Strona główna Informacje prawne Gdy kierowca nie posiada karty kierowcy, jest ona uszkodzona lub niesprawna wówczas...

Gdy kierowca nie posiada karty kierowcy, jest ona uszkodzona lub niesprawna wówczas należy:

797

Kierowco pamiętaj, że gdy karta kierowcy ulegnie uszkodzeniu, jest niesprawna lub nie jest w posiadaniu kierowcy, (wówczas) kierowca:

a) na początku trasy drukuje dane prowadzonego przez siebie pojazdu i wpisuje na tym wydruku: – nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy oraz podpis; – okresy, o których mowa w ust.3 tiret drugie lit.b)c) i d)

b) na końcu trasy drukuje on informacje odnoszące się do okresów zarejestrowanych przez urządzenie rejestrujące, zapisuje wszystkie okresy innej pracy, dyspozycyjności i odpoczynku od chwili sporządzenia wydruku na początku trasy, które nie zostały zarejestrowane przez tachograf oraz zaznacza na tym dokumencie: nazwisko, numer karty kierowcy lub prawa jazdy kierowcy wraz z jego podpisem?

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy