Strona główna Informacje prawne Ważne przypomnienie-mandaty dla kierowców za brak dokumentów w pojeździe

Ważne przypomnienie-mandaty dla kierowców za brak dokumentów w pojeździe

1027
0
No Ratings Information Message

Każdy kierowca powinien pamiętać że od 29.11.2008 roku otrzyma mandat jeśli w trakcie kontroli drogowej organ kontrolny stwierdzi, że realizacja przewozu drogowego odbywała się bez posiadania w pojeździe wymaganego dokumentu, (z wyjątkiem wykresówek)

Kierowca otrzyma po 50 zł mandatu za brak każdego z ?wymaganych? dokumentów ale nie więcej niż 500 zł.

O jakie dokumenty dokładnie chodzi?  

Chodzi o wszystkie dokumenty określone w art. 87. 1. ustawy o transporcie drogowym z (wyłączeniem wykresówek)

Dokładnie rzecz ujmując, podczas przejazdu wykonywanego w ramach transportu drogowego kierowca pojazdu samochodowego, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli,

– wypis z licencji,

– dowód uiszczenia należnej opłaty za korzystanie z dróg krajowych,

a ponadto:

1)  w transporcie drogowym osób:

a) przy wykonywaniu przewozów regularnych, przewozów regularnych specjalnych, przewozów wahadłowych lub okazjonalnych – odpowiednie zezwolenie,

b)    przy wykonywaniu przewozów okazjonalnych lub wahadłowych, a także przewozów na potrzeby własne – formularz jazdy,

2)  w transporcie drogowym rzeczy – dokumenty związane z przesyłką:

a)  odpowiednie zezwolenie wymagane w międzynarodowym transporcie drogowym,

b)  wymagane przy przewozie drogowym materiałów niebezpiecznych,

c)  świadectwo wymagane zgodnie z umową o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do tych przewozów (ATP),

d) zezwolenie na przejazd pojazdu, z ładunkiem lub bez ładunku, o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach,

e) wymagane przy przewozie żywych zwierząt,

3)  w międzynarodowym transporcie drogowym rzeczy – wypis z wykazu numerów rejestracyjnych pojazdów samochodowych.

2. Podczas przewozu drogowego wykonywanego na potrzeby własne przedsiębiorcy kierowca pojazdu samochodowego, oprócz dokumentów określonych w ust. 1, jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać, na żądanie uprawnionego organu kontroli, zaświadczenie lub wypis z zaświadczenia, o którym mowa w art. 33.

 

Podstawa Prawna:

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 5 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z dnia 14 listopada 2008 r.)

Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Tabela C I.1.

 

Oceń artykuł

Poprzedni artykułJak dokumentować dojazd do pojazdu, który znajduje się poza bazą firmy oraz odpoczynek, gdy kierowca znajduje się poza pojazdem
Następny artykułWażne przypomnienie – nawet 100 zł mandatu dla kierowców za skrócenie odpoczynku dziennego o 1 minutę