Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Interwencja Kancelarii Prawnej Viggen-czekamy na doniesienia z Brukseli

Interwencja Kancelarii Prawnej Viggen-czekamy na doniesienia z Brukseli

1994
0
5/5 (1)

Już dziś ok. 15:30 na Komisji Petycji w Brukseli zostanie rozpatrzona petycja, którą w imieniu Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J. złożył jej Prezes, Mariusz Miąsko. Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J. – ekspert w zakresie prawa transportowego, poddał w wątpliwość interpretację niektórych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego dyrektywę Rady 96/26 WE. Zdaniem Mariusza Miąsko trudno jest stwierdzić, którego z dwóch aktów prawnych dotyczy dane odniesienie w tekście rozporządzenia i dlatego wzywa do podjęcia koniecznych środków w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

Jednak głównym problemem zgłoszonym do PE, jest zastosowanie w załączniku IV do rozporządzenia 1071/2009 WE całkowicie błędnych instytucji prawnych. Jak wiadomo, załącznik ten określa wykaz tzw.: „najpoważniejszych naruszeń”, za które firmy transportowe oraz posiadacze CKZ tracą „dobrą reputację” a w konsekwencji tracą licencje i CKZ. W obecnej treści punktu 1  lit.: a) oraz lit.: b), wkradły sie bardzo poważne błędy. Zastosowano bowiem instytucje prawne, które nie występują ani w rozporządzeniu 561/2006 WE ani w żadnym innym akcie prawnym. Wynika więc z obecnych zapisów, iż na podstawie załącznika IV do rozporządzenia 1071/2009 WE można utracić uprawnienie za naruszenie takich norm, które nie występują w rozporządzeniu 561/2006 WE.  Stanowi to potencjalnie bardzo poważny problem dla przedsiębiorców transportowych oraz posiadaczy CKZ, którzy mogą mieć poważny problem z określeniem, do których norm należy dostosować organizację transportu – czy do tych z rozporządzenia 561/2006 WE czy też do tych wskazanych w rozporządzeniu 1071/2009 WE w załączniku IV.

„Można wnioskować, że różnice pomiędzy interesującymi nas uregulowaniami wynikają z błędów redakcyjnych na etapie procedowania przez Parlament Europejski treści załącznika nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE, jednak nie zmienia to faktu że powstała wyraźna dychotomia w uregulowaniach, którą należy pilnie usunąć” – mówi Mariusz Miąsko, Prezes Kancelarii Prawnej Viggen Sp.j.

„Ujednolicenie przedmiotowych instytucji prawnych określających normy okresu i czasu jazdy oraz odpoczynków jest niezmiernie ważna dla każdego kierowcy oraz organizatora transportu, ponieważ obecni zupełnie nie wiadomo czy aby uniknąć utraty licencji oraz Certyfikatu Kompetencji Zawodowych, należy przestrzegać norm rozporządzenia 561/2006 WE czy też norm rozporządzenia 1071/2009 WE. Tym czasem organy kontrolne mogą nakładać sankcje na podstawie każdego z powyższych rozporządzeń, pomimo, iż są one sprzeczne pomiędzy sobą – i to należy pilnie zmienić” – dodaje Prezes Miąsko.

Sprawa jest bardzo poważna, ponieważ od połowy 2013 roku obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o transporcie drogowym, które określają że firma transportowa oraz posiadacz CKZ mogą dopuścić się w ciągu dwóch lat zaledwie jednego tzw.: „najpoważniejszego naruszenia” określonego w załączniku nr IV do rozporządzenia 1071/2009 WE. Drugie i każde kolejne naruszenie wszczyna automatycznie procedurę cofnięcia dobrej reputacji, warunkującej posiadanie licencji i CKZ.

Z tego powodu Mariusz Miąsko jako Prezes Stowarzyszenia URKSiTD „Najlepsza Droga” jako jedyny oprotestował podczas prac Podkomisji Transportu zapisy nowelizowanej stawy, uzasadniając, że nie można cofać przewoźnikom uprawnień za naruszenia norm czasu jazdy i odpoczynków, które nie wynikają z rozporządzenia 561/2006 WE. Film przedstawiający protest z obrad Podkomisji Transportu można obejrzeć na stronie http://kancelariaprawnaviggen.pl//prace-w-sejmie/

Poniżej można zapoznać się z treścią petycji do Parlamentu Europejskiego:

http://jazdaprawna.pl/2012/11/19/komisja-petycji-unii-europejskiej-rozpatrzyla-pozytywnie-zgloszenie-kancelari-prawnej-viggen/

Niestety nie jest to jedyny błąd w treści rozporządzenia 1071/2009 WE. Z wykazem pozostałych błędów można się zapoznać pod poniższymi linkami:

 
 

Z niecierpliwością oczekujemy na doniesienia z posiedzenia w Brukseli!

To nie pierwsza interwencja Kancelarii Prawnej Viggen Sp. J. w sprawie przepisów prawa transportowego, która cały czas czuwa nad prawidłowością zapisów prawnych w zakresie transportu. Wykaz ich skutecznych interwencji można zobaczyć TUTAJ.

Treść petycji można poznać pod adresem:

http://jazdaprawna.pl/2012/11/19/komisja-petycji-unii-europejskiej-rozpatrzyla-pozytywnie-zgloszenie-kancelari-prawnej-viggen/

Poniżej prezentujemy pismo od Parlamentu Europejskiego, które Kancelaria Prawna Viggen Sp. J. otrzymała w odpowiedzi na złożoną petycję:

Picture 080

Picture 081 Picture 082Picture 083

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPolskie podejście do ITS do zmiany
Następny artykułDlaczego i na czym oszczędzają firmy ubezpieczeniowe?