Strona główna 561/2006 WE i AETR Odstępstwa krajowe od rozporządzenia 561/2006 WE

Odstępstwa krajowe od rozporządzenia 561/2006 WE

1555
0
5/5 (3)


Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Podtytuł: Punkt 23 preambuły rozporządzenia 561/2006 WE

(23) Odstępstwa krajowe powinny odzwierciedlać zmiany w sektorze transportu drogowego oraz ograniczać się do tych elementów, które obecnie nie podlegają presji konkurencyjnej.

Unijny prawodawca zakreślił przestrzeń oraz warunek, w obrębie którego państwo członkowskie ma prawo do kształtowania indywidualnych zasad organizacji źródeł prawa transportu drogowego.

Po pierwsze, uzasadnieniem dla ukształtowania unormowań krajowych może być jedynie okoliczność, gdy na terenie państwa członkowskiego zachodzą „zmiany” w sektorze transportu drogowego. Można założyć, że są to zmiany polegające na nagłym zachwianiu zasad konkurencyjności, bezpieczeństwa, rentowności lub gwałtowna zmiana oczekiwań społecznych.

Po drugie, warunkiem dokonania zmian jest ustalenie, że mogą one występować jedynie w tych obszarach, które nie podlegają presji konkurencyjnej. Inaczej mówiąc zmiany mogą dotyczyć jedynie tych obszarów, w których nie występuje (obecnie) „presja konkurencyjna”.

Można to rozumieć w ten sposób, że konkurencja nie występuje i w wyniku tej okoliczności dochodzi do zachwiania struktury transportu.

Należy zaznaczyć, że na terenie Polski nie występują odstępstwa w zakresie funkcjonowania transportu, względem norm ustanowionych w rozporządzeniu 561/2006 WE.

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowy system poboru opłat na autostradach
Następny artykułMniejsze miasto, mniejsze korki?
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj