Strona główna Informacje prawne Ważna informacja dotyczące lusterek dla kierowców posiadających samochody ciężarowe i pojazdy specjalne

Ważna informacja dotyczące lusterek dla kierowców posiadających samochody ciężarowe i pojazdy specjalne

1406
0
5/5 (4)

8 lipca 2009 r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach…

Zgodnie z tą nowelizacją w odniesieniu do samochodu ciężarowego i pojazdu specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, zarejestrowanego po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 2000 r., który powinien być wyposażony po stronie pasażera w lusterka klasy IV i V, sprawdzenia wymagań w przedmiocie -lusterka wsteczne- poprzez dokonanie oględzin (w zakresie braku wymaganych lusterek wstecznych, braku wymaganej widoczności, pęknięcia powierzchni luster, ograniczenia pola widzenia w lusterkach zewnętrznych), nie przeprowadza się w przypadku przedstawienia przez właściciela pojazdu dokumentu od producenta pojazdu lub jednostki upoważnionej do prowadzenia badań homologacyjnych pojazdów, potwierdzającego spełnienie tych wymagań.

 

 

Niniejsze rozporządzenie, w zakresie swojej regulacji, wdraża postanowienia dyrektywy 2007/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie doposażenia samochodów ciężarowych zarejestrowanych we Wspólnocie w lusterka samochodowe (Dz. Urz. WE L 184 z 14.07.2007, str. 25).

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach z dnia 12 czerwca 2009 r. (Dz.U. Nr 97, poz. 809).

 

 

 

Niniejszy dokument podlega ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., Dz. U. 06.90.631 z późn. zm.).

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażne, zmiany w przepisach dotyczących winiet!
Następny artykułWITD ma obowiązek stosować art. 92 a ust. 4 oraz art. 93 ust.7 Ustawy o transporcie drogowym