Strona główna Aktualności Dnia Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron

2844
0
4.27/5 (11)

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron. Za porozumieniem stron można rozwiązać umowę o pracę, umowę zlecenia, czy też umowę najmu.

W sytuacji, w której pracownik i pracodawca wyrażają zgodne stanowisko, co do chęci rozwiązania umowy o pracę oraz warunków dokonania tego rozwiązania mogą oni zawrzeć porozumienie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. Warunkami koniecznymi takiego porozumienia są zawarcie go na piśmie i podpisanie go przez obie strony. Tryb takiego porozumienia może być trybem natychmiastowym, czyli rozwiązaniem umowy w dniu zawarcia porozumienia. Tę przesłankę uznać należy za najkorzystniejszą w tej instytucji, daje bowiem ona stronom możliwość dowolnego określenia na mocy porozumienia określenia okresu wypowiedzenia, który strony dowolnie mogą wydłużyć bądź skrócić.

Jak stworzyć dokument porozumienia tak aby spełniał przesłanki formalne?

Pismo stanowiące porozumienie o rozwiązaniu umowy musi zawierać nazwę pracodawcy i dane osobowe pracownika, w tym dane umowy zawartej pomiędzy stronami, tj. datę jej zawarcia i jej tytuł. Jednym z najistotniejszych elementów często pomijanym i lekceważonym przez pracodawców jest zawarcie formuły, która stanowi oświadczenie stron o tym, że rozwiązanie umowy zawarte jest za ich wspólnym porozumieniem i zgodnym określeniem i ustaleniem jego warunków. Kolejno należy zawrzeć w porozumieniu określenie warunków, na mocy których następuje zwolnienie z obowiązków wykonywania pracy. Celem zabezpieczenia pracodawca powinien określić przyczyny zawarcia porozumienia o rozwiązaniu umowy o pracę. Zawarcie przyczyn w porozumieniu będzie miało także znaczenie dla pracownika w odniesieniu do kwestii socjalnych.

 

Kwestia zasiłku dla bezrobotnych

Porozumienia zawarte ze względu na likwidację przedsiębiorstwa, wejście przez niego w stan upadłości lub dokonanie zmniejszenia zatrudnienia z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy będzie uprawniało pracownika do natychmiastowego wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych. W przypadku, w którym rozwiązanie umowy o pracę nastąpi za porozumieniem stron i pracownik stanie się osobą bezrobotną, będzie on miał prawo do zasiłku dla bezrobotnych dopiero po 90 dniach od dnia dokonania rejestracji w urzędzie pracy.

Umowa zlecenia a jej rozwiązanie za porozumieniem stron

Bez względu na czas na jaki zawarta została umowa zlecenia można ja wypowiedzieć za porozumieniem stron. W tym przypadku jednak strony porozumienia nie mogą określać terminów jej wygaśnięcia a konstytutywnie wygasa ona ze skutkiem natychmiastowym wraz z zawarciem porozumienia o jej rozwiązaniu. Porozumienie to może być ustnym oświadczeniem woli. Forma pisemna nie jest wymagana., jednakże zaleca się ją.

 

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

Czytaj także:

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułPracownicze plany kapitałowe – te informacje warto znać
Następny artykułAutokar z naruszeniami

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj