Strona główna Informacje prawne Co warto wiedzieć jeżdżąc przez Czechy?

Co warto wiedzieć jeżdżąc przez Czechy?

6342
UDOSTĘPNIJ

W Czechach obowiązuje ruch prawostronny. Uznawane jest polskie oraz międzynarodowe prawo jazdy.

Kierujący pojazdem na terenie RCz zobowiązany jest do:

– używania świateł mijania przez cały rok,
– jazdy z zapiętymi pasami bezpieczeństwa,
– posiadania w wyposażeniu samochodu apteczki, kamizelki odblaskowej, trójkąta odblaskowego, kompletu zapasowych żarówek – po jednej do oświetlenia punktów zewnętrznych pojazdu, bezpieczników do auta – po jednym z każdego rodzaju, klucza do kół i podnośnika do auta, koła zapasowego lub w przypadku braku koła zapasowego kompletu naprawczego do opon,
– w okresie od 1 listopada do 1 marca poruszania się pojazdem wyposażonym w opony zimowe,
– korzystania z zestawu głośno mówiącego podczas jazdy,
– w przypadku korka na autostradzie lub drodze ekspresowej utworzenia 3-metrowego wolnego pasa przejazdu umożliwiającego przejazd pojazdów ratowniczych,
– powiadamiania policji o wypadku ze skutkiem śmiertelnym, a także gdy doszło do uszkodzenia zdrowia, spowodowania szkód w kolizji drogowej wobec osób trzecich lub powstania szkód przekraczającej wartość 100000 CZK,
– bezwzględnego ustąpienia pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych.

Za niestosowanie się do obowiązków kierującemu pojazdem grozi mandat karny do 5000,-CZK.

Prawo Czeskie zabrania:
– używania w pojeździe antyradarów,
– zatrzymywania się i parkowania w miejscach wyznaczonych dla inwalidów,
– korzystania z telefonu komórkowego bez zestawu głośnomówiącego.

Za niestosowanie się do zakazów kierującemu pojazdem grozi mandat Karny do 10000,-CZK.

Prędkość na terenie Czech:
Policja czeska bardzo konsekwentnie karze kierowców za przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze. Mandaty za przekroczenie prędkości oscylują pomiędzy 1500-10000,-CZK.

Dopuszczalna prędkość jazdy (o ile znaki drogowe nie stanowią inaczej):
– 130 km/h po autostradach na terenie Republiki Czeskiej,
– 50 km/h w terenie zabudowanym,
– 90 km/h poza terenem zabudowanym.

Punkty karne:
Za przewinienia drogowe cudzoziemcy otrzymują dodatkowo punkty karne. Przekroczenie dopuszczalnego limitu 12 punktów kończy się zakazem prowadzenia pojazdów na terenie Czech przez okres 1 roku oraz zatrzymaniem prawa jazdy. Naruszenie tego zakazu jest karane mandatem od 25000-30000,-CZK.

 

Dopuszczalne stężenie alkoholu:
0,0 promila. W Czechach zabronione jest prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu i środków odurzających ( w tym narkotyków). Za prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu grozi mandat do 50000,-CZK. Każdy kierujący, który odmówi poddania się badaniu na zawartość alkoholu we krwi, traktowany jest jako osoba będąca pod wpływem alkoholu.

 

W określonych sytuacjach policjant może pobrać od kierowcy kaucję w wysokości od 5000 do 50000,-CZK za jedno wykroczenie na poczet przyszłej kary, ale nie więcej niż maksymalna wysokość mandatu za to wykroczenie. Najcięższymi przestępstwami drogowymi na terenie RCz są – niedotrzymywanie czasu pracy kierowcy, niedotrzymywanie obowiązkowych okresów wypoczynku, nie poddanie się kontroli na zawartość alkoholu lub innego środka odurzającego, w wyniku wypadku drogowego spowodowanie innej osobie uszczerbku na zdrowiu. W przypadku niewpłacenia kaucji policjant może uniemożliwić dalszą jazdę do czasu uiszczenia opłaty/kaucji.

Opłaty drogowe: 


Na przejazd drogami szybkiego ruchu i autostradami konieczne jest wykupienie winiety

– Pojazdy do 3,5T:

– winieta 10-dniowa – 310,-CZK,
– winieta miesięczna – 440,-CZK,
– winieta roczna – 1500,-CZK

Naklejenie winiety na przedniej szybie pojazdu musi być zgodne z instrukcją zawartą na naklejce. Kupon uważa się za nieważny w przypadku:
– braku odcinka kontrolnego,
– przy naklejeniu winiety w złym miejscu,
– nie naklejenia kuponu na szybie.

 

Jednocześnie winiety, które straciły ważność muszą być usunięte z przedniej szyby pojazdu. Winiety można kupić na przejściach granicznych, stacjach benzynowych lub w urzędach pocztowych. W przypadku samochodów powyżej 3,5T obowiązuje elektroniczny system poboru opłat drogowych myto. Każdy pojazd opłacający myto musi posiadać wykupione specjalne urządzenie elektroniczne PREMID, które nie jest przenośne na inny pojazd, a które dokonuje rejestracji liczby przejechanych kilometrów na płatnych odcinkach dróg i dokonuje obliczenia wysokości opłaty drogowej. Opłata za przejazd płatnym odcinkiem drogi pobierana jest po przejechaniu pojazdu przez punkt pobraniowy. Koszt zależy od typu komunikacji, długości odcinka trasy, dnia tygodnia, liczby osi w pojeździe i klasy emisji spalin pojazdu. Informacje dotyczące poboru opłat na terenie RCz dostępne są na stronie: mytocz.eu.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie trafficban.com.

Źródło: podrozowacnajlepiej.pl oraz etransport.pl 

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy