Strona główna Informacje prawne Czy można wykonywać transport pojazdem niezgłoszonym do licencji?

Czy można wykonywać transport pojazdem niezgłoszonym do licencji?

1171
0
No Ratings Information Message

Czy można wykonywać transport pojazdem niezgłoszonym do licencji? Brzmienie nadane 13 lipca 2007 r. artykułowi 14 Ustawy o transporcie drogowym (Dz.U. Nr 125, poz. 874) stwarza wiele wątpliwości interpretacyjnych:

Art. 14. [ Obowiązki przewoźnika] 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8, nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich powstania.

2. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 1, obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji.

Przedsiębiorcy transportowi rozumieją to w taki sposób, iż mogą jeździć nowo zakupionym samochodem w czasie trwania 14-dniowego terminu przeznaczonego na zgłoszenie zmian. Natomiast Inspekcja Transportu Drogowego w takiej sytuacji, podczas kontroli na drodze karze przedsiębiorcę za :

1.      wykonywanie transportu drogowego bez wymaganej licencji,

lub

2.      wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji.

Oba uchybienia zagrożone są taką samą karą 8 000 zł.

Zarzut pierwszy jest z oczywistych względów bezzasadny, gdyż w omawianej sytuacji przedsiębiorca jak najbardziej licencję ma. Jednakże obrona przed zarzutem drugim jest tu bardzo trudna, a wręcz niemożliwa. Linia orzecznictwa jednoznacznie przychyla się tutaj na korzyść organów kontrolnych. Decyzje w tych sprawach są utrzymywane we wszystkich instancjach.

Stąd uwaga do przewoźników, by rozważyli wykonywanie przewozu nowo nabytym pojazdem przed uzyskaniem wypisu z licencji, gdyż w obecnym stanie prawnym wykonywanie transportu drogowego pojazdem niezgłoszonym do licencji w trakcie trwania 14 dniowego okresu na zgłoszenie zmian jest praktycznie nie do obrony.

Oto przykładowe orzeczenie NSA (N) z 2008-05-15 II GSK 113/08 źródło Legalis

1. Przyjęty przez ustawodawcę w przepisie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2088 ze zm.) obowiązek zgłaszania informacji o zmianie danych związanych z udzieloną przedsiębiorcy licencją nie jest ograniczony jedynie do tych zmian, które można uznać, że mają charakter trwały, a w każdym bądź razie czas ich „trwania” przekracza 14 dni. Treść powoływanego przepisu i znaczenie wprowadzonego w nim zobowiązania obciążającego przedsiębiorcę każe przyjąć, że transport drogowy będzie wykonywany w sposób zgodny z ustawą jedynie wówczas, gdy użyty przez przedsiębiorcę pojazd samochodowy należeć będzie do tych środków transportu, które zostały zgłoszone organowi właściwemu do udzielenia licencji. Nie może być więc zaakceptowana taka wykładnia art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, która przyjmowałaby, że możliwe jest wykonywanie nawet w sposób krótkotrwały (do 14 dni) transportu drogowego przy użyciu pojazdu samochodowego niezgłoszonego organowi, który udzielił licencji. Takie działanie prowadziłoby do wystąpienia zakazanego ustawą skutku i nie może być uznane z dopuszczalne.

2. Wprowadzona w lp. 1.2 załącznika do ustawy o transporcie drogowym podstawa nałożenia sankcji (kary pieniężnej) dotyczy wykonywania transportu pojazdem niezgłoszonym do licencji, a więc zachowania polegającego na wykonaniu, nawet jednorazowo i niezależnie od jego przyczyn, transportu drogowego przy użyciu środka transportu, o którym organ udzielający licencji, nie posiada informacji, iż jest użytkowany do tego celu.

3. Wynikający z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym 14-dniowy termin odnosi się jedynie do tych zmian, których wystąpienie nie jest powiązane z obowiązkiem ich uprzedniego zgłoszenia, zagrożonego sankcją.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułW jakich okolicznościach można umorzyć postępowanie wobec przewoźnika?
Następny artykułZezwolenia maksymalnie na 5 lat

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj