Strona główna Informacje prawne Co to jest przedsiębiorstwo transportowe?

Co to jest przedsiębiorstwo transportowe?

6564
0
5/5 (1)

Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

 

Co to jest przedsiębiorstwo transportowe? Niniejsza publikacja to wyjaśnienie definicji przedsiębiorstwa transportowego.

„Przedsiębiorstwo transportoweoznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub związek lub grupę osób nieposiadającą osobowości prawnej, niezależnie od tego, czy działa zarobkowo, lub jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną, która zarobkowo lub na potrzeby własne wykonuje przewozy drogowe;

Legislator unijny określił bardzo szeroki zakres podmiotowy zastosowania podmiotowego rozporządzenia w ramach definicji „przedsiębiorstwa transportowego”.

Z definicji wynika, że legislator przez przedsiębiorstwo transportowe rozumie:

  • osobę fizyczną,

  • osobę prawną,

  • związek lub grupę osób nieposiadającą osobowości prawnej,

  • jednostkę państwową, niezależnie od tego, czy posiada ona osobowość prawną, czy też podlega organowi posiadającemu osobowość prawną,

Dla zrozumienia powyższego zagadnienia nie ma natomiast znaczenia czy transport jest realizowany zarobkowo, czy na potrzeby własne.

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKoniec remontu autostrady A4 na Opolszczyźnie
Następny artykułCo warto wiedzieć jeżdżąc przez Czechy?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.