Strona główna Aktualności Dnia Zmiany w minimalnej francuskiej

Zmiany w minimalnej francuskiej

277
UDOSTĘPNIJ

Od października 2017 roku wprowadzono zmiany w minimalnej francuskiej dotyczące stawek płacy minimalnej. Związane jest to z wejściem w życie Porozumienia z dnia 7 kwietnia 2017 r. dotyczącego zmiany stawek płacy minimalnej we Francji.

Nowe stawki

Dla przykładu stawka dla Kierowcy pojazdu ciężarowego w transporcie drogowym towarów została określona na poziomie 9,82 €, a dla wysoko wykwalifikowanego kierowcy – 10,06 €. Szczegółowe aktualne stawki wynagrodzenia godzinowego obowiązujące w odniesieniu do transportu drogowego znajdą Państwo pod adresem: http://jazdaprawna.pl/wp-content/uploads/2017/11/R%C3%A9mun%C3%A9ration-minimum-TR-marchandises-personnes-janvier-2017-PL.pdf

Opłaty za SIPSI – zmiany w minimalnej francuskiej

Poza obowiązkiem wypłacania większej płacy minimalnej wkrótce pojawi się nowy, dodatkowy koszt w postaci opłaty za korzystanie z elektronicznego systemu zgłaszania pracowników delegowanych SIPSI (www.sispi.travail.gouv.fr). Wejście w życie obowiązku uiszczania opłat od zgłoszenia delegowanego pracownika ma nastąpić po opublikowaniu rozporządzenia, które będzie określało warunki wdrażania i funkcjonowania elektronicznego systemu płatności, jednakże nie później niż 1 stycznia 2018 r. Opłata ustalona jest na poziomie 40 euro za delegowanego pracownika i pobierana będzie za pośrednictwem strony internetowej.

Celem ustanowienia opłaty, jak twierdzi strona francuska, jest zrekompensowanie kosztów utworzenia i funkcjonowania systemu. Trudno jednak oprzeć się wrażeniu, że jest to rodzaj podatku nakładanego na firmy spoza Francji, którego prawdziwym celem jest utrudnienie zagranicznym przedsiębiorcom dostępu do francuskiego rynku. A przecież podstawowa idea unii europejskiej mówi o swobodnym przepływie osób, towarów i usług pomiędzy krajami  i zapewnia każdemu obywatelowi możliwość swobodnego wyboru miejsca zamieszkania i zatrudnienia na terenie całej UE. Niezrozumiałe jest zatem „martwienie się” obcych państw o polskiego delegowanego pracownika i wyrównywanie mu płacy minimalnej, bo jeśli będzie on chciał żyć, np. we Francji i zarabiać według francuskich stawek, to właśnie dzięki otwartym granicom w Unii Europejskiej, może się tam po prostu przeprowadzić. I taki mechanizm regulacyjny wydaje się być tu wystarczający. Niemniej prawo jest obowiązujące i obowiązki określone w Dekrecie nr 2017-751 z 3 maja 2017r. trzeba będzie respektować.

Kary

Za wszelkie nieprawidłowości oraz braki w dokumentacji przewidziane są sankcje administracyjno-karne w postaci olbrzymich kar sięgających nawet – uwaga – 500 tys. euro! Zachęcam zatem do ponownego zapoznania się z obowiązkami w tym zakresie i zweryfikowania, czy bezpiecznie podróżujecie Państwo po Francji.

Podstawowy obowiązek każdej firmy delegującej kierowców do Francji to posiadanie przedstawiciela na terenie Francji. Jest to osoba mieszkająca we Francji i posługująca się językiem francuskim, która powołana jest w celu kontaktu ze służbami kontrolnymi, takimi jak:

– Inspektorzy i kontrolerzy pracy;

– Oficerowie i funkcjonariusze policji sądowej;

– Urzędnicy skarbowi i celni;

– Upoważnieni i zaprzysiężeni urzędnicy zakładów ubezpieczeń społecznych oraz Rolniczych Kas Wzajemnej Pomocy Socjalnej;

– Funkcjonariusze lub urzędnicy państwowi odpowiedzialni za kontrolę transportu naziemnego;

– Uprawnieni i zaprzysiężeni urzędnicy instytucji, odpowiedzialni za zapobieganie oszustwom.

Dokumenty

Dokumenty, które powinny znajdować się u przedstawiciela:

– potwierdzenie wypłaty wynagrodzenia,

– ewidencja czasu pracy kierowcy na terytorium Francji,

– dokument potwierdzający otrzymanie należnego wynagrodzenia przez kierowcę za czas aktywności we Francji,

– dokument uzasadniający sposób naliczania wynagrodzenia, zaliczenia polskiej płacy na poczet wynagrodzenia we Francji, zaliczania kwoty ryczałtu za nocleg i kwoty przekraczającej zwrot kosztów wyżywienia w danym dniu na poczet wynagrodzenia, a także wskazujący inne elementy wynagrodzenia, pewne i przewidywalne, które również można zaliczyć i w ten sposób wykreować, zgodny z prawem polskim i francuskim, system składowych pensji minimalnej brutto kierowcy,

– układ zbiorowy pracy dla danej kategorii Pracowników,

– umowa pomiędzy pracodawcą a przedstawicielem,

– kopia dokumentu zaświadczenia o delegowaniu.

Dokumenty powinny zostać zarchiwizowane przez przedstawiciela i przechowywane przez 18 miesięcy po zakończeniu okresu delegowania. Inaczej mówiąc jeszcze do 1,5 roku po zakończeniu delegacji, francuskie urzędy kontrolne mogą się zgłosić do przedstawiciela i poprosić o udostępnienie wskazanych dokumentów do kontroli.

Ważne

Uwaga:

dokumenty będą musiały być okazywane w języku francuskim a kwoty wynagrodzenia wyrażone w euro,

przedstawiciel będzie miał ograAniczony czas na ich skompletowanie i przedłożenie do kontroli – zaledwie 14 dni.

Jest to niezwykle ważna informacja w kontekście obowiązku przedsiębiorcy do  systematycznego i sukcesywnego przekazywania swojemu przedstawicielowi kompletnej dokumentacji potwierdzającej wypłatę minimalnej płacy należnej za odbytą przez kierowcę delegację do Francji.

 

Jednocześnie delegowany kierowca powinien posiadać w pojeździe:

– umowę o pracę,

– formularz delegowania wygenerowany ze strony SIPSI po dokonaniu zarejestrowania delegacji,

– dokument A1 potwierdzający ubezpieczenie kierowcy w ZUS.

Za brak umowy o pracę w kabinie przewidziana jest kara grzywny w wysokości 450 €. Natomiast brak lub nieprawidłowości w zaświadczeniu o delegowaniu to 750 € dla kierowcy i i nawet do 30 000 € dla przedsiębiorcy. Brak wypłat minimalnego wynagrodzenia zagrożony jest karą grzywny do 2 000 € za jednego oddelegowanego kierowcę i do 4 000 € w przypadku ponownego uchybienia w okresie 1 roku od daty powiadomienia o pierwszej karze grzywny.

Maksymalna wysokość kary nie może być wyższa niż 500 000 €.

W przypadku dodatkowych pytań lub potrzeby dokonania weryfikacji bezpieczeństwa prawnego Państwa firmy w kontekście przepisów Loi Macron, zapraszam Państwa do kontaktu z Kancelarią Prawną Viggen sp.j., ekspertem unijnego prawa transportowego i przepisów dot. płac minimalnych.

 

Proszę o kontakt telefoniczny pod numer: 519 140 984

lub na adres e-mail: jak@viggen.pl.

Zapraszam do współpracy

Jolanta Kur

 

 

 

AUDYTYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here