Strona główna Aktualności Dnia Powierzenie pracy obywatelom Ukrainy – nowe przepisy, przedłużanie ważności dokumentów

Powierzenie pracy obywatelom Ukrainy – nowe przepisy, przedłużanie ważności dokumentów

934
0
4.2/5 (5)

Procedura zatrudniania pracowników zagranicznych, różni się w zależności od tego, z jakiego kraju pochodzą. Jeśli chodzi o kierowców w transporcie międzynarodowym, na przestrzeni ostatnich lat, można zauważyć rosnącą podaż pracowników z terytoriów dawnego ZSRR, w szczególności z Ukrainy. Pracodawcom zależy na jak najszybszym ich zatrudnieniu.

Wojna w Ukrainie, która rozpoczęła się 24 lutego, wywołała spore zamieszanie jeśli chodzi o pracowników pochodzących z tego kraju. Do tej pory mogli się oni starać o wizy we właściwej dla miejsca zamieszkania, polskiej placówce konsularnej, lub dyplomatycznej, a czas jej wyrobienia wynosił około 15 dni od dnia złożenia wniosku. W związku z działaniami zbrojnymi, placówki te zostały zamknięte, a obywatele Ukrainy pozbawieni możliwości szybkiego zalegalizowania swojego pobytu na terenie RP, poprzez wyrobienie wizy.

W dniu 12 marca 2022 roku w życie weszła ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która za zadanie miała to zmienić.

Od kiedy pobyt obywatela Ukrainy uważa się za legalny?

Według tej ustawy pobyt obywatela Ukrainy uważa się za legalny przez 18 miesięcy, od momentu przekroczenia granicy- jeśli nastąpiło ono po dniu 24 lutego 2022 roku. Wystarczy tylko udać się do właściwego Urzędu Gminy, gdzie zostanie cudzoziemcowi wydany dokument potwierdzający legalny pobyt w RP, oraz numer PESEL.

Co musi zrobić pracodawca, aby powierzyć pracę osobie z Ukrainy?

Podmiot powierzający wykonywanie pracy, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie właściwy miejscowo powiatowy urząd pracy, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy, o fakcie powierzenia pracy temu obywatelowi.

Powiadomienia tego należy dokonać poprzez portal praca.gov.pl.

Ustawowe przedłużenie ważności wiz i kart pobytu

Ustawa przedłuża również ważność wiz, jeśli ostatni dzień pobytu cudzoziemca przypada na okres po 24 lutego 2022, do dnia 31 grudnia 2022 roku. Ważną informacją jest to, że przedłużona wiza nie uprawnia do przekraczania granicy. Karty pobytu, których ważność przypada na okres po 24 lutego 2022 roku, podlegają przedłużeniu o 18 miesięcy, ale również nie uprawniają w tym przypadku do przekraczania granicy.

Przedłużanie ważności wiz w przypadku kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym

Ustawa z dnia 23 marca 2022 roku o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, wprowadziła możliwość ubiegania się o otrzymanie naklejki wizowej w dokumencie podróży przez kierowców zajmujących się transportem międzynarodowym, którym koniec wizy przypadł na okres po dniu 24 lutego 2022 roku. Jest to równoważne z możliwością podróżowania po Strefie Schengen na zasadach przysługujących cudzoziemcom posiadającym wizę krajową typu D- przez 90 dni w 180-dniowym okresie.

Zezwolenie na pobyt czasowy – karta pobytu

Prawodawstwo Unijne nie przewidziało sytuacji, w której obywatele państwa trzeciego nie będą mogli zgłosić się do placówki dyplomatycznej lub konsularnej o wydanie wizy, wobec czego z początku pojawił się problem, związany z pracownikami, którzy w ramach swojej pracy, poruszają się po strefie Schengen- przede wszystkim kierowcy pracujący w transporcie międzynarodowym.

Władze RP rekomendowały składanie wniosków o wydanie karty pobytu- na podstawie zgody na pobyt czasowy. Wniosek taki składa się w Urzędzie Wojewódzkim- w wydziale właściwym ds. cudzoziemców. Czas jego rozpatrzenia to 30 dni od dnia złożenia wniosku, a w sprawach szczególnie skomplikowanych- 60 dni. W praktyce jednak postępowania takie potrafią wydłużyć się nawet do roku, przez dużą ilość wniosków wpływających do urzędów. Szef Urzędu ds. Cudzoziemców, zdając sobie sprawę z luki prawnej, uniemożliwiającej kierowcom pracującym w transporcie międzynarodowym wykonywanie swoich obowiązków, wobec czego wydał urzędom wojewódzkim wytyczne, dotyczące priorytetowego rozpatrywania składanych przez nich wniosków. Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia cudzoziemca do podróżowania po krajach strefy Schengen przez 90 dni w każdym 180-cio dniowym okresie.

Przedłużenie ważności świadectw kierowców

Specustawa przewiduje przedłużenie ważności świadectw kierowców do 31 grudnia 2022 roku. Wystarczy tylko złożyć uproszczony wniosek do GITD, który powinien zawierać oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę, adres, numer świadectwa kierowcy, oraz oświadczenie kierowcy, że warunki na jakich zostało wydane świadectwo, nie uległy zmianie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o sposobach zatrudniania i powierzania pracy obywatelom Ukrainy, skontaktuj się z Kancelarią Prawną Viggen.

(12) 637-24-57
509 982 577
biuro1@viggen.pl

Damian Kilar
Kancelaria Prawna Viggen

Oceń artykuł

Poprzedni artykułNowe dowody rejestracyjne. Zmiany już od maja 2022 r.
Następny artykułJak to jest naprawdę z „podróżami służbowymi” po 2 lutym 2022 r. – Cz. I
Specjalista w zakresie dokumentacji w Kancelarii Prawnej Viggen. Helpdesk i operator aplikacji VTS do rozliczania czasu pracy i wynagrodzeń kierowców. Masz pytania do artykułu? Skontaktuj się ze mną: ak@viggen.pl, ak@vtsproject.pl, tel. +786 137 850

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj