Strona główna Informacje prawne Zmiany organizacji transportu drogowego w 2011 roku będą miały szerszy zakres niż...

Zmiany organizacji transportu drogowego w 2011 roku będą miały szerszy zakres niż pierwotnie sądzono

871
0
No Ratings Information Message

Wszystko wskazuje, że zakres zmian prawnych dotyczących transportu drogowego będzie znacznie szerszy niż pierwotnie sądzono i nie obejmie jedynie nowych zasad wynikających z rozporządzeń 1071/2009/WE, 1072/2009/WE, 1073/2009/WE.

Okazało się że Sejmowa Komisja Infrastruktury przygotowała dodatkowy pakiet nowelizacji w zakresie ustawy o transporcie drogowym i ustawy o czasie pracy kierowców (niezależny od wspomnianych powyżej rozporządzeń). Przygotowano kilkanaście dodatkowych poważnych zmian prawa – w tym między innymi…

…nowe zasady odpowiedzialności finansowej. W związku z powyższym zmiany obejmą łącznie kilkadziesiąt całkiem nowych uregulowań. 

Dokładne omówienie nadchodzących zmian które zaczną obowiązywać już w 2011 roku odbędzie się na konferencjach w Jerzmanowicach (pod Krakowem) oraz w Toruniu, gdzie zostaną dokładnie omówione między innymi propozycje nowych zasad kar finansowych oraz administracyjnych nakładanych na firmy transportowe, załadowców i rozładowców, spedytorów, oraz organizatorów publicznego transportu zbiorowego a także…kierowców.

Zaproszenie na konferencje przyjął Przewodniczący Komisji Infrastruktury – Pan Poseł Stanisław Żmijan, który nadzoruje jej prace. Będzie to wyśmienita okazja do wyrażenia własnych opinii oraz propozycji zmian uregulowań.

Zaproszenia na konferencje:

Jerzmanowice pod Krakowem – 09.06.2011 – POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

formularz zgłoszeniowy można wysłać faksem na numer: 12 637-24-57 lub na adres mail: konferencja@kancelariaprawnaviggen.pl

pod poniższym linkiem znajduje się opis konferencji:

http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1980:09062011-w-jerzmanowicach-pod-krakowem-odbdzie-si-kolejna-z-cyklu-konferencja-powicona-tematyce-rewolucyjnych-zmian-w-organizacji-transportu-w-2011-roku-ktore-zostay-narzucone-rozporzdzeniami-unijnymi&catid=44:aktulanosciprawne&Itemid=71

Toruń – 20.06.2011 – POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

formularz zgłoszeniowy można wysłać faksem na numer: 12 637-24-57 lub na adres mail: konferencja@kancelariaprawnaviggen.pl

pod poniższym linkiem znajduje się opis konferencji:

http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1986:21062011-odbdzie-si-konferencja-powicona-zmianom-w-prawie-w-roku-2011-&catid=44:aktulanosciprawne&Itemid=71

Opis przebiegu poprzedniej konferencji znajduje się na poniższym linkiem:

http://www.jazdaprawna.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1932:konferencja-prawna-wielki-sukces-przewonikow&catid=44:aktulanosciprawne&Itemid=71

Konferencja będzie dotyczyć zmian zaproponowanych w projekcie nowelizacji ustawy o transporcie drogowym w którym:

 1. rozszerzono zakres osób odpowiedzialnych finansowo za nieprawidłowości w firmie transportowej,

 2. określono zakres odpowiedzialności osób zarządzających transportem wskazując aż 24 akty prawne za które zarządzający transportem będzie ponosił odpowiedzialność finansową (niezależnie od zagrożenia utraty Certyfikatu Kompetencji Zawodowych na mocy rozporządzenia 1071/2009 WE),

 3. określono nowe zasady monitorowania licencji,

 4. określono nowe zasady dotyczące okresu przechowywania dokumentacji w firmie transportowej,

 5. ustalono zasady udzielania odznaki „wzorowy kierowca”,

 6. określono nowe zasady realizacji kontroli transportowej w wybranych aspektach,

 7. określono nowe zasady dotyczące wstępu na teren przedsiębiorstwa w celu realizacji kontroli,

 8. określono 7 kategorii podmiotów na które będą nakładane kary za przekroczenia norm prawnych – część w nich to całkowicie nowe podmioty objęte sankcją po raz pierwszy w historii transportu.

 9. Określono nowe zasady przesłuchania świadka podczas kontroli,

 10. określono zakres funkcjonowania Centrum Monitoringu Transportu analizującego między innymi wykaz cen i taryf stosowanych w przewozach drogowych oraz minimalnych kosztów ich wykonywania,

 11. określono nowe zasady odpowiedzialności finansowej kierowcy za uchybienie stosownym przepisom prawa,

 12. określono nowe zasady odpowiedzialności osoby zarządzającej transportem na podstawie CKZ,

 13. określono nowe zasady odpowiedzialności właściciela lub prezesa firmy transportowej,

 14. określono nowe wysokości graniczne kar finansowych za przekroczenia stwierdzone podczas kontroli w firmie transportowej (na podstawie kontroli wewnętrznych),

 15. określono (w mojej ocenie omyłkowo) nowe zasady odpowiedzialności finansowej dla części przewoźników realizujących przewozy osób na liniach regularnych w gminach powyżej 50 tys ludności,

 16. określono nowe zasady zwalniające z odpowiedzialności przewoźników za przekroczenia stosownych norm prawnych,

 17. określono odpowiedzialność także innych osób w przedsiębiorstwie (np.: kadrowej) za poważne naruszenie przepisów,

 18. określono nowe zasady dotyczące sankcji za realizację kabotażu,

 19. określono nowe zasady przekazywania informacji o nieprawidłowościach pomiędzy PIP, Policją oraz ITD.

 20. określono nowe zasady oraz stawki kar finansowych nakładanych na przewoźników oraz kierowców,

 21. określono nowe zasady dotyczące godzin nocnych,

 22. określono nowe zasady prowadzenia ewidencji czasu pracy kierowców,

 23. określono nowe zasady zastosowania zadaniowego czasu pracy kierowców,

 24. określono nowe zasady zastosowania „indywidualnego rozkładu czasu pracy”.

Niezależnie od powyższych zmian ustawodawca Polski jest zobowiązany do wprowadzenia:

a) uregulowań wynikających wprost z rozporządzeń 1071/2009 WE, 1072/2009 WE, 1073/2009 WE, których przepisy wchodzą w życie 4 grudnia 2011 roku,

b) uregulowań wynikających obowiązku doregulowania na poziomie prawa krajowego pewnych obszarów wskazanych rozporządzeniu 1071/2009 WE.

Łącznie da to znacznie kilkadziesiąt nowych obszarów uregulowań (wynikających z kilkuset przepisów), które zostaną wprowadzone jeszcze w roku 2011.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułE-myto: Funkcjonariusze sprawdzą opłaty za jazdę po drogach
Następny artykułPrzez e-myto wszystko zdrożeje?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj