Strona główna Aktualności Dnia Ogłoszono przetarg na kontynuację budowy S69 Bielsko-Biała – Żywiec

Ogłoszono przetarg na kontynuację budowy S69 Bielsko-Biała – Żywiec

133
UDOSTĘPNIJ

S69-631 grudnia 2013 r. upłynął 14 dniowy termin ostatecznego wezwania do wypełnienia Warunków Kontraktu przez Konsorcjum firm Polimex-Mostostal (lider), Doprastav oraz obecnie w upadłości likwidacyjnej Zakład Robót Mostowych MOSTMAR, budujących drogę ekspresową S69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń na odcinku od węzła Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) do Żywca.

W związku z jego niewypełnieniem Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach wypowiedziała umowę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Stało się to konieczne z uwagi na notoryczne uchylanie się Wykonawcy od realizacji robót oraz nie stosowanie się do wykonywania poleceń Inżyniera Kontraktu.

Jednocześnie w dniu 2 stycznia 2014 r. zostało wszczęte postępowanie przetargowe na: „KONTYNUACJĘ BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S – 69 BIELSKO-BIAŁA ŻYWIEC- ZWARDOŃ, ODCINEK WĘZEŁ „MIKUSZOWICE” („ŻYWIECKA/BYSTRZAŃSKA”) – ŻYWIEC.

Wykonawca wyłoniony w postępowaniu przetargowym będzie miał za zadanie wykonanie wszystkich niedokończonych robót przez poprzedniego Wykonawcę. Najważniejsze z nich to:

 • roboty drogowe
 • roboty przygotowawcze
 • roboty ziemne
 • odwodnienie korpusu drogowego
 • podbudowy
 • nawierzchnie
 • roboty wykończeniowe
 • urządzenia bezpieczeństwa ruchu
 • elementy ulic
 • zieleń drogowa
 • roboty mostowe
 • budowa oświetlenia
 • odwodnienie korpusu drogi
 • przebudowa sieci gazowych, elektroenergetycznych, teletechnicznych, wodno-kanalizacyjnych  
 • przebudowa cieków naturalnych i urządzeń melioracyjnych
 • budowa zbiornika „Kiemlichowiec” (droga dojazdowa wraz ze zjazdem z drogi publicznej oraz roboty wykończeniowe)
 • budowa elementów ochrony środowiska.

Zamawiający przewidział ukończenie robót wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, dla odcinka drogi S69 od węzła Mikuszowice (bez węzła) do węzła Buczkowice (z węzłem), w terminie 4 miesięcy od daty rozpoczęcia robót oraz dla pozostałego zakresu zamówienia do 9 miesięcy od daty rozpoczęcia robót. Do przedmiotowych terminów nie wlicza się okresów zimowych.

 

Źródło: GDDKiA

 

 

praca dla kierowcy
UDOSTĘPNIJ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here