Strona główna Aktualności z ustawy o transporcie drogowym Transport pożyczonym pojazdem to poważne niebezpieczeństwo dla przewoźnika

Transport pożyczonym pojazdem to poważne niebezpieczeństwo dla przewoźnika

4810
2
5/5 (10)


Autor publikacji: Dr Mariusz Miąsko Prezes Kancelarii Prawnej Viggen sp.j.

Ostatnie nowelizacje ustawy o transporcie drogowym (ustawa z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym Dz.U. z dnia 30 października 2001r.) unormowały przepisy w zakresie wykonywania transportu drogowego niezgłoszonym do licencji pojazdem. Zmniejszyła się kara za jazdę samochodem bez licencji z 8000 zł do 800 zł. Wydłużył się również czas na zgłoszenie zmian do 28 dni. Są to zatem zmiany korzystne dla przewoźników. Nie zwalnia to jednak przedsiębiorców z zachowania szczególnej ostrożności.

Okazuje się bowiem, że zwykła przyziemna sytuacja, taka jak np.: usterka pojazdu i oddanie owego pojazdu do serwisu, a w zamian za to – wykonywanie transportu pojazdem pożyczonym od zaprzyjaźnionego przewoźnika – grozi nałożeniem kary na przedsiębiorcę w wysokości 800 zł.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o transporcie drogowym: 1. Przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił:

1) zezwolenia na wykonywanie zawodu przewodnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a, 2) licencji, o której mowa w art. 5b ust. 1 i 2, zmiany, o których mowa w art. 8 – nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. A zatem, nie ma tutaj mowy o charakterze przejściowym, chwilowym takiej sytuacji. Nie ma żadnego rozróżnienia z uwagi na fakt chwilowej wymiany taboru. Ustawa daje tylko wymóg zgłoszenia każdej zmiany danych, a tymi danymi są między innymi: – określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego (art. 7a ust. 2 pkt 6)), – określenie rodzaju i zakresu transportu drogowego, a w zakresie transportu drogowego taksówką – także obszaru wykonywania przewozu (art. 8 ust. 2 pkt 4)), – określenie rodzaju i liczby pojazdów samochodowych, które przedsiębiorca będzie wykorzystywał do wykonywania transportu drogowego – w przypadku wykonywania transportu drogowego w zakresie, o którym mowa w art. 5b ust.1 pkt 1 i 2 (art. 8 ust. 2 pkt 6)) Z powołanych wyżej przepisów wynika, że nawet wymiana taboru trwająca kilka dni lub kilka godzin musi być zgłoszona do licencji, winien być wydany wypis z licencji na taki pojazd, a co za tym idzie – powinno być złożone poświadczenie sytuacji finansowej na taki pojazd. Na zgłoszenie owego pojazdu przedsiębiorca ma 28 dni licząc od dnia powstania tej zmiany (art. 14 ust 1 ustawy o transporcie drogowym).

A zatem, w praktyce jeżeli podczas kontroli drogowej kierowca nie może okazać wypisu z licencji na ten dany pojazd, to nie zostanie na niego nałożona kara jeżeli na etapie postępowania wyjaśniającego przedsiębiorca udowodni, że pojazd został zgłoszony. Ale uwaga – żeby rozwiać wszelkie wątpliwości – należy zaznaczyć, że z tego co zostało napisane powyższej wcale nie wynika, że przewoźnik może wykonywać transport przez 28 dni bez wypisu z licencji. Owszem, przewoźnik posiada 28 dni na dokonanie zgłoszenia pojazdu do licencji, ale wcale nie oznacza to, że może realizować transport choćby przez jeden dzień pojazdem nie zgłoszonym do licencji a więc pożyczając pojazd nawet na kilka godzin przewoźnik może realizować nim transport tylko po wcześniejszym zgłoszeniu go do licencji.

I tu powstawał problem, ponieważ jeszcze do lutego 2011 roku BOTM stał na stanowisku, że nie ma możliwości prawnych aby ten sam pojazd został zgłoszony do dwóch różnych licencji.

Oczywiście było to stanowisko błędne – nie posiadające podstawy prawnej i BOTM zmienił własne stanowisko w przedmiotowej sprawie. Oczywiście organ kontrolny może okoliczność niezgłoszenia pojazdu do licencji zweryfikować w dowolnym czasie zwłaszcza w trakcie kontroli w przedsiębiorstwie. Taka weryfikacja polegać będzie na sprawdzeniu, czy dany pojazd był używany przez przedsiębiorstwo przed tą deklarowaną datą. Nie będzie to też sprawiało trudności, gdyż kontroler sprawdzi wszystkie tarcze i wydruki z tachografów, pliki cyfrowe na których to dokumentach będzie widniało oznaczenie tego pożyczonego pojazdu.

 

 

 Czytaj także:

 

 

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.)

Oceń artykuł

Poprzedni artykułKonsekwencje jakie niosą za sobą wyjaśnienia kierowcy podczas kontroli drogowej
Następny artykułNiespójność uregulowań prawa pracy utrudniająca rozliczenia

2 KOMENTARZE

  1. Panie Mariuszu nie wiem czy dobrze rozumiem ale sytuacja wydaje się być jasna bo przepis mówi jasno, że zmianę w licencji (np. wymianę taboru) powinienem zgłosić w ciągu 28 dni od dnia powstania zmiany. Czyli jeżeli wymieniłem pojazd np 1 czerwca to najpóźniej 28 czerwca mam obowiązek zgłosić zmianę i w tym czasie pojazd może być użytkowany – jeżeli dokonałem wymiany taboru wypis z licencji również jest z poprzedniego pojazdu.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj