Strona główna Informacje prawne Ważne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km

Ważne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km

990
0
No Ratings Information Message

Ważne dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km. Firma Invent Software / www.inventsoftware.pl / stworzyła specjalistyczny program o nazwie BUS MANAGER dla przewoźników osób na liniach regularnych do 50 km. Program w ciągu kilkunastu minut automatycznie wykonuje harmonogram pracy kierowców oraz ewidencję czasu pracy na wykonanie której przewoźnik musi ręcznie poświęcić od kilku do kilkudziesięciu dni w każdym miesiącu. Program został przewidziany dla firm minibusowych, komunikacji miejskiej, PKS-ów oraz związków komunikacji miejskiej, urzędów odpowiedzialnych za organizację transportu lokalnego oraz organów kontrolnych.

BUS MANAGER tworzy harmonogramy które są OBOWIĄZKOWE i muszą znajdować się w firmie transportowej, tworzy ewidencję czasu pracy, która jest OBOWIĄZKOWA i musi znajdować się w firmie transportowej.

Firma Invent Software twierdzi, że program pozwala zaoszczędzić na zatrudnieniu minimalnej ilości kierowców co w przypadku harmonizacji ręcznej jest praktycznie nie wykonalne, wpływa na ogromne oszczędności czasu, pozwala na błyskawiczne przygotowanie dokumentacji do kontroli organów kontrolnych np.: ITD, PIP, pozwala na samodzielne skontrolowanie uczciwości oraz prawidłowości wykonywania transportu przez konkurencję, pozwala na dopasowanie takiej długości rozkładów jazdy aby pozwalały na zatrudnianie jak najmniejszych ilości kierowców.

Ponadto program wylicza obowiązkowe harmonogramy czasu pracy kierowców, obowiązkową ewidencję czasu pracy kierowców, minimalną niezbędną ilość kierowców którą musi posiadać firma transportowa, (własna lub konkurencyjna), minimalną ilość pojazdów którą musi posiadać firma transportowa, (własna lub konkurencyjna), najkorzystniejsze dla przewoźnika procentowe wykorzystanie kierowców, minimalną ilość kierowców w poszczególnych miesiącach nawet na kilkadziesiąt miesięcy do przodu przez co przewoźnik będzie wiedział jaką ilość kierowców będzie musiał zabezpieczyć w poszczególnych miesiącach z uwagi na różną długość poszczególnych miesięcy.

BUS MANAGER powstał w odpowiedzi na wymagania przepisów Rozdziału 4a Ustawy o czasie pracy kierowców, które określiły w art 31e.1 że każdy przewoźnik musi przygotować 'rozkład czasu pracy na okres co najmniej jednego miesiąca’. Harmonogram ten musi być przechowywany w firmie przez okres co najmniej 1 roku.

Ręczne wyliczenie harmonogramu w prawidłowy sposób jest niezwykle trudne oraz ogromnie czasochłonne. BUS MANAGER automatycznie w ciągu kilkunastu minut dokonuje wyliczenia oraz wykonania harmonogramu które metodą ręczną zajęłoby pracownikowi od kilku do kilkudziesięciu dni pracy. BUS MANAGER na podstawie danych z rozkładów jazdy dokonuje najbardziej optymalnego wyliczenia ilości kierowców niezbędnych do obsłużenia wszystkich posiadanych przez firmę rozkładów jazdy. W sposób najkorzystniejszy dla firmy transportowej dokonuje wyliczenia wykorzystania kierowców w taki sposób, aby przewoźnik mógł zatrudnić możliwie jak najmniej kierowców oraz aby procentowe wykorzystanie ich czasu pracy było jak najwyższe. Należy ocenić, że praktycznie nie ma szans na to, aby pracownik firmy realizujący harmonizację odręcznie wykonał ją w sposób korzystniejszy od programu BUS MANAGER. Program wykonuje harmonizację na liniach realizowanych od poniedziałku do piątku, a także na liniach realizowanych w soboty lub soboty i niedziele, a ponadto na liniach realizowanych przez 7 dni w tygodniu, jak również wykonuje harmonizację dla liniach symetrycznych oraz asymetrycznych oraz wykonuje optymalizację wykorzystania kierowców na liniach mieszanych przedmiotowo i temporalnie.

Więcej na ten temat na stronie www.inventsoftware.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułDla autobusów poniżej 12 ton – nie jest wymagana winieta
Następny artykułHarmonizacja czasu pracy kierowców