Strona główna Informacje prawne Dzięki "Najlepszej Drodze" odzyskał kilkaset tys. złotych!

Dzięki "Najlepszej Drodze" odzyskał kilkaset tys. złotych!

1186
0
No Ratings Information Message

Wielki sukces Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”!

Jeden z przedsiębiorców budowy drogi ekspresowej S17 odzyskał kilkaset tysięcy złotych po kilku latach walki o sprawiedliwość

 

Dzięki skutecznej interwencji Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” po kilku latach starań Mariusza Miąsko – Prezesa Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga”, udało się odzyskać wierzytelności dla jednego z przedsiębiorców budującego drogę ekspresową S17, odcinek Kurów-Lublin-Piaski, która miała być docelowo ukończona przed Euro 2012.

Po trudnych wieloletnich staraniach, negocjacjach z hiszpańską firmą Dragados jeden z pokrzywdzonych w czasie budowy drogi przedsiębiorca odzyskał kilkaset tysięcy zł. Spółka Dragados odmawiała wypłaty wynagrodzenia za wypłatę wykonanych robót twierdząc, iż już dokonała rozliczenia – nie wskazując jednak przez wiele lat dowodów na dokonanie przedmiotowego rzekomego rozliczenia. W związku z powyższym Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” podjęło starania w imieniu poszkodowanego przedsiębiorcy budowlanego o odzyskanie środków na drodze sądowej i pozasądowej. Przed wakacjami „Najlepsza Droga” reprezentując przedsiębiorcę uzyskała międzynarodowy nakaz zapłaty, ponieważ sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie pozwalała mu na samodzielne wytoczenie powództwa przeciwko międzynarodowemu gigantowi budowlanemu. Z uwagi na dalsze uchylanie się firmy Dragados od zapłaty należnych świadczeń Stowarzyszenie „Najlepsza Droga” wszczęła negocjacje z GDDKiA w Lublinie, a następnie w GDDKiA w Warszawie celem wypłaty przedmiotowych środków. Z racji tego, iż wynik rozmów nie był satysfakcjonujący, Prezes „Najlepszej Drogi” poprosił o pomoc w rozwiązaniu sprawy wiceministra sprawiedliwości Michała Wójcika oraz Łukasza Smółkę Szefa Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa. W rozwiązaniu przedmiotowego problemu udział brał także poseł Grzegorz Wojciechowski z Sejmowej Komisji Sprawiedliwości. Interwencje okazały się skuteczne dzięki czemu po kilku latach starań przedsiębiorca otrzymał wypłatę za wykonane prace.

To wielki sukces Stowarzyszenia „Najlepsza Droga”, które już od kilku lat walczy o uczciwą zapłatę dla podwykonawców tej inwestycji. Odcinki autostrad i dróg ekspresowych zostały wybudowane przez prywatne firmy, które nie dość, że poniosły koszty: realizacji prac, sprzętu, wynagrodzenia, paliwa, kredytów to dodatkowo Państwo Polskie pobrało od nich podatek dochodowy i VAT od należności, których przedsiębiorcy nigdy nie otrzymali! Sprawa dotyczy łącznie kilkudziesięciu firm, których roszczenia sięgają blisko 10 mln zł. Przedsiębiorstwa te potrafią w pełni udokumentować zakres wykonanych prac, ale nie otrzymały wynagrodzenia z uwagi na bankructwo ich zleceniodawców. Udział w budowie autostrad stał się wielką szansą dla dużej ilości firm, często dysponujących specjalistycznym sprzętem i doświadczonymi zespołami pracowników. Niestety, to co miało stać się szansą dla firm stało się zagrożeniem dla ich istnienia. Niedoskonałości systemu prawnego spowodowały, że duża liczba firm, pomimo wykonania prac i ich odbioru, nie otrzymała należnego im wynagrodzenia z powodu niewypłacalności generalnych wykonawców. Sytuacji tej, która wywołała liczne protesty i poruszenie w kraju, miała doraźnie zaradzić tzw.:„specustawa”. Jednak w toku prac legislacyjnych została przeoczona jedna niezmiernie istotna okoliczność. Chodzi mianowicie o pominięcie w rozliczeniach (bywa, że kilkupoziomowego) swego rodzaju łańcucha wykonawców i podwykonawców, a także okoliczność, że nie wszystkie prace przy autostradach były formalnie „pracami budowlanymi”. W praktyce to właśnie firmy będące na końcu tego łańcucha f a k t y c z n i e wykonywały roboty, usługi czy też dostarczyły materiały.

Tak więc skandaliczna niesprawiedliwość przejawiła się na poziomie uregulowań prawnych w braku wprowadzenia pojęcia i definicji podwykonawcy w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 roku. Z tego powodu, Stowarzyszenie URKSiTD „Najlepsza Droga”, zleciło Kancelarii Prawnej Viggen opracowanie nowelizacji Ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych z dnia 28 czerwca 2012 r./Dz.U z 2012 r. poz. 891/ – zwanej potocznie „specustawą autostradową”. Projekt uzupełniając niedostatki dotychczasowej ustawy, przewidział instytucje: „dalszych podwykonawców” i „usług” oraz „dostaw”, ponieważ nie wszystkie prace przy budowie autostrad mieściły się w zakresie „prac budowlanych”, co uniemożliwiało wypłatę niektórych należności.

Walka o uczciwą zapłatę dla podwykonawców autostrady A1 i dróg ekspresowych to nie jedyny cel Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga”, które od lat walczy o naprawę uregulowań prawnych w obszarze transportu drogowego. Z wykazem interwencji stowarzyszenia można zapoznać się pod adresem: http://najlepszadroga.pl/category/interwencje-stowarzyszenia/.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułAustria: wdrożono aplikację TIR-EPD
Następny artykuł53 mld zł potrzeba na dostosowanie dróg krajowych do nośności 11,5 t
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj