Strona główna Aktualności Dnia Zmiany w minimalnej francuskiej

Zmiany w minimalnej francuskiej

1536
5/5 (10)

Od października 2017 roku wprowadzono zmiany w minimalnej francuskiej dotyczące stawek płacy minimalnej. Związane jest to z wejściem w życie Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącego zmiany stawek płacy minimalnej we Francji.

Nowe stawki

Dla przykładu stawka dla Kierowcy pojazdu ciężarowego w transporcie drogowym towarów została określona na poziomie 9,82 €, a dla wysoko wykwalifikowanego kierowcy – 10,06 €. Szczegółowe aktualne stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do transportu drogowego znajdą Państwo pod adresem: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A9mun%C3%A9ration-minimum-TR-marchandises-personnes-janvier-2017-PL.pdf

Opłaty za SIPSI – zmiany w minimalnej francuskiej

Poza obowiązkiem wypłacania większej płacy minimalnej wkrótce pojawi się nowy, dodatkowy koszt w postaci opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych SIPSI (www.sispi.travail.gouv.fr). Wejście w życie obowiązku uiszczania opłat od zgłoszenia delegowanego pracownika ma nastąpić po opublikowaniu rozporządzenia, które będzie określało warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednakże nie później niż 1 stycznia 2018 r. Opłata ustalona jest na poziomie 40 euro za delegowanego pracownika i pobierana będzie za pośrednictwem strony internetowej.

Celem ustanowienia opłaty, jak twierdzi strona francuska, jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest to rodzaj podatku nakładanego na firmy spoza Francji, którego prawdziwym celem jest utrudnienie zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do francuskiego rynku. A przecież podstawowa idea unii europejskiej mówi o swobodnym przepływie osób, towarów i usług pomiędzy krajami  i zapewnia każdemu obywatelowi możliwość swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia na terenie całej UE. Niezrozumiałe jest zatem „martwienie się” obcych państw o polskiego delegowanego pracownika i wyrównywanie mu płacy minimalnej, bo jeśli będzie on chciał żyć, np. we Francji i zarabiać według francuskich stawek, to właśnie dzięki otwartym granicom w Unii Europejskiej, może się tam po prostu przeprowadzić. I taki mechanizm regulacyjny wydaje się być tu wystarczający. Niemniej prawo jest obowiązujące i obowiązki określone w Dekrecie nr 2017-751 z 3 maja 2017r. trzeba będzie respektować.

Kary

Za wszelkie nieprawidłowości oraz braki w dokumentacji przewidziane są sankcje administracyjno-karne w postaci olbrzymich kar sięgających nawet – uwaga – 500 tys. euro! Zachęcam zatem do ponownego zapoznania się z obowiązkami w tym zakresie i zweryfikowania, czy bezpiecznie podróżujecie Państwo po Francji.

Podstawowy obowiązek każdej firmy delegującej kierowców do Francji to posiadanie przedstawiciela na terenie Francji. Jest to osoba mieszkająca we Francji i posługująca się językiem francuskim, która powołana jest w celu kontaktu ze służbami kontrolnymi, takimi jak:

– Inspektorzy i kontrolerzy pracy;

– Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej;

– Urzędnicy skarbowi i celni;

– Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej;

– Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego;

– Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom.

 

  Czytaj także:

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko