Strona główna Informacje prawne Tyle kosztuje firmę transportową jazda kierowców w godzinach nocnych

Tyle kosztuje firmę transportową jazda kierowców w godzinach nocnych

425

Tyle kosztuje firmę transportową jazda kierowców w godzinach nocnych. Zanim dokonamy ustalenia godzin nocnych obowiązujących w firmie należy wcześniej dokonać analizy pod kątem ustalenia powtarzalnych wyjazdów oraz powrotów choćby części pojazdów w firmie przewoźnika. Racjonalne ustalenie godzin nocnych skutkować będzie realnymi oszczędnościami finansowymi. Im firma jest większa tym wyższa może się okazać korzyść z racjonalizacji ustalenia godzin nocnych.

Za każdą godzinę pracy w porze nocnej pracownikowi przysługuje dodatek do wynagrodzenia w wysokości 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w ustawie i rozporządzeniu o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Na dzień dzisiejszy minimalne wynagrodzenie wynosi 1276 zł.

PRZYKŁADOWO: (1276 zł : 160 godzin) x 20% = 1,60 zł dodatku do godziny przepracowanej w porze nocnej, Przy założeniu miesiąca w którym do przepracowania jest 160 godzin, stawka za godzinę pracy wynosi 7,98 zł, a w porze nocnej 9,58 zł.

Ustalenie stawki godzinowej dodatku wymaga podzielenia kwoty minimalnego wynagrodzenia przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (nie obejmuje to przepracowanych godzin nadliczbowych, ani planowanych godzin nadliczbowych). Liczba godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu, jak też kwota minimalnego wynagrodzenia jest zmienna w czasie. Stawka ta powinna być ustalana dla każdego konkretnego miesiąca. Dodatek do wynagrodzenia przysługuje każdemu pracownikowi, który wykonywał w danym dniu pracę w porze nocnej i przysługuje niezależnie od innych należności, a w szczególności od dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających na porę nocną. Dodatki te bowiem wynikają z niezależnych od siebie podstaw prawnych.

W wyrok Sądu Najwyższego z 7 lipca 1997 r. (I PRN 92/77), stwierdzono, że należy odróżnić uprawnienie pracownika do dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych od dodatku za pracę w porze nocnej. Zwiększone wynagrodzenie z tytułu pracy w porze nocnej przysługuje pracownikowi za pracę w porze nocnej w ramach normalnie obowiązującego pracownika czasu pracy. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych przysługuje natomiast tylko wówczas, gdy obowiązująca pracownika norma czasu pracy została przekroczona.

Na dzień dzisiejszy minimalne wynagrodzenie wynosi 1276 zł.

PRZYKŁADOWO: (1276 zł : 160 godzin) x 20% = 1,60 zł dodatku do godziny przepracowanej w porze nocnej, Przy założeniu miesiąca w którym do przepracowania jest 160 godzin, stawka za godzinę pracy wynosi 7,98 zł, a w porze nocnej 9,58 zł. Obliczenia Dodatek za 1 godzinę pracy w porze nocnej w roku 2009:

Styczeń 168 godz. 20% × (1276 zł : 168 godzin) 1,52 zł

Luty 160 godz. 20% × (1276 zł : 160 godzin) 1,60 zł

Marzec 176 godz. 20% × (1276 zł : 176 godzin) 1,45 zł

Kwiecień 168 godz. 20% × (1276 zł : 168 godzin) 1,52 zł

Maj 160 godz. 20% × (1276 zł : 160 godzin) 1,60 zł

Czerwiec 168 godz. 20% × (1276 zł : 168 godzin) 1,52 zł

Lipiec 184 godz. 20% × (1276 zł : 184 godzin) 1,39 zł

Sierpień 160 godz. 20% × (1276 zł : 176 godzin) 1,60 zł

Wrzesień 176 godz. 20% × (1276 zł : 176 godzin) 1,45 zł

Październik 176 godz. 20% × (1276 zł : 1176 godzin) 1,45 zł

Listopad 160 godz. 20% × (1276 zł : 160 godzin) 1,60 zł

Grudzień 168 godz. 20% × (1276 zł : 168 godzin) 1,52 zł

W wewnętrznych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwie (w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania) może zostać ustalona inna kwota dodatku za pracę w porze nocnej, np. 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – 20% stawki godzinowej wynikającej z miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika albo 50% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. – Art. 77 ze znaczkiem 2 KP

W wewnętrznych przepisach obowiązujących w przedsiębiorstwie (w układzie zbiorowym pracy, w regulaminie wynagradzania) może zostać ustalona inna kwota dodatku za pracę w porze nocnej, np. 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów – 20% stawki godzinowej wynikającej z miesięcznego wynagrodzenia danego pracownika albo 50% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę. – Art. 77 ze znaczkiem 2 KP

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy