższa.

Powyższe zakazy, nie będą mogły obowiązywać na drogach publicznych, które zostały wybudowane lub przebudowane, z wykorzystaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej, w ciągu 5 lat od oddania takiej drogi do użycia, na drogach publicznych tarnseuropejskiej sieci drogowej i na drogach krajowych, z wyjątkiem tych dróg, które zarządzane są przez prezydentów miast na prawach powiatu.

Wprowadzane zmiany z pewnością doprowadzą do uproszczenia samej procedury administracyjnej. Właściciele pojazdów, których nacisk pojedynczej osi napędowej, nie przekracza 11,5 tony, nie będą już zobligowani do występowania o wymagane pozwolenia. Powyższe postanowienia wejdą w życie, w terminie 60 dni od dnia ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Anna Sikora – Prawnik KPV

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko