Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne 1 minuta skrócenia odpoczynku będzie kierowcę kosztować 100 zł mandatu

1 minuta skrócenia odpoczynku będzie kierowcę kosztować 100 zł mandatu

628

Każdy kierowca powinien pamiętać że od 29.11.2008 roku otrzyma mandat jeśli w trakcie kontroli drogowej organ kontrolny stwierdzi, że kierowca dopuścił się skrócenia dziennego czasu odpoczynku (regularnego lub skróconego) przy realizacji przewozu drogowego:

Jednak nie każdy z kierowców zwrócił zapewne uwagę na okoliczność, że mandat otrzyma także za skrócenie dziennego odpoczynku zaledwie o jedną minutę.

Dlaczego?

Kierowca otrzyma mandat jeśli w trakcie kontroli drogowej organ kontrolny stwierdzi, że kierowca dopuścił się skrócenia dziennego czasu odpoczynku (regularnego lub skróconego) przy realizacji przewozu drogowego:

a) o czas do jednej godziny                                      – 100 zł

b) o czas powyżej jednej godziny do trzech godzin – 300 zł

c) o czas powyżej trzech godzin                               – 500 zł

Jednak każdy z kierowców powinien koniecznie zwrócić uwagę na jeden niezwykle istotny element.

Tym niezwykle istotnym element a prawie całkowicie niedocenianym przez kierowców jest słowo: ‚do’.

Inaczej mówiąc określenie ‚do jednej godziny’ oznacza, że kierowca zapłaci 100 zł mandatu nawet wówczas gdy skróci odpoczynek dzienny o zaledwie 1 minutę!!!

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2008 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

(Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.)

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tabela C II.2,3,4.

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy