Strona główna Informacje prawne Kolejne rozszerzenia systemu viaTOLL w Polsce

Kolejne rozszerzenia systemu viaTOLL w Polsce

1072
0
No Ratings Information Message

Kolejne rozszerzenia systemu viaTOLL w Polsce. Zgod­nie z pro­jek­tem Roz­po­rzą­dze­nia Rady Mi­ni­strów w IV kwar­ta­le 2013 roku sieć dróg płat­nych via­TOLL po­więk­szy się o ko­lej­ne od­cin­ki dróg. Roz­sze­rze­nia obej­mą za­rów­no frag­men­ty au­to­strad A1, A2 i A4, jak i dróg eks­pre­so­wych S2, S3, S5, S7, S8, S11, S12 i S79.

Pierw­szy etap roz­sze­rze­nia na­stą­pi 31 paź­dzier­ni­ka 2013 r. i obej­mie na­stę­pu­ją­ce od­cin­ki dróg:

 • autostrada A1 na odcinku węzeł Kowal – węzeł Kutno Wschód (dotychczasowy węzeł Kotliska);

 • autostrada A2 na odcinku węzeł Łódź Północ (dotychczasowy węzeł Stryków I) – węzeł Konotopa;

 • autostrada A2 na odcinku Choszczówka Dębska – węzeł Kałuszyn;

 • autostrada A4 na odcinku węzeł Targowisko (dotychczasowy węzeł Szarów) – węzeł Tarnów Północ;

 • autostrada A4 na odcinku węzeł Rzeszów Północ – węzeł Rzeszów Wschód;

 • droga ekspresowa S5 na odcinku węzeł Gniezno Południe – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2440P;

 • południowa obwodnica Gdańska, to jest droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł Gdańsk Południe – węzeł Żuławy Zachód;

 • droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł Pasłęk Północ – węzeł Miłomłyn Południe;

 • droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł Olsztynek Zachód – węzeł Rączki;

 • obwodnice Zambrowa i Wiśniewa, to jest droga ekspresowa S8 na odcinku skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2000B – skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2012B;

 • droga ekspresowa S11 na odcinku węzeł Poznań Zachód – węzeł Poznań Tarnowo Podgórne.

Ko­lej­ny etap roz­sze­rze­nia sys­te­mu via­TOLL zo­sta­nie wdro­żo­ny 1 grud­nia 2013 r. Opła­ta­mi elek­tro­nicz­ny­mi zo­sta­ną ob­ję­te na­stę­pu­ją­ce od­cin­ki dróg:

 • droga ekspresowa S2 na odcinku węzeł Konotopa – węzeł Puławska;

 • droga ekspresowa S3 na odcinku węzeł Międzyrzecz Południe – węzeł Sulechów;

 • droga ekspresowa S7 na odcinku węzeł Kielce Północ – węzeł Kielce Południe;

 • droga ekspresowa S12 na odcinku węzeł Kurów Zachód – węzeł Jastków;

 • droga ekspresowa S12 na odcinku Kalinówka – węzeł Piaski Wschód;

 • droga ekspresowa S79 na odcinku węzeł Warszawa Lotnisko – węzeł Marynarska.

W pierwszym rozszerzeniu do sieci dróg płatnych zostanie włączonych około 340 km dróg ekspresowych i autostrad, a w drugim około 120 km dróg ekspresowych. Pod koniec roku łączna długość sieci dróg płatnych w Polsce wyniesie około 2650 km. Aktualna lista wszystkich odcinków płatnych znajduje się na stronie www.viatoll.pl

źródło: viaTOLL/onet.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułW Polsce opłaca się bardziej przeładować samochód, gdyż wówczas kara finansowa nałożona przez ITD jest….niższa!
Następny artykułNiektóre "urlopówki" są nie ważne! MT oraz MSZ dopuściły do poważnego błędu w treści art. 31 ustawy o czasie pracy kierowców

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj