Strona główna Aktualności Dnia Ważne dla branży transportowej ustawy – podpisane przez prezydenta

Ważne dla branży transportowej ustawy – podpisane przez prezydenta

803
5/5 (8)

Ważne dla branży transportowej ustawy – podpisane przez prezydenta. Mowa o ustawach, które podpisane zostały 25 lipca br.: ustawie z dnia  5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw oraz ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o tachografach.

Ważne dla branży transportowej ustawy

Celem nowej ustawy o tachografach jest poprawa bezpieczeństwa systemu, zwiększenie sprawności jego kontroli oraz egzekwowanie przepisów socjalnych w transporcie drogowym. W ustawie przewidziano nowe regulacje odnośnie do serwisowania tachografów oraz nowe warunki prowadzenia działalności w zakresie instalacji, napraw i sprawdzeń tachografów. Jak czytamy na stronie prezydent.pl, „działalność w zakresie instalacji, sprawdzenia, przeglądów lub napraw tachografów prowadzona będzie na podstawie zezwolenia Prezesa GUM wydawanego na czas nieokreślony. Zezwolenie wydawane będzie wnioskującemu po spełnieniu szeregu warunków określonych w ustawie”. Nowe regulacje dotyczą obu generacji tachografów.

 

Ustawa o transporcie drogowym

Celem tej ustawy jest eliminacja nieuczciwej konkurencji między przewoźnikami. Ma pomóc ona także w zapewnieniu większej ochrony rynku wewnętrznego przed nieuczciwą konkurencją ze strony przewoźników spoza UE. Ustawa zawiera kategoryzację tzw. poważnych naruszeń przewozu drogowego. Zgodnie z nowymi przepisami „poważne naruszenie”, „bardzo poważne naruszenie” lub „najpoważniejsze naruszenie” może być popełnione również przez kierowcę (nie tylko przez przewoźnika i zarządzającego transportem). Częstotliwość występowania naruszeń będzie decydowała o ewentualnym wszczęciu postępowania ws. utraty dobrej reputacji. Jak informuje prezydent.pl, wprowadzono ponadto przepisy dotyczące „kontroli masy pojazdu, przekazywania przez uprawnione organy danych o przeprowadzanych kontrolach mas pojazdów oraz przekazywania przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego do Komisji Europejskiej danych o przeprowadzonych kontrolach mas pojazdów”.

 

 Zobacz także:

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here