Strona główna Informacje prawne Co to jest przedsiębiorstwo transportowe?

Co to jest przedsiębiorstwo transportowe?

421
UDOSTĘPNIJ

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Niniejsza publikacja to wyjaśnienie definicji przedsiębiorstwa transportowego.

„Przedsiębiorstwo transportoweoznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub związek lub grupę osób nieposiadającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy działa zarobkowo, lub jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną, która zarobkowo lub na potrzeby własne wykonuje przewozy drogowe;

Legislator unijny określił bardzo szeroki zakres podmiotowy zastosowania podmiotowego rozporządzenia w ramach definicji „przedsiębiorstwa transportowego”.

Z definicji wynika, że legislator przez przedsiębiorstwo transportowe rozumie:

  • osobę fizyczną,

  • osobę prawną,

  • związek lub grupę osób nieposiadającą osobowości prawnej,

  • jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną,

Dla zrozumienia powyższego zagadnienia nie ma natomiast znaczenia czy transport jest realizowany zarobkowo, czy na potrzeby własne.

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do skorzystania z największej bazy profesjonalnych, unikatowych opracowań prawnych, którą znajdą Państwo pod adresem: Sklep561.pl

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

 

 

AUDYTYpraca dla kierowcy