Strona główna Aktualności Dnia Zestawienie funkcjonalności aplikacji VTS do rozliczania kierowców

Zestawienie funkcjonalności aplikacji VTS do rozliczania kierowców

665
0
5/5 (4)

APLIKACJA VTS

ZESTAWIENIE FUNKCJONLNOŚCI

 

VTS dla profesjonalistów to aplikacja do PRAWIDŁOWEGO I BARDZO SZYBKIEGO rozliczania kierowców zatrudnionych na podstawie Umów o Świadczenie Usług Kierowania Pojazdami lub umów o pracę.

PROGRAM JEST W PEŁNI DOSTOSOWANY DO PAKIETU MOBILNOŚCI. APLIKACJA UMOŻLIWIA RÓWNIEŻ ROZLICZANIE KIEROWCÓW NA UMOWACH CYWILNO-PRAWNYCH ORAZ KIEROWCÓW DO 3,5 T.

Zapytaj o ofertę dostosowaną do Twojej firmy!:

„Dołącz do firm, które powiedziały dość monopolowi programów do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców instalowanych na komputerach biurowych. Poczuj wolność dostępu do swojej aplikacji z dowolnego miejsca na świecie przez 24h na dobę. Koniec z godzinami ładowań plików, czasochłonnymi „aktualizacjami oprogramowania”, wykonywaniem kosztownych kopii zapasowych, błędnymi raportami i ceną nieadekwatną do potencjału wykorzystywanego w Twojej Firmie.”

Helpdesk programu oraz opieka merytoryczna w cenie!

ZAMÓW BEZPŁATNĄ PREZENTACJĘ PROGRAMU I WERSJĘ TRIAL DLA SWOJEJ FIRMY!

biuro1@viggen.pl tel.: 509 982 577

jak@viggen.pl tel.: 519 140 984

ak@viggen.pl tel.: 786 137 850

ZESTAWIENIE FUNKCJONALNOŚCI VTS

1

MODUŁ ZACZYTYWANIA DANYCH

Pliki:

1 – DDD z karty kierowców;

2 – DDD z pamięci tachografu;

3 – GPS (format XLS, CSV);

5 – lub ręczne wprowadzenie danych;

6tabela załadunków (XLS)

Możliwość importu danych z innego programu kadrowego*

Możliwość wyeksportowania danych do zewnętrznego programu księgowego*

2

MODUŁ

MULTIDOSTĘPU

Dostęp do aplikacji VTS lub jej poszczególnych modułów może posiadać w tym samym czasie (równolegle) dowolna ilość pracowników (operatorów), którym właściciel zechce udzielić dostępu – np.: spedytorzy, księgowe, kadrowe, rozliczeniowcy, dyrektorzy transportu etc.

Dostęp do aplikacji VTS lub jej poszczególnych modułów pracownicy mogą posiadać za zgodą właścicieli firmy z dowolnego komputera lub smartfona z dowolnego miejsca na świecie z dostępem do internetu.

3

SYSTEM EXTRA SZYBKICH OBLICZEŃ

Dostęp do najszybszych serwerów obliczeniowych, umożliwiających extra szybkie wyliczenia wynagrodzeń oraz raportów naruszeń w czasie do 75% szybszym, niż większość aplikacji na rynku

Dzięki temu unikalnemu rozwiązaniu, obliczenia są drastycznie szybsze i czas wyliczenia wynagrodzeń jest bardzo krótki i tani

4

MODUŁ EWIDENCJI CZASU PRACY KIEROWCÓW LUB INNYCH PRACOWNIKÓW

Możliwość wykonania raportu ewidencji:

1 – z pilów DDD z karty kierowców lub

2 – z plików DDD z pamięci tachografu, lub

3 z GPS, lub

4 z XLS, lub

5 z danych wprowadzonych ręcznie

Możliwość:

– legalnego obniżenia ilości godzin pracy w danym miesiącu dla umów cywilnoprawnych (do 5,5 godzin);

– legalnego obniżenia ilości godzin pracy dla umów o pracę;

Możliwość legalnego obniżenia kosztów z tytułu:

– dodatków za godziny nadliczbowe,

– dyżurów,

– pracy w godzinach nocnych

5

MODUŁ OKREŚLANIA TYPU TRANSPORTU (BILATERALNY, CROSS TRADE, KABOTAŻ, TRANZYT)

Można określić typ transportu z plików:

1 – XLS (półautomatycznie);

2 – ręcznie (w pełni manualnie w aplikacji);

3 zaimportować z plików wyeksportowanych z innej zewnętrznej aplikacji (półautomatycznie);

4 określić automatycznie przez program VTS (nie dla wszystkich typów transportu****);

5 – manualnie (ręcznie) w programie VTS, np. przez spedytorów etc.

Możliwość wykonania ewidencji dla:

umowy o pracę;

umowy o świadczenie usług kierowania pojazdem;

umowy zlecenie

Możliwość wyliczenia ewidencji czasu pracy dla okresów rozliczeniowych od 1 do 3 miesięcy oraz dla podstawowego, równoważnego oraz indywidualnego rozkładu czasu pracy

MODUŁ EDYCJI

TYPU TRANSPORTU

Możliwość:

1 pełnej edycji typów transportów w aplikacji VTS;

2 zmiany typów transportu w programie VTS

6

MODUŁ WYLICZENIA WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW LUB INNYCH PRACOWNIKÓW

Z UMÓW O PRACĘ

Możliwość wyliczenia wynagrodzenia z:

– umów o pracę

Możliwość wyliczenia:

– wynagrodzenia krajowego;

– wynagrodzenia zagranicznego na poziomie płac minimalnych wszystkich krajów UE;

– wyliczenia płac sektorowych wszystkich krajów UE;

Możliwość wyliczenia wynagrodzenia dla transportu:

– bilateralnego;

– cross trade;

– kabotażu;

– tranzytu;

– nieobciążonego

7

MODUŁ WYLICZENIA WYNAGRODZENIA KIEROWCÓW LUB INNYCH PRACOWNIKÓW

Z UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI LUB UMOWY ZLECENIA

Możliwość wyliczenia wynagrodzenia z:

1 – umów o świadczenie usług kierowania pojazdami;

2 – umów zlecenia

Możliwość wyliczenia:

– wynagrodzenia krajowego;

– wynagrodzenia zagranicznego na poziomie płac minimalnych wszystkich krajów UE;

– wyliczenia płac sektorowych wszystkich krajów UE;

Możliwość wyliczenia wynagrodzenia dla transportu:

– bilateralnego;

– cross trade;

– kabotażu;

– tranzytu;

– nieobciążonego

8

MODUŁ DELEGOWANIA

I WYLICZENIA DIET ORAZ RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH

DLA UMÓW O PRACĘ

Możliwość wykonania raportu delegacji:

1 – z pilów DDD z karty kierowców lub

2 – z plików DDD z pamięci tachografu, lub

3 – z GPS, lub

4 – z XLS, lub

5 – z danych wprowadzonych ręcznie

Możliwość wyliczenia diet oraz ryczałtów noclegowych dla:

– umów o pracę w Polsce;

Możliwość wyliczenia:

– wartości hipotetycznych diet do ulgi oskładkowania płacy sektorowej;

– wartości diet i ryczałtów noclegowych do zaliczenia ich do wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych

9

MODUŁ DELEGOWANIA

I WYLICZENIA DIET ORAZ RYCZAŁTÓW NOCLWGOWYCH

DLA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDAMI LUB UMOWY ZLECENIA

Możliwość wykonania raportu delegacji:

1 – z pilów DDD z karty kierowców lub

2 – z plików DDD z pamięci tachografu, lub

3 – z GPS, lub

4 – z XLS, lub

5 – z danych wprowadzonych ręcznie

Możliwość wyliczenia diet oraz ryczałtów noclegowych dla:

– Umów cywilnoprawnych w Polsce i za granicą;

Możliwość wyliczenia:

– wartości hipotetycznych diet do ulgi oskładkowania płacy sektorowej;

– wartości diet i ryczałtów noclegowych do zaliczenia ich do wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych

10

MODUŁ DOPŁAT DO PŁAC MINIMALNYCH LUB DO PŁAC SEKTOROWYCH W KRAJACH UE

DLA UMÓW O PRACĘ

ORAZ

DLA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG KIEROWANIA POJAZDÓW LUB UMOWY ZLECENIA

Możliwość:

1 – ustalenia i wyliczenia proporcji polskiego wynagrodzenia kierowców lub pracowników delegowanych do sumy wynagrodzenia sektorowego za pracę w poszczególnych krajach UE;

2 doliczenia proporcjonalnej części polskiego wynagrodzenia do wynagrodzenia sektorowego za pracę w poszczególnych krajach UE

11

RAPORT

UPROSZCZONY

WYNAGRODZEŃ

Możliwość wykonania:

– indywidualnego uproszczonego raportu wynagrodzeń pracownika;

Możliwość wyeksportowania wartości wynagrodzeń do zewnętrznego programu księgowego *

(bardzo duża oszczędność czasu wyliczenia wynagrodzeń)

12

RAPORT

PEŁNY

WYNAGRODZEŃ

Możliwość wykonania:

– indywidualnego pełnego raportu wynagrodzeń pracownika;

Możliwość wyeksportowania wartości wynagrodzeń do zewnętrznego programu księgowego *

(bardzo duża oszczędność czasu wyliczenia wynagrodzeń)

13

PODMODUŁ

LISTY PŁAC

Możliwość wykonania:

pełnej listy płac wszystkich pracowników.

14

MODUŁ OPTYMALIZACJI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ

Możliwość obniżenia kosztów wynagrodzenia:

1 – poprzez „włączenie” kilkunastu mało znanych ustawień wynikających z prawa pracy;

2 – poprzez zaliczenie diet i ryczałtów noclegowych ma poczet płacy sektorowej w umowach cywilnoprawnych

Możliwość obniżenia kosztów pracy pracowników delegowanych:

– od kilkuset złotych miesięcznie per kierowca;

W tym module zastosowano zbiór unikalnych rozwiązań prawnych oraz algorytmicznych nie stosowanych w części lub całości w innych programach, umożliwiających legalnie na ogromne oszczędności

11

MODUŁ KADROWO PŁACOWY

(UPROSZCZONY)

Możliwość:

1 wyliczenia pełnego oskładkowania wynagrodzenia (ZUS);

2 wyliczenia opodatkowania wynagrodzenia (US);

MODUŁ WYKAZU WSZYSTKICH STAWEK WYNAGRODZEŃ SEKTOROWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W KRAJACH UE

Możliwość:

podglądu zaktualizowanych stawek płac sektorowych obowiązujących we wszystkich krajach UE

MODUŁ AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA I PRZELICZANIA KURSÓW WALUT Z ECB ORAZ NBP

Możliwość:

1 – automatycznego (bezobsługowego) przeliczania kursów walut diet i ryczałtów z NBP (Narodowy Bank Polski);

2 – automatycznego (bezobsługowego) przeliczania kursów płac sektorowych według kursu ECB (Europejski Bank Centralny)

12

MODUŁ

TURBO ROZLICZEŃ”

Specjalnie logicznie ułożony proces rozliczeń, pozwala wyliczyć wynagrodzenia kierowców lub innych pracowników w ekspresowo szybkim czasie

(nawet o 75% szybciej od niektórych innych znanych programów)

13

MODUŁ WYLICZENIA KWOTY KAR FINANSOWYCH ZA NARUSZENIA CZASU PRACY KIEROWCÓW

Możliwość:

1 – wyliczenia naruszeń za przekroczenia okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków z rozporządzenia 561/2006 WE;

2 – hiper szybkiego wychwytywania nieudokumentowanych okresów aktywności w których należy pilnie wystawić „Zaświadczenie Działalności Kierowców”;

3 – automatycznego wystawiania „Zaświadczeń Działalności Kierowców” w okresach nieudokumentowania okresów aktywności;

4 – automatycznego wskazywania miejsc na osi czasu, w których kierowca powinien powołać się na art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE, celem uniknięcia kary finansowej dla siebie, dla przewoźnika oraz dla posiadacza CKZ.

W tym module zastosowano zbiór unikalnych rozwiązań prawnych oraz algorytmicznych nie stosowanych w części lub całości w innych programach, umożliwiających legalnie na ogromne oszczędności czasu podczas wystawiania Zaświadczeń Działalności Kierowców

14

MODUŁ

GENEROWANIA PODPISÓW ELEKTRONICZNYCH

Możliwość wygenerowania:

1 – podpisu elektronicznego dla kierowców / pracowników;

2 – podpisu elektronicznego dla pracodawców lub jego przedstawiciela

Funkcja przydatna do podpisywania E-urlopówki (Zaświadczenia działalności kierowców)

15

MODUŁ ZDALNEGO WYSTAWIANIA ZAŚWIADCZEŃ DZIAŁALNOŚCI KIEROWCÓW

Możliwość automatycznego wypełnienia, wystawienia oraz wysłania do kierowcy na telefon elektronicznego Zaświadczenia Działalności Kierowcy z podpisem elektronicznym

Możliwość wystawienia Zaświadczenia działalności kierowcy oraz wysłanie na telefon kierowcy (e-„urlopówki”) w kilkanaście sekund

W tym module zastosowano unikalne rozwiązanie prawne oraz algorytmiczne nie stosowanych w innych programach w Europie, umożliwiając legalnie na ogromne oszczędności czasu podczas wystawiania Zaświadczeń Działalności Kierowców oraz unikanie kar podczas kontroli drogowych kierowców

16

FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO PODPINANIA

ZAŚWAIDCZENIA DZIAŁALNOŚCI KIEROWCÓW POD PLIK DDD W KTÓRYM WYSTĄPIŁA ZMIANA (NADPISANIE) RODZAJU AKTYWNOŚCI KIEROWCY

Możliwość:

1 – automatycznego podpięcia Zaświadczenia działalności kierowców pod nieudokumentowane okresy aktywności w plikach DDD;

2 automatycznego podpięcia Zaświadczenia działalności kierowców pod inne typy aktywności np.: okresy prowadzenia, odpoczynki, etc.

17

MODUŁ K.R.E.P.T.D.

Możliwość wyliczenia współczynnika punktowego utraty Licencji Transportowej

Możliwość wyliczenia tzw.:

PN – poważnych naruszeń;

BPN – bardzo poważnych naruszeń;

NN – najpoważniejszych naruszeń.

Moduł jako jedyny na rynku prawidłowo wylicza ograniczenia pracy kierowcy do 10 godzin, przypadku pracy kierowcy w tzw.: „kwalifikowanych godzinach nocnych”, co chroni przewoźnika, przed utratą „dobrej reputacji” i Licencji Transportowej

18

MOCUŁ WYLICZENIA URLOPÓW ORAZ EMISJI DOKUMENTACJI URLOPOWEJ

Możliwość:

1 monitorowania wymiaru urlopów;

2 zaznaczania w kalendarzu elektronicznym ilości oraz rodzajów urlopów;

3 – emisji Zaświadczenia działalności kierowców, które obowiązkowo musi być wystawione zawsze, gdy kierowca odbiera urlop wypoczynkowy.

19

MODUŁ WYKONALNOCI FRAFTU

Wyliczenie na podstawie realnych plików DDD konkretnego kierowcy, możliwości dotarcia do określonego miejsca kierowcy i pojazdu w kontekście indywidualnie wykorzystanych norm 4,5 godzinnych, dziennych, tygodniowych i dwutygodniowych norm okresów prowadzenia, przerw i odpoczynków.

Możliwość:

– oznaczenia na mapie miejsca przeznaczenia

– wgrania plików DDD konkretnego kierowcy

– uzyskania odpowiedzi w ciągu kilku sekund, co do możliwości dotarcia do miejsca przeznaczenia i możliwości zaplanowania trasy

20

MODUŁ RAPORTÓW

VTS GENERUJE ŁACZNIE 18 TYPÓW

RAPORTÓW

Możliwość generowania 11 raportów:

1 – Raport ewidencji czasu pracy z pików DDD Karty Kierowcy;

2 Raport ewidencji czasu pracy z plików DDD tachografu cyfrowego;

3 Raport porównawczego czasu pracy kierowców w Karty Kierowcy i Tachografu Cyfrowego;

4 Raport kar z naruszeń czasu pracy kierowców z Rozporządzenia 561/2006 WE;

5 – Raport naruszeń zbiorczy (np.: miesięczny roczny etc.) dla jednego kierowcy;

6 Raport zbiorczy dla wszystkich kierowców lub grupy kierowców;

7 – Raport naruszeń dla firmy;

8 Raport KREPTD, określającego kiedy przewoźnik może utracić Licencję Transportową;

9 Raport przebiegu kilometrowego pojazdów;

10 Raport delegacji – wyliczenia diet i ryczałtów noclegowych;

11 Raport Indywidualny Dopłat;

12 Raport zbiorczy dopłat (wszystkich kierowców ze wszystkich krajów UE)

13 Raport wynagrodzeń sektorowych w poszczególnych krajach UE;

14 – Raport dopłat do płac sektorowych;

15 Raport wynagrodzeń uproszczony;

16 – Raport wynagrodzeń szczegółowy;

17 Lista Płac – zawierająca wyliczenie ubruttowienia wynagrodzenia

18 Raport przekroczenia granic na potrzeby wyliczenia płacy sektorowej;

21

MODUŁ

INFORMACJI O AKTUALIZCJACH

W PROGRAMIE VTS

Możliwość:

– podglądu do wykazu wszystkich zmian w programie VTS na osi czasu oraz terminu (daty) zmiany lub dodatku w programie

22

NAGRODY

Nagroda koncernu informatycznego IBM za finał konkursu na najbardziej innowacyjną aplikację w Polsce

REKOMENDACJE NAUKOWE

VTS to jedyna na rynku aplikacja na rynku zaprojektowana przez prawników i naukowców prawa pracy oraz jedyna rekomendowana przez wybitnego profesora – Kierownika Katedry Prawa Pracy U.J. w Krakowie

VTS – LONTEX

(aplikacja opracowana w kooperacji firm VTS Project i Lontex)

1

MODUŁ TRANSMISJI PLIKÓW DDD Z TC DO APLIKACJI VTS

Możliwość:

automatycznej i bezobsługowej transmisji plików DDD z TC do aplikacji rozliczającej wynagrodzenie VTS;

zaznaczenia w TC znacznika pobrania danych w przewidzianym prawem interwale czasu;

transmisja danych za pomocą zamontowanej w kabinie centralki GPRS, karty SIM;

transmisja realnych pełnych plików DDD wprost z TC a nie „ramek” plików – przez co pobierane sią wierne i kompletne dane dotyczące czasu jazdy , przerw i odpoczynku.

2

CENTRALKA TRANSMISJI DANYCH

Możliwość:

transmisji danych z TC;

transmisji danych z szyny CAN pojazdów;

Zapewnia transmisję nie tylko plików DDD z TC lub Karty Kierowców ale dodatkowo wszystkich parametrów pracy pojazdów takich jak np.: silnik, światła, spalanie, stan techniczny, metodyka prowadzenia pojazdy, awarie etc.

3

MODUŁ GEOLOKALIZACJI GPS

Możliwość:

– geolokalizacji wszystkich pojazdów na mapie za pomocą GPS;

– „tunelowania” trasy pojazdu;

– planowania tras pojazdów.

*na indywidualne zlecenie klienta – na odrębnie ustalonych warunkach

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZmiana minimalnych stawek godzinowych w Holandii
Następny artykułKancelaria Prawna Viggen współautorem Statutu największej jednostki naukowej w Polsce
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj