Strona główna Informacje prawne Przewoźnicy osób na liniach do 50 km nie muszą sami prowadzić obowiązkowych...

Przewoźnicy osób na liniach do 50 km nie muszą sami prowadzić obowiązkowych harmonogramów

891
0
No Ratings Information Message

Przewoźnicy osób na liniach do 50 km nie muszą sami prowadzić obowiązkowych harmonogramów. 4 września br. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018).
W zakresie właściwości Ministerstwa Infrastruktury, przepisy ustawy z dnia 22 lipca 2010 r., w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.):

–  rozszerzają stosowanie przepisów ruchu drogowego na drogi wewnętrzne położone w oznakowanych strefach ruchu,

 

–        definiują pojęcie drogi publicznej, drogi wewnętrznej oraz strefy ruchu,

 

–    określają organy zarządzające ruchem na drogach wewnętrznych oraz organy sprawujące nadzór nad tym zarządzaniem,

 

–        precyzują zasady oznakowania dróg wewnętrznych oraz zasady ponoszenia kosztów związanych z tym oznakowaniem,

 

–        wprowadzają zmianę do przepisów regulujących kwestię czasowego wycofania pojazdu z ruchu, w zakresie miejsca postoju pojazdu wycofanego z ruchu.

 

Ponadto, ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. wprowadza zmiany m.in. do przepisów następujących ustaw:

1.     z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) – w zakresie centralnej ewidencji pojazdów oraz centralnej ewidencji kierowców, usuwania pojazdu z drogi i jego przechowywania na parkingu strzeżonym oraz opłat z tym związanych,

 

2.     z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) – w zakresie przepadku rzeczy oraz przepadku pojazdów,

 

3.     z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, Nr 106, poz. 672, Nr 152, poz. 1017) – w zakresie kar za wykroczenia, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu oraz kar za naruszenie przepisów dotyczących sposobu znakowania dróg wewnętrznych,

 

4.     z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.) – w zakresie definicji drogi wewnętrznej,

 

5.     z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) – w zakresie kar za przestępstwa, których popełnienie nastąpiło w strefie ruchu.

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykuł"BUS MANAGER+" wywiad z autorem projektu
Następny artykułZwrot za wyżywienie podczas podróży służbowej bez podatku

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj