Strona główna Aktualności GITD i PIP Kolejny błąd w tłumaczeniu rozporządzenia 561/2006 WE

Kolejny błąd w tłumaczeniu rozporządzenia 561/2006 WE

2398
0
No Ratings Information Message

Kolejny błąd w tłumaczeniu rozporządzenia 561/2006 WE. Doświadczenie pokazuje, że wielu kierowców dokonuje wydruku z tachografu cyfrowego oraz opisu rewersu tego wydruku na zasadach art.12 rozporządzenia 561/2006/WE nawet w kilka dni, a czasami miesięcy od powstania wykroczenia. Wiele osób stoi na stanowisku, że procedura taka jest zgodna z treścią art.12 a odmowa uznania tej procedury przez inspektorów ITD jest nielegalna. Czy aby faktycznie ? Czy ITD ma rację ?

Dokładna analiza treści art. 12 rozporządzenia 561/2006 WE wykazała niestety kolejne błędy w Polskiej wersji tłumaczenia w obrębie tego aktu prawnego. Błąd dotyczy:

a) oznaczenia terminu (najpóźniejszej chwili), w której kierowca powinien powołać się na art. 12 przedmiotowego rozporządzenia,

b) (w przypadku tachografu cyfrowego) oznaczenia rodzaju wydruku (wydruk z tachografu czy wydruk z karty kierowcy)  na którym kierowca powinien dokonać opisu powołania się na art 12/561/2006 WE.

Odnosząc się do punktu a) polska wersja tłumaczenia brzmi – cytat: „Kierowca wskazuje powody takiego odstępstwa odręcznie(…)najpóźniej po przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Wnioskować z tego można że każdy późniejszy okres zadość czyni woli ustawodawcy ponieważ np.: „najpóźniej” jeden rok „po” przybyciu do miejsca pozwalającego na postój to także „po” przybyciu. Oznaczałoby to że wydruk można skutecznie opisać w każdym późniejszym okresie „po” przybyciu do miejsca pozwalającego na postój. Czy taka faktycznie byłą intencja ustawodawcy? Sprawa byłaby całkiem jasna gdyby ustawodawca określił np.: że wykonanie wydruku z urządzenia rejestrującego i opisanie go musi nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem kolejnego dziennego okresu prowadzenia pojazdu lub z najpóźniej z chwilą dotarcia do miejsca pozwalającego na postój.

Wątpliwości w tej sytuacji może rozwiać jedynie odwołanie się do oryginalnych wersji tłumaczenia. Posłużyłem się więc wersją w języku Angielskim oraz Niemieckim. Analiza tych wersji (przy udziale tłumacza przysięgłego) jednoznacznie wykazała, że w oryginalnych wersjach nie występuje przyimek „po”. Zmienia to całkowicie sens zdania.

Jaka więc jest treść wersji oryginalnych ?

wersja Niemiecka: „Der Fahrer hat Art und Grund dieser Abweichung spätestens bei (przy – można też przetłumaczyć jako „z chwilą osiągnięcia”) Erreichen des geeigneten Halteplatzes (osiągnięciu właściwego miejsca postoju) handschriftlich auf dem Schaublatt des Kontrollgeräts der einem Ausdruck aus dem Kontrollgerät oder im Arbeitszeitplan zu vermerken”.

wersja Angielska: The river shall indicate the reason for such departure manually on he record sheet of the recording equipment or on a printout rom the recording equipment or in the duty roster, at the atest on arrival at the suitable stopping place (w momencie przybycia).

W żadnym z powyższych przypadków nie określono, że opis na rewersie wydruku może nastąpić „po” przybyciu do odpowiedniego miejsca postoju ponieważ przyimek „po” w takim kontekście nie zamyka ram czasowych…inaczej mówiąc okres na dokonanie trwa w nieskończoność a słowo „najpóźniej” niczego nie zmienia w takiej konstrukcji.

Należy ocenić, że ten nieszczęśliwy błąd skutkuje licznymi karami dla polskich kierowców, którzy w dobrej wierze literalnie interpretują zapis art. 12/561/2006 WE i dokonują opisów w terminie późniejszym niż chwila przybycia do miejsca pozwalającego na postój.

 

Odnosząc się do punktu b) należy ocenić, że sprawa jest jeszcze bardziej złożona. Dlaczego? Otóż, nie jest jasne czy ustawodawcy chodziło o to czy kierowca powinien dokonywać opisu (powołania się na art. 12) na wydruku z tachografu cyfrowego czy też na wydruku z karty kierowcy. Z analizy polskiej wersji językowej jednoznacznie wnika, że ustawodawca miał na myśli: „urządzenie rejestrujące” czyli tachograf – ponieważ trudno ocenić że karta kierowcy jest „urządzeniem”.

Niestety odwołanie się do wersji oryginalnych także niewiele zmienia – ponieważ różnią się one między sobą zasadniczo.

Angielska wersja określa, że opis powinien mieć miejsce na wydruku z: „recording equipment” (wyposażenie rejestrujące – nagrywające). Nie użyto tu słowa „urządzenie” (device). Jasno więc wynika, że pod wyposażenie można podciągnąć tak tachograf jak i kartę kierowcy.

Niestety Niemiecka wersja tego samego przepisu określa że opis powinien mieć miejsce na wydruku z: „Kontrollgerät” (urządzenie kontrolne). Nie użyto tu słowa „Ausruestung” (wyposażenie), co oznacza, że wydruku można dokonać jedynie z tachografu – ponieważ trudno kartę kierowcy nazwać „urządzeniem”.

Z powyższego generalnie można wyciągnąć 2 wnioski.

Po pierwsze – polskie wersje tłumaczenia są naszpikowane błędami (jest to już 5 błąd w tłumaczeniu wychwycony przez Kancelarię Prawną Viggen s.c.).

Po drugie – należy dokładać szczególnej dbałości o zgodność polskich wersji tłumaczeń z oryginałami ponieważ negatywne skutki ich tłumaczenia dotykają na drogach przewoźników oraz kierowców, którzy w warunkach drogowych nie potrafią wytłumaczyć obcemu organowi kontrolnemu zawiłości prawno-tłumaczeniowych.

 

Mariusz Miąsko- prawnik – właściciel Kancelarii Prawnej Viggen s.c.

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażne dla przewoźników osób do 50 kilometrów
Następny artykułJak często pracodawca może zmieniać indywidualny harmonogram czasu pracy?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj