Strona główna Archiwalne ale ciągle przydatne UWAGA!!! Zmieniono treść wzoru zaświadczenia o działalności kierowców

UWAGA!!! Zmieniono treść wzoru zaświadczenia o działalności kierowców

1131
0
No Ratings Information Message

Zmieniono treść ZAŚWIADCZENIA O DZIAŁALNOŚCI kierowcy. Dotychczasowa wersja w zawierała błędy w tłumaczeniu, które uniemożliwiały jej stosowanie. Z tego względu podjęto prace nad poprawą treści przedmiotowego dokumentu.

Poniżej można pobrać (skopiować) treść poprawionego wzoru Zaświadczenia o Działalności kierowcy. Zachęcamy do kopiowania.

ZAŚWIADCZENIE O DZIAŁALNOŚCI (1) (ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 561/2006 LUB AETR (2))

Należy wypełnić na komputerze lub maszynowo i podpisać przed rozpoczęciem podróży. Należy przechowywać wraz z oryginalnymi zapisami urządzeń kontrolnych zgodnie z odpowiednimi wymogami

Sfałszowanie zaświadczenia stanowi naruszenie przepisów

Część wypełniana przez przedsiębiorstwo

1. Nazwa przedsiębiorstwa:

2. Ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość, państwo:

3. Numer telefonu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):

4. Numer faksu (w tym międzynarodowy numer kierunkowy):

5. Adres e-mail:

Ja, niżej podpisany:

6. Imię i nazwisko

7. Stanowisko w przedsiębiorstwie:

oświadczam, że kierowca:

8. Imię i nazwisko

9. Data urodzenia (dzień-miesiąc-rok):

10. Numer prawa jazdy lub dowodu osobistego, lub paszportu:

11. który rozpoczął pracę w przedsiębiorstwie dnia (dzień-miesiąc-rok):

w okresie:

12. od (godzina-dzień-miesiąc-rok):

13. do (godzina-dzień-miesiąc-rok):

14. przebywał na zwolnieniu chorobowym (*)

15. przebywał na urlopie wypoczynkowym (*)

16.miał czas wolny od pracy lub odpoczywał (*)

17. prowadził pojazd wyłączony z zakresu stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR (*)

18. wykonywał pracę inną niż prowadzenie pojazdu (*)

19. pozostawał w gotowości (*)

20. Miejscowość: Data:

Podpis

21. Ja, jako kierowca, potwierdzam, że w wyżej wymienionym okresie nie prowadziłem pojazdu wchodzącego w zakres stosowania rozporządzenia (WE) nr 561/2006 lub AETR.

22. Miejscowość:…………………………………….Data: ………………………..

Podpis kierowcy

(1)Niniejszy formularz jest dostępny w formie elektronicznej i przeznaczonej do druku na stronie internetowej: http://ec.europa.eu

(2)Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe.

(*) Można wybrać tylko jedną z rubryk.

 

Mariusz Miąsko

Kancelaria Prawna Viggen s.c.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułSprostowanie do Zaświadczenia o działalności
Następny artykuł13 zasad odbioru odpoczynku załogi wieloosobowej na promach

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj