Strona główna Aktualności Dnia Sędzia "u prokuratora" za ryczałty noclegowe

Sędzia "u prokuratora" za ryczałty noclegowe

1680
0
No Ratings Information Message

PRZEWOŹNIK STRACIŁ CIERPLIWOŚĆ I OSKARŻYŁ SĘDZIEGO O PODEJRZENIE POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA PODCZAS WYDANIA WYROKU ZASĄDZAJĄCEGO WYPŁATĘ RYCZAŁTÓW NOCLEGOWYCH

 

5 kwietnia 2016 r. przedsiębiorca transportowy z Małopolski złożył precedensowe zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 kk przeciwko pani sędzi Sądu Pracy w Chrzanowie, która zdaniem przewoźnika nielegalnie zasądziła wobec jego przedsiębiorstwa wypłatę ryczałtów noclegowych. Tak więc sprawa zasądzania ryczałtów noclegowych wobec przewoźników zaczyna wkraczać w ewidentnie nową… karną…fazę.

Jak ustalił portal JazdaPrawna.pl, przedsiębiorca złożył zawiadomienie podejrzenia przekroczenia uprawnień przez urzędnika państwowego. Przewoźnik stawia wobec sędzi z chrzanowskiego sądu podejrzenie, iż ta wydała wyrok wbrew treści prawa. Norma bowiem czytana wprost – stanowi, iż ryczałt za nocleg należny jest pod warunkiem poniesienia przez kierowcę kosztu noclegu. Kierowca jednak jakiegokolwiek kosztu noclegu nie poniósł, więc zdaniem przewoźnika sędzia nie miała prawa zasądzić wobec niego ryczałtu noclegowego.

Ponadto przedsiębiorca twierdzi, że wbrew stanowisku pani sędzi orzekającej w chrzanowskim sądzie pracy, przepisy o kosztach podróży służbowej wcale nie stawiają wymogu, aby pracodawca musiał zapewnić nocleg o minimalnym standardzie hotelowym. Przewoźnik twierdzi, że sędzi nie wolno było wydać wyroku wbrew treści normy oraz, że taki wyrok jest bezprawny, ponieważ wywołuje skutki retroaktywne – co jest konstytucyjnie zakazane w sprawach o charakterze spornym, jeśli którakolwiek ze stron procesu miałaby ucierpieć na takim rozstrzygnięciu. Przedsiębiorca wykazuje w zawiadomieniu o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, że w tym przypadku stratę w wyniku wyroku retroaktywnego poniosło jego przedsiębiorstwo, więc uznał, iż istnieją uzasadnione podstawy do złożenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień przez sędzię z Sądu w Chrzanowie.

,Trudno się dziwić determinacji przedsiębiorców, skoro zarówno wybitne autorytety prawa pracy np.: prof. Andrzej Świątkowski z Katedry Prawa Pracy Uniwersytetu Jagiellońskiego, jak i Główny Inspektorat Pracy oraz Prokurator Generalny, a także bardzo wielu sędziów sądów powszechnych – wyrazili stanowisko o niezasadności wypłaty świadczeń z tytułu podróży służbowych, o ile kierowcy nie ponieśli kosztu noclegu oraz o ile kierowcy realizowali odpoczynek w specjalistycznej kabinie noclegowej. Wszystkie powyższe instytucje są reprezentowane przez wybitnych prawników i naprawdę trudno posądzać prawników prawa pracy, Główny Inspektorat Pracy o propracownicze zaangażowanie. Trudno też o brak obiektywizmu posądzać tak wybitną postać prawa pracy jak prof. Światkowski, na którego komentarzach i podręcznikach wykształciły się całe pokolenia prawników prawa pracy. Co ciekawe, nawet w komentarzu do Prawa Pracy pani prof Gersdorf – czyli obecnej Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego, także można znaleźć informację, iż ryczałty służą pokryciu kosztów, a nie przysporzeniu pasywów. Całkowicie, więc zrozumiałe są dla mnie powody, dla których przedsiębiorca złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na przekroczeniu uprawnień podczas wydawania wyroku zasądzającego wypłatę ryczałtów na rzecz kierowcy. Kiedy głębiej się zastanowić nad sprawą to, aż dziw bierze, że nie mamy do czynienia z wysypem takich zawiadomień do prokuratury w innych analogicznych sprawach” – komentuje Mariusz Miąsko, prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j., specjalizującej się w obronie przedsiębiorców transportowych w procesach o wypłatę ryczałtów noclegowych.

 

Redakcja Jazdaprawna.pl

 

logo KPVKancelaria Prawna Viggen sp.j. uznawana jest za najlepszy, największy oraz najbardziej znany w kraju zespół prawny specjalizujący się wyłącznie w obsłudze przedsiębiorstw transportowych. Na bieżąco w każdej chwili realizuje w całym kraju blisko 250 procesów przed Sądami Pracy, Cywilnymi, Administracyjnymi, Karnymi w tym także przed Sądem Najwyższym i Naczelnym Sądem Administracyjnym – w zakresie dowolnego obszaru szeroko rozumianego prawa transportowego. 

Kancelaria Prawna Viggen poprowadzi dla pracodawców każdy proces przed Sądami  Pracy z tytułu:

 • ryczałtów za noclegi,
 • godzin nadliczbowych,
 • diet,
 • dyżurów itp.

Dodatkowo:

– przeanalizujemy, doradzimy i sporządzimy regulaminy:

 • wynagradzania/pracy,
 • umowy,
 • dokumenty o warunkach zatrudnienia itp.

 

Szczegóły pod nr tel.: 509 982 577,

(12) 637-24-57

e-mail: biuro1@viggen.pl

 

WYKAZ KORESPONDENCJI DOTYCZĄCEJ

ORZECZENIA SĄDU NAJWYŻSZEGO

WYDANEGO NA PODSTAWIE BŁĘDNEGO STANU PRAWNEGO,

AUTORSTWA KANCELARII PRAWNEJ VIGGEN ORAZ SURKSiTD „NAJLEPSZA DROGA”

(I PK 71/13)

 1. Protokół z dnia 9 czerwca 2014 r. Sądu Najwyższego Zespołu ds. Korespondencji w przedmiocie złożenia przez L.K. osobiście kopii wyroku sądowego z 10.09.2013 r. sygn. akt: I PK 71/13.

 2. Pismo L.K. do Sądu Najwyższego Zespołu ds. Korespondencji z dnia 24 czerwca 2014 r. nawiązujące do protokołu z dnia 9 czerwca 2014 r.

 3. Odpowiedź z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 26 czerwca 2014 r. na pismo L.K. złożone osobiście w dniu 9 czerwca 2014 r.

 4. Pismo L.K. z 2 lipca 2014 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

 5. Odpowiedź z Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2014 r. na Pismo L.K. z dnia 2 lipca 2014 r.

 6. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” do Prokuratora Generalnego z 12.12.2014 r. w przedmiocie wyroku sygn. akt: I PK 71/13, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej.

 7. Skarga L.K. do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 7.01.2015 r.

 8. Odpowiedź z Prokuratury Generalnej z dnia 9.01.2015 r. na Pismo Stowarzyszenia z dnia 12 grudnia 2014 r.

 9. Ponowny wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 15.01.2015 r. do Prokuratora Generalnego w przedmiocie wyroku z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt: I PK 71/13 wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich.

 10. Odpowiedź na skargę z Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu z 26 lutego 2015 r.

 11. Odpowiedź z Prokuratury Generalnej z 3.03.2015 r. na wniosek Stowarzyszenia z 15.01.2015 r.

 12. Zapytanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z dnia 5.06.2015 r. do Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego w przedmiocie retro aktywnego wyroku z dnia 10 września 2013 r. sygn. akt: I PK 71/13, wysłane do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki

 13. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 21 czerwca 2016 r. do Prezesa Sądu Najwyższego dot. Postanowienia Sądu Najwyższego z 14 maja 2015 r. sygn. akt: III PK 3/15, wysłany do wiadomości Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Sprawiedliwości, Sądu Najwyższego – Biura Studiów i Analiz.

 14. Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 23.06.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie Postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 28 maja 2015 r. sygn. akt: III PK 14/15, wysłany do wiadomości Rzecznika Praw Obywatelskich, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwa Gospodarki.

 15. Zawezwanie Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” z 19.10.2015 r. do Prezesa Sądu Najwyższego w przedmiocie informacji zaprezentowanych przez Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego w dokumencie „Uwagi o stwierdzonych nieprawidłowościach i lukach w prawie”.

 16. Odpowiedź Dyrektora Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z 5 listopada 2015 r. odnoszące się do:

a) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 5.06. 2015 r. „Zapytanie”;

b) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu z dnia 21 czerwca 2015 r. „ Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego”;

c) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 23 czerwca 2015 r. „Wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego”;

d) pisma Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „ Najlepsza Droga” z dnia 19 października 2015 r. „Zawezwanie”.

 1. Skarga L.K. do Komisji Wspólnot Europejskich w sprawie nieprzestrzegania prawa wspólnotowego z dnia 23.11.2015 r.

 2. Wniosek o pomoc prawną Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Biura Interwencyjnej Pomocy Prawnej przy Prezydencie RP z 2.12.2015 r.

 3. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Rzecznika Dyscyplinarnego Sądu Najwyższego o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie sygn. akt: I PK 71/13 z 14.12.2015 r.

 4. Wniosek Stowarzyszenia Uczestników Rynku Komunikacji Samochodowej i Transportu Drogowego „Najlepsza Droga” do Ministra Sprawiedliwości o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów SN orzekających w sprawie sygn. akt: I PK 71/13 z 23.12.2015 r.

 

Więcej o ryczałtach za nocleg kierowców w kontekście Uchwały Siedmiu Sędziów z 12 czerwca 2014 r. przeczytać można pod adresem:

 

1) Ryczałt za nocleg kierowców. Czy sędziowie z SN popełnili błąd?

2) Ogromne roszczenia kierowców spowodują masowe likwidacje firm transportowych?

3) Komentarz do uzasadnienia uchwały 7 Sędziów SN w sprawie ryczałtów za noclegi

4) Odpowiedzialność karna i finansowa zarządów firm za unikanie wypłaty ryczałtów za nocleg

5) Uchwała SN korzystna dla przewoźników. Ryczałt za nocleg tylko, gdy kierowca poniósł koszt. SN poparł stanowisko Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.!!!

6) Ryczałt za nocleg należy się jedynie za realnie poniesione koszty!!!

7) Dlaczego Uchwała SN ws. ryczałtów za nocleg i jej uzasadnienie są korzystne dla przedsiębiorców?

8) Realny charakter ryczałtu za nocleg – silny argument procesowy

9) Ryczałty za nocleg – kolejny argument potwierdzający bezzasadność roszczeń

10) Korzystne wyroki Sądów oraz stanowisko PIP w zakresie ryczałtów za nocleg

11) Ryczałty za nocleg kolejne przypadki argumentacji procesowej Pozwanych i Powodów

12) Ryczałt noclegowy nienależny na prywatnych parkingach

13) Czy orzeczenia SN w sprawie ryczałtów za nocleg są niekonstytucyjne?

14) Fikcja kosztu noclegu w interpretacji Sądu Najwyższego oraz niektórych Sadów powszechnych w rozumieniu § 9 ust. 4 rozporządzenia MPiPS

15) O rozumieniu przez SN nieodpłatnego noclegu jako odpłatnego cd.

16) Cudowne rozmnożenie ryczałtów za nocleg w Sądzie Okręgowym w Toruniu

17) Szokujące stanowisko w sprawie ryczałtów noclegowych

18) Wybitny profesor prawa pracy krytycznie o ryczałtach noclegowych

19) Dlaczego kolejne sądy oddalają powództwa o ryczały za nocleg?

20) Następny Sąd Pracy mówi ryczałtom za nocleg: „nie”

21) Sądy zaczynają rozumieć istotę ryczałtów noclegowych

21) Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec Sędziów SN

22) Kolejny wyrok oddalający roszczenie o ryczałt noclegowy

23) SURKSiTD „Najlepsza Droga” interweniuje w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego

Oceń artykuł

Poprzedni artykułGDDKiA o wynikach Generalnego Pomiaru Ruchu 2015
Następny artykułEwidencja cz.p. dla zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych
Autor ponad 250 publikacji prawnych dotyczących w szczególności: europejskiego prawa pracy i ubezpieczeń społecznych mobilnych pracowników „delegowanych”, elementów prawa podatkowego pracowników -„rezydentów”, europejskich regulacji dot. okresów prowadzenia pojazdów, przerw i odpoczynków kierowców, międzynarodowego prawa użytkowania tachografów, prawa przewozowego, prawa mocowania ładunków, prawa przewozu ładunków szybko psujących się, prawa przewozu, materiałów niebezpiecznych, krajowego i unijnego prawa przewozu osób, międzynarodowych reguł handlowych Incoterms 2010, prawa administracyjnego branży TSL, elementów prawa ruchu drogowego.