Strona główna Aktualności Dnia Transport towarów niebezpiecznych a odpowiedzialność wynikająca z KREPTD

Transport towarów niebezpiecznych a odpowiedzialność wynikająca z KREPTD

536
5/5 (13)

Nadzór prawny i merytoryczny: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Transport towarów niebezpiecznych a odpowiedzialność wynikająca z KREPTD. Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/ 403 w grupie 9 określa rodzaj naruszenia w postaci transportu towarów niebezpiecznych w sposób zakazany lub przy użyciu niezatwierdzonych środków zabezpieczających oraz transport takich towarów bez oznaczenia ich w pojeździe jako towarów niebezpiecznych, a tym samym stanowiący zagrożenie życia lub środowiska w takim stopniu, że prowadziłoby to do podjęcia decyzji o unieruchomieniu pojazdu.

Transport towarów niebezpiecznych a odpowiedzialność wynikająca z KREPTD

Trzeba zaznaczyć, iż oba wykroczenia stanowią najpoważniejsze naruszenia (NN), co prowadzi do bardzo poważnych konsekwencji. Zgodnie z przelicznikiem KREPTD już jedno najpoważniejsze naruszenie na rok prowadzi do uruchomienia krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji.

Przewozy towarów niebezpiecznych regulowane są przez szereg aktów prawnych. Zaliczyć do nich trzeba przede wszystkim: Międzynarodową Umowę ADR obowiązującą w całej Europie (i nie tylko) oraz akty prawa lokalnego, które w Polsce oznaczają między innymi ustawę o przewozie towarów niebezpiecznych czy ustawę o broni i amunicji. Każdy z tych dokumentów wnosi swoje regulacje, a przy przewozach międzynarodowych należy zawsze sprawdzić, czy przypadkiem kraj tranzytu nie wniósł swoich obostrzeń, które będą obowiązywać nasz pojazd na jego terytorium.

 

Co kryje się pod definicją „towarów niebezpiecznych”?

Jak sama nazwa wskazuje, są to takie towary, które z jakichś powodów zagrażają życiu lub zdrowiu ludzkiemu, środowisku naturalnemu czy też generalnemu porządkowi lub dobrom materialnym. Organizacja Narodów Zjednoczonych utworzyła zamknięty katalog, każdemu nadając czterocyfrowy numer, tzw. „numer UN”, dzieląc je jednocześnie na klasy w zależności od zagrożenia lub też zagrożenia dominującego. Przykładowo sztuczne ognie zostały umieszczone w klasie 1 jako materiał wybuchowy, benzyna w 3 jako palna ciecz, a baterie i akumulatory w 9 jako „inne towary i przedmioty niebezpieczne”.

Umowa ADR wprowadziła wymogi dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych tak, by możliwie najlepiej ograniczyć skutki ewentualnego uwolnienia substancji, na przykład podczas kolizji pojazdów, a przede wszystkim by takim zdarzeniom w ogóle zapobiegać. Ogólne regulacje dotyczące wszystkich klas to przede wszystkim:

      1. Kompletne wyposażenie pojazdów oraz przeszkolenie ich załóg, a także innych osób zaangażowanych w przewóz takich, jak spedytorzy, magazynierzy czy obsługa urządzeń do napełniania i opróżniania cystern.
      2. Wyposażenie pojazdów w sprzęt mający ochronić załogę (taki jak okulary ochronne czy płyn do płukania oczy) oraz umożliwić aktywne zapobieganie uwolnieniu niebezpiecznej substancji do środowiska (na przykład zabezpieczenia nakładane na studzienki kanalizacyjne).
      3. Wyznaczenie doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych, często z angielskiego nazywany DGSA. Osoba ta posiadając uprawnienia nadane przez Transportowy Dozór Techniczny (w przypadku Polski) ma za zadanie na bieżąco wspierać wszystkich pracowników w zakresie zgodności z przepisami, szkolić nowych pracowników firmy i reagować na wszystkie rozbieżności.

Jeśli jesteś zainteresowany sprawdzeniem poziomu zagrożenia w swoim przedsiębiorstwie transportowym wyślij nam pliki DDD, wówczas wygenerujemy raport KREPT w naszym autorskim oprogramowaniu VTS specjalnie przystosowanym do wprowadzonych unormowań, który to pozwoli określić poziom bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.

Jeśli jesteś zainteresowany audytem prawnym całego przedsiębiorstwa, który pozwoli zweryfikować prawidłowość procedur skontaktuj się z nami: (12) 637 24 57 lub 509 982 577, e-mail: biuro1@viggen.pl.

 

Magdalena Polczak

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

 

 Czytaj także:

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here