Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne Limity wagowe kontenerów – ważne dla importerów i eksporterów!

Limity wagowe kontenerów – ważne dla importerów i eksporterów!

4922
0
No Ratings Information Message

Limity wagowe kontenerów – ważne dla importerów i eksporterów! W związku z zaostrzonymi kontrolami inspektorów ITD, którzy przystąpili do rygorystycznego egzekwowania przepisów ruchu drogowego, szczególnie w zakresie nacisków na oś pojazdów przewożących towary, pragniemy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania limitów wagowych. W świetle obowiązujących przepisów i technicznych parametrów powszechnie używanego taboru samochodowego, dopuszczalna masa całkowita zestawu pojazdów wynosi 40 t. / dopuszczalny nacisk na oś napędową to 8 t, 10 t lub 11.5 t w zależności od kategorii drogi ./
Wyjątkiem jest trzyosiowy ciągnik siodłowy i trzyosiowa naczepa przewożąca 40 stopowy kontener ISO w transporcie kombinowanym – 44 t – dmc .
Kontenery równomiernie ładowane jednorodnym towarem nie powinny więc praktycznie przekraczać odpowiednio wagi ładunku:
20′ – 19,0 ton
40′- 20,5 tony
Przekazując powyższą informację sugerujemy konieczność zastrzeżenia ww wagi w kontraktach handlowych podpisywanych na eksport/import towarów do/z Polski.
Nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów tj. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku na pojedynczej osi napędowej do 11,5 t (Dz.U. 138, poz.932)oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 14.07.2010 r. w sprawie wykazu dróg krajowych oraz dróg wojewódzkich, po których mogą poruszać się pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi do 10 t (Dz.U. 138, poz.933) oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 30.04.2004 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U 103 , poz. 1085) wiąże się z dodatkowymi kosztami konieczności wykupu odpowiednich zezwoleń bądź wyładowania towarów z kontenerów. Koszty te winien pokryć zleceniodawca. Nie stosowanie się do obowiązujących przepisów skutkuje wysokimi karami pieniężnymi a także dotkliwymi sankcjami administracyjnymi nakładanymi na przewoźników.

Źródło: etransport.pl

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSpedycja po polsku, czyli (zbyt) ciężki TIR to normalka
Następny artykułCzy można uchronić się przed odpowiedzialnością w przypadku nie przyklejenia winiety w prawym dolnym rogu przedniej szyby pojazdu?