Strona główna Aktualności GITD i PIP KREPTD – bardzo poważne naruszenia (BPN) – #11

KREPTD – bardzo poważne naruszenia (BPN) – #11

1357
0
No Ratings Information Message

Szanowni Państwo,

przypominamy, że na naszym portalu prezentujemy zestawienie naruszeń, za które firma może utracić „dobrą reputacją”.

Kontynuujemy grupę bardzo poważnych naruszeń (BPN):

  1. Grupy naruszeń przepisów rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (1) (czas prowadzenia pojazdu i czas odpoczynku)

Okresy odpoczynku

Art. 8 ust. 6

Niespełnienie wymogu 45 godz. tygodniowego okresu odpoczynku, jeżeli jego skrócenie nie jest dozwolone

…< 36h – BARDZO POWAŻNE NARUSZENIE

Poważne naruszenia (PN) i bardzo poważne naruszenia (BPN) wymienione w załączniku I Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/403 z dnia 18 marca 2016 r. , jeżeli popełniane są wielokrotnie, uznawane są za poważniejsze przez właściwy organ państwa członkowskiego prowadzenia przedsiębiorstwa. Przy obliczaniu częstotliwości występowania wielokrotnych naruszeń państwa członkowskie biorą pod uwagę następujące czynniki:

a) wagę naruszenia (PN lub BPN);

b) czas (okres przynajmniej roku od daty kontroli);

c) liczbę kierowców wykonujących operacje transportowe, którymi kieruje zarządzający transportem (średnio na rok).

Biorąc pod uwagę potencjał stworzenia zagrożenia dla bezpieczeństwa drogowego, maksymalna częstotliwość poważnych naruszeń, powyżej której powinny one być uznawane za poważniejsze, ustalana jest w następujący sposób:

3 PN/na kierowcę/na rok =1 BPN

3 BPN/na kierowcę/na rok = uruchomienie krajowej procedury w sprawie oceny dobrej reputacji

Liczba naruszeń w przeliczeniu na kierowcę na rok stanowi średnią wartość obliczoną poprzez podzielenie całkowitej liczby wszystkich naruszeń o tym samym poziomie wagi (PN lub BPN) przez średnią liczbę kierowców zatrudnionych w ciągu roku. Wzór obliczania częstotliwości naruszeń przewiduje maksymalny próg dla występowania poważnych naruszeń, powyżej którego będą one uznawane za poważniejsze. Państwa członkowskie mogą ustanowić bardziej rygorystyczne progi, jeżeli są one przewidziane w ich krajowych postępowaniach administracyjnych dotyczących oceny dobrej reputacji.

 

W związku z powyższym, uwzględniając specyfikę wymienionego naruszenia, wpływających bezpośrednio na utratę dobrej reputacji przez firmę transportową, sugeruje się skorzystanie z oprogramowania do wykrywania: Poważnych Naruszeń, Bardzo Poważnych Naruszeń oraz Najpoważniejszych Naruszeń. Oprogramowanie stworzone w tym celu przez spółkę VTS, przygotuje firmę z wyprzedzeniem przed kontrolą, której powinna spodziewać się każda firma. Zapytania w sprawie dostępu do programu prosimy kierować bezpośrednio na: kontakt@vtsproject.pl.

 

Jednocześnie informujemy, że Kancelaria Prawna Viggen sp.j. prowadzi już kilka spraw o cofnięcie uprawnień z naruszeń systemu K.R.E.P.T.D. Jeśli potrzebują Państwo porady eksperta w tym zakresie proszę dzwonić pod numer: (12) 637 24 57.

Wykaz wszystkich naruszeń dostępny jest pod adresem: https://jazdaprawna.pl/naruszenia-kreptd/.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPonad 60 godzin bez odpoczynku za kierownicą – czy to możliwe?!
Następny artykułJak uzyskać zwrot VAT z zagranicy?

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj