Strona główna Aktualności GITD i PIP Zagraniczny przewoźnik z naruszeniami dot. przewozu ładunków niebezpiecznych

Zagraniczny przewoźnik z naruszeniami dot. przewozu ładunków niebezpiecznych

833
0
No Ratings Information Message

Inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie, zatrzymali do kontroli 21 grudnia br. pojazd wykonujący międzynarodowy transport drogowy rzeczy – towary niebezpieczne na trasie przewozu Bułgaria – Polska, należący do przewoźnika bułgarskiego. 

W wyniku kontroli wykryto naruszenia przepisów dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych (ADR).

Rażącym naruszeniem stwierdzonym podczas czynności kontrolnych, był przewóz towarów niebezpiecznych nie spełniający wymagań ADR. Po kontroli przestrzeni ładunkowej oraz pojemników, w których przewożono towar niebezpieczny stwierdzono, iż opakowania nie były zaopatrzone w trwałe i czytelne oznakowanie, o odpowiednich wymiarach, umieszczone w takim miejscu, aby było ono dobrze widoczne. Inspektorzy stwierdzili, że przewożony towar niebezpieczny mógł wydostawać się na zewnątrz.

Kontrola wykazała również, że oznakowanie nalepkami ostrzegawczymi było niezgodne z umową ADR. Jednocześnie, kierowca pojazdu nie posiadał wymaganego wyposażenia przeciwpożarowego, natomiast transport towaru niebezpiecznego odbywał się z dokumentem przewozowym, którego treść nie odpowiadała unormowaniu wynikającemu z umowy ADR.

Wobec przewoźnika wszczęto postępowanie administracyjne, oraz pobrano kaucję w kwocie 4000 zł tj. w wysokości odpowiadającej przewidywanej karze pieniężnej.

Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego, przewozu oraz ochronę środowiska naturalnego uniemożliwiono pojazdowi wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Źródło: gitd.gov.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZielona Góra: w wyniku kontroli ITD zatrzymano pijanego kierowcę autobusu
Następny artykułKto upoważniony jest do kontroli dokumentów kierowcy?