Strona główna Diety i Ryczałty Noclegowe Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziów SN

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziów SN

4020
5/5 (7)

Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziów SN. Mariusz Miąsko Prezes Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” złożył do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec trzech sędziów Sądu Najwyższego: Józefa Iwulskiego SSN Zbigniewa Hajn SSN Zbigniewa Myszka, którzy 10 września 2013 roku wydali w składzie trzyosobowym wyrok zasadzający między innymi diety i ryczałty noclegowe według stanu prawnego z 2013 roku w sprawie, do której zastosowanie miał stan prawny z lat 1995-1999.

Stowarzyszenie zarzuciło także wspomnianym sędziom, że wydali wyrok w składzie trzyosobowym, w sposób sprzeczny z hierarchicznie nadrzędną uchwałą siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 2008 roku, która stanowiła, iż kierowcy aż do roku 2010 (czyli do nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców) nie wykonywali podróży służbowej.

Stowarzyszenie URKSiTD złożyło także drugi równoległy wniosek do Ministra Sprawiedliwości o złożenie równoległego wniosku w zakresie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec wyżej wymienionych sędziów.

Domagamy się wszczęcia łącznie trzech niezależnych postępowań dyscyplinarnych wobec łącznie na ten moment pięciu sędziów SN – trzech sędziów SN w sprawie I PK 71/13, oraz wobec dwóch innych Pań sędzi w dwóch innych sprawach. Panie sędzie podejrzewamy o oświadczenie nieprawdy w uzasadnieniach postanowień o oddaleniu skarg kasacyjnych w tzw. „przedsądzie”. Obie Panie powołały się na rzekome rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego, które naszym zdaniem w istocie nigdy nie miały miejsca. Domagamy się więc aby obie Panie wskazały treści orzeczeń na które się powołały ale jak na razie nie doczekaliśmy się odpowiedzi. W przypadku Panów sędziów Iwulskiego, Muszki i Hajna, wątpliwości są jeszcze poważniejsze, ponieważ podejrzewamy ich o orzekanie według nieistniejącego stanu prawnego a dokładnie o orzekanie na podstawie stanu prawnego, który zaczął obowiązywać dopiero 14 lat później względem zakresu temporalnego przedmiotowej sprawy ! Podejrzewamy także Panów sędziów o złamanie hierarchiczności orzeczeń Sądu Najwyższego. Panowie sędziowie z jednej strony doprowadzili swym błędnym orzeczeniem do chaosu prawnego ale przede wszystkim zasądzając od pracodawcy (naszym zdaniem nielegalnie) blisko 3 miliony złotych, doprowadzili do likwidacji jego przedsiębiorstwa transportowego” – mówi Mariusz Miąsko, prawnik i Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”.

Naszym zdaniem, sędziowie naruszyli przy tym dodatkowo kilkadziesiąt innych: zasad prawnych, zasad wykładni prawa, zasad logiki, elementów prawa, doktryny, orzecznictwa TK, orzecznictwa Izby Cywilnej SN. Z całą pewnością trzeba tę sprawę doprowadzić do końca, ponieważ nie do pomyślenia jest, żeby SN zasłaniał się źle pojętą „niezawisłością” w sytuacji, gdy doszło do oczywistego wydania wyroku na podstawie oczywistej naszym zdaniem pomyłki. N nasze pytanie dlaczego sędziowie naruszyli kilkadziesiąt różnorodnych elementów i zasad w ramach zaledwie jednego wyroku, Dyrektor Biura Analiz i Orzecznictwa Sądu Najwyższego odpisał, iż sędziowie orzekali w oparciu o zasadę niezawisłości – to chyba jakaś kpina …jak można wydać wyrok według nieobowiązującego stanu prawnego, naruszając szereg innych zasad i jeszcze powołać się niezawisłość ?!” – zastanawia się Mariusz Miąsko

Jest to sprawa, gdzie błąd jest tego kalibru, że nawet nie wiadomo co można więcej dodać a Sąd Najwyższy próbując ratować resztki godności powinien zwyczajnie po ludzku wystosować serdeczne przeprosiny za zniszczenie podsądnemu firmy i kilku lat życia”- puentuje Mariusz Miąsko

 

 

 

WYKAZ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ

ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO

WYDANEGO NA PODSTAWIE BŁĘDNEGO STANU PRAWNEGO

(I PK 71/13)

 1. Protokół z dnia 9 czerwca 2014 r. Sądu Najwyższego Zespołu ds. Korespondencji w przedmiocie złożenia przez L.K. osobiście kopii wyroku sądowego z 10.09.2013 r. sygn. akt: I PK 71/13.

 2. Pismo L.K. do Sądu Najwyższego Zespołu ds. Korespondencji z dnia 24 czerwca 2014 r. nawiązujące do protokołu z dnia 9 czerwca 2014 r.

 3. Odpowiedź z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. na pismo L.K. złożone osobiście w dniu 9 czerwca 2014 r.

 4. Pismo L.K. z 2 lipca 2014 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 5. Odpowiedź z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2014 r. na Pismo L.K. z dnia 2 lipca 2014 r.

 6. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” do Prokuratora Generalnego z 12.12.2014 r. w przedmiocie wyroku sygn. akt: I PK 71/13, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

 7. Skarga L.K. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7.01.2015 r.

 8. Odpowiedź z Prokuratury Generalnej z dnia 9.01.2015 r. na Pismo Stowarzyszenia z dnia 12 grudnia 2014 r.

 9. Ponowny wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 15.01.2015 r. do Prokuratora Generalnego w przedmiocie wyroku z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt: I PK 71/13 wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich.

 10. Odpowiedź na skargę z Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 26 lutego 2015 r.

 11. Odpowiedź z Prokuratury Generalnej z 3.03.2015 r. na wniosek Stowarzyszenia z 15.01.2015 r.

 12. Zapytanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 5.06.2015 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w przedmiocie retro aktywnego wyroku z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt: I PK 71/13, wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki

 13. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 21 czerwca 2016 r. do Prezesa Sądu Najwyższego dot. Postanowienia Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. sygn. akt: III PK 3/15, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego – Biura Studiów i Analiz.

 14. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 23.06.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt: III PK 14/15, wysłany do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki.

 15. Zawezwanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z 19.10.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie informacji zaprezentowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dokumencie „ Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie.

 16. Odpowiedź Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z 5 listopada 2015 r. odnoszące się do:

a) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 5.06. 2015 r. „Zapytanie”;

b) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu z dnia 21 czerwca 2015 r. „ Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego”;

c) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 23 czerwca 2015 r. „Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego”;

d) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 19 października 2015 r. „Zawezwanie”.

 1. Skarga L.K. do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego z dnia 23.11.2015 r.

 2. Wniosek o pomoc prawną Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP z 2.12.2015 r.

 3. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie sygn. akt: I PK 71/13 z 14.12.2015 r.

 4. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie sygn. akt: I PK 71/13 z 23.12.2015 r.

   

 

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.