Strona główna Aktualności GITD i PIP 12 x 24 dla autokarów – Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

12 x 24 dla autokarów – Ministerstwo Infrastruktury wyjaśnia

1562
0
SONY DSC
5/5 (3)

Już wcześniej informowaliśmy na naszym portalu o błędach w tłumaczeniu art. 29 rozporządzenia (WE) Nr 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006, dotyczący odpoczynku tygodniowego kierowców wykonujących pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób. Stanowisko w tej sprawie zajęło Ministerstwo Infrastruktury….

Ministerstwo Infrastruktury, po kilku dniach milczenia zajęło stanowisko w zakresie interpretacji przepisu dotyczącego nowych zasad odbioru odpoczynku tygodniowego przez kierowców realizujących międzynarodowe przewozy autokarowe. Stanowisko zamieszczone na stronie Ministerstwa Infrastruktury jest zbieżne ze stanowiskiem Kancelarii Prawnej Viggen s.c. która jako pierwsza zasygnalizowała problem błędnego tłumaczenia przedmiotowego przepisu.

Poniżej prezentujemy wybrane fragmenty stanowiska Ministerstwa Infrastruktury:

Zmiany dotyczące odpoczynku kierowców w międzynarodowym przewozie osób

15.06.201012:05

Dnia 4 czerwca 2010 r. wszedł w życie art. 29 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1073/2009 (…)

Zgodnie z tym przepisem kierowca wykonujący pojedynczą usługę okazjonalną w międzynarodowym przewozie osób może odłożyć tygodniowy okres odpoczynku do maksimum 12 kolejnych okresów dwudziestoczterogodzinnych po poprzednim regularnym tygodniowym okresie odpoczynku(…)

Informacja została zamieszczona po interwencji Kancelarii Prawnej Viggen s.c. Poniżej przedstawiamy treść pisma Kancelarii do Ministerstwa Infrastruktury w zakresie sprostowania błędów w tłumaczeniu znowelizowanych przepisów:

Kancelaria Prawna VIGGEN SC

Kraków, dnia 08.06.2010 r.

Mariusz Miąsko, Małgorzata Miąsko

ul. Opolska 18

31- 323 Kraków

tel./fax 12 637 24 57

Ministerstwo Infrastruktury

Departament Transportu Drogowego

ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa

dotyczy: błędnego tłumaczenia przepisu art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

PILNE

W dniu 4 czerwca bieżącego roku weszły w życie BŁĘDNIE PRZETŁUMACZONE przepisy – konkretnie Art. 29 – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1073/2009 z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wspólnych zasad dostępu do międzynarodowego rynku usług autokarowych i autobusowych i zmieniające rozporządzenie (WE) nr 561/2006.

W dniu 21 kwietnia 2010 roku Ministerstwo Infrastruktury (w osobie Dyrektora Departamentu Prawnego Pana Marcina Grabek) zostało poinformowane pisemnie przez prawników Kancelarii Prawnej Viggen s.c. o wystąpieniu rażącego błędu w tłumaczeniu, zmieniającego całkowicie sens znowelizowanego przepisu.

Zaznaczamy, że błędnie przetłumaczony przepis obowiązuje już od kilku dni.

Mając na uwadze aktualny stan faktyczny sprawy, oraz ewentualne negatywne konsekwencje jakie mogą ponieść przewoźnicy, stosując się do aktualnego brzmienia błędnie przetłumaczonego przepisu niniejszym wnosimy o niezwłoczne podanie do publicznej wiadomości oficjalnego komunikatu w tej sprawie na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

Pomimo tego, iż wielokrotnie monitowaliśmy w tej w sprawie do dziś nie dokonano sprostowania.

Prosimy o niezwłoczną odpowiedź.

 

Z poważaniem,

Mariusz Miąsko

 

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKancelaria Prawna Viggen oraz Transportowy Portal Prawny jazdaprawna.pl na 17 Spotkaniu Trakerskim w Krakowie
Następny artykułJeszcze raz na temat przewozów okazjonalnych w świetle najnowszych unormowań unijnych
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.