Strona główna Informacje prawne Ważne informacje na temat minimalnej francuskiej

Ważne informacje na temat minimalnej francuskiej

2205
0
5/5 (1)

Ważne informacje na temat minimalnej francuskiej. W związku z opublikowaniem 27 grudnia 2016 r. kolejnego już Zarządzenia dotyczącego formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie – Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’attestation de détachement des salariés roulants et navigants des entreprises de transport, pojawiło się wiele wątpliwości dotyczących tego, o jakich formularzach mowa. W tym miejscu zamierzam wyjaśnić ów regulację. Zgodnie z tekstem Kodeksu transportowego francuskiego – Code des transports, w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2017, art. R. 1331 – 7 „…Zaświadczeni o delegowaniu, o którym mowa w art. R. 1331 – 2 przekazywane jest w postaci zdematerializowanej za pomocą systemu teleinformatycznego SIPSI. Drugi egzemplarz zaświadczenia pozostaje w pojeździe, którym świadczona jest usługa”. Wspomniany art. R. 1331 – 2 brzmi z kolei „W sytuacji delegowania pracowników na zasadach określonych w art. 1262 – 1 i 1262 – 2 Kodeksu Pracy, zasady sposoby delegowania określone w art. R. 1331 – 8 zastępują oświadczenie o którym mowa w art. 1262 – 2 – 1 Kodeksu Pracy”. Zaś przedmiotowe uregulowania Kodeksu Pracy odnoszą się do kierowców w transporcie międzynarodowym.

Niniejszym jawi się konstatacja, że jedyną formą sporządzenia zaświadczenia o delegowaniu po 1 stycznia 2017 roku będzie forma elektroniczna, wygenerowana za pomocą systemy teleinformatycznego SIPSI. Wyjątkiem od tej zasady, ale jedynym, jest postanowienie art. 9 ust. 3 Dekretu wykonawczego 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r., który stanowi „Zgłoszenia oraz zaświadczenia o delegowaniu (…) w trakcie realizacji w chwili wejścia w życie niniejszego dekretu pozostają w mocy (…)”. Pozwala to na konstatację, że pracodawca, który przed 1 stycznia 2017 roku delegował pracownika w sposób „tradycyjny” nie musi ponawiać tej czynności za pomocą systemu elektronicznego do momentu trwania ważności zaświadczenia, chyba że zaświadczenie ulegnie zmianie lub modyfikacji. Jedynym i obowiązującym do 31.12.2016 roku wzorem zaświadczenia jest formularz dostępny pod linkiem http://travail-emploi.gouv.fr/demarches-et-fiches-pratiques/formulaires-et-teledeclarations/etrangers-en-france/article/detachement-de-travailleurs-declaration-prealable-de-detachement-109542. Jest to wzór powszechnie znany, obowiązujący od 21 lipca 2016 roku.

Zarządzenie dotyczące formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie – Arrêté du 15 décembre 2016 relatif à l’attestation de détachement des salariés roulants et navigants des entreprises de transport, uchyla Rozporządzenie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie zaświadczenia o delegowaniu pracowników przedsiębiorstw transportu drogowego i wodnego, a zatem pozostawia Dekret wykonawczy 2016-1044 z dnia 29 lipca 2016 r. Powyższe potwierdza zasadność rozważań poczynionych w akapicie drugim niniejszego pisma, ponieważ dezaktualizacji ulegają wyłącznie przepisy ustanawiające wzór papierowych formularzy zaświadczenia o delegowaniu, które i tak nie są możliwe do sporządzenia po 1 stycznia 2017 roku. Zarządzenie dotyczące formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie z 15 grudnia 2016, które zostało opublikowane 27 grudnia 2016 i które zmienia wzór zaświadczeń o delegowaniu od 1 stycznia 2017, dotyczy wyłącznie wzorów dostępnych w systemie teleinformatycznym SIPSI. Zmiany te były konieczne ze względu na specyfikę branży transportowej. Dotychczasowy formularz dostępny w systemie nie był odpowiedni, albowiem zawierał dane niemożliwe do przedstawienia, jak adresat usługi we Francji, dni wolne pracownika, godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jak należy przypuszczać nowy wzór w systemie elektronicznym będzie zbliżony do tego „dotychczasowego” znanego nam w wersji papierowej.

Za niestosowaniem przepisów Zarządzenia dotyczącego formularzy zgłoszeniowych dot. pracowników delegowanych w transporcie opublikowanego 27.12.2016 do składania zaświadczeń dotychczasowy (papierowych) i ich wzorów przemawia w końcu koronny argument – nie może ono dotyczyć dotychczas nam znanych zaświadczeń dla kierowców, ponieważ akt prawny obowiązuje od 1 stycznia 2017, a zaświadczeń składanych w sposób tradycyjny nie da się sporządzić po tym okresie.

Podsumowując, do 31 grudnia 2016 roku pracodawca może delegować kierowcę w sposób tradycyjny za pomocą znanych nam uprzednio formularzy. Zaświadczenia te będą ważne do czasu ich trwania, a więc maksymalnie do 30 czerwca 2017 roku. W tym okresie nie jest konieczne korzystanie z systemu SIPSI, „podmienianie” zaświadczeń itd. Od 1 stycznia 2017 roku delegowanie pracownika odbywa się tylko za pomocą systemu SIPSI, a więc zaświadczanie sporządzane nie wcześniej niż 1 stycznia musi być utworzone wyłącznie za pomocą przedmiotowego systemu teleinformatycznego. Wzory zaświadczeń znajdujące się w tym systemie zostały 27 grudnia 2016 roku dostosowane do specyfiki branży transportowej i będą one dostępne już 1 stycznia.

 

Piotr Potocki

Kancelaria Prawna Viggen sp.j.

 

 

 

Zainteresowane, wyliczeniem „minimalnej francuskiej„, firmy

prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną Viggen Sp.j. pod numerami telefonów:

(12) 637 24 57, 509 982 577, 519 140 984.

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 24 listopada br. ws. ryczałtów za noclegi opublikowany!
Następny artykułKiedy mamy do czynienia z przewozem regularnym a kiedy regularnym specjalnym?
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.