Strona główna Informacje prawne Jak dokumentować dojazd do pojazdu, który znajduje się poza bazą firmy oraz...

Jak dokumentować dojazd do pojazdu, który znajduje się poza bazą firmy oraz odpoczynek, gdy kierowca znajduje się poza pojazdem

1082
0
No Ratings Information Message

Jak dokumentować dojazd do pojazdu, który znajduje się poza bazą firmy oraz odpoczynek, gdy kierowca znajduje się poza pojazdem. Zespół Polskich kierowców został zatrzymany do kontroli w Austrii przez Policję, która nałożyła na kierowców mandat karny za nieprawidłowe udokumentowanie odpoczynków…. Zobacz na czym polegał błąd.

 Opis zdarzenia: Kierowcy wyjechali samochodem osobowym z Polski do Wiednia. Po dojechaniu do Wiednia zespół (2 kierowców) udał się do hotelu w celu odbioru odpoczynku dziennego. Odpoczynek został odebrany w sposób prawidłowy i wynosił prawidłową ilość godzin (powyżej 11 godzin). Ponieważ kierowcy dojechali do pojazdu, który znajdował się poza bazą firmy to dojazd do Wiednia obrysowali na rewersie jako „dyspozycyjność” i tak samo na rewersie prawidłowo udokumentowali „odpoczynek” na rewersie wykresówki.

Co więc zaważyło, że Austriacka Policja nałożyła na Polskich kierowców mandat i czy kara była słusznie nałożona?

Z analizy dokumentacji (wykresówek, obrysów oraz zeznań kierowców) wynika, że kierowcy prawidłowo wypełnili wykresówki oraz prawidłowo obrysowali ich rewersy dokumentując cały czas w trakcie którego byli dowożeni z Polski do Wiednia jako ?dyspozycyjność?. Kierowcy prawidłowo także ręcznie na rewersie wykresówki udokumentowali odpoczynek w czasie kiedy przebywali w hotelu w Wiedniu.

Skąd więc powstał problem?

Otóż przyczyna nałożenia kary okazała się prozaiczna i nie dotyczyła nieprawidłowości w udokumentowaniu okresu aktywności. Problemem okazała się komunikacja pomiędzy kierowcami a przedstawicielem Policji. Policja w trakcie kontroli założyła bowiem błędnie, że Polscy kierowcy odbierając odpoczynek znajdowali się w pobliżu autokaru i w związku z powyższym uznali, że kierowcy powinni dokumentować odpoczynek automatycznym zapisem na wykresówkach a nie ręcznym obrysem.

Nasi kierowcy nie byli w stanie wyjaśnić, że odpoczynek obywali poza pojazdem i w trybie art 15 ust 2 tiret 2 a) rozporządzenia 3821/85/EWG mieli prawo udokumentować odpoczynek obrysem odręcznym na rewersie wykresówki. Przepis ten mówi, że – cytat: ?jeżeli w wyniku oddalenia się od pojazdu kierowca nie jest w stanie używać urządzeń zainstalowanych w pojeździe, to okresy, o których mowa w ust. 3 tiret drugie lit. b), c) i d)?:

a) jeśli pojazd wyposażony jest w urządzenie rejestrujące zgodnie z załącznikiem I, wprowadza się na wykresówkę, ręcznie, w drodze automatycznej rejestracji lub innym sposobem, czytelnie i nie brudząc karty;?

Należy ocenić, że kierowcy nie mogli automatycznie udokumentować aktywności lub jej braku ponieważ w tym czasie autokar był prowadzony przez drugi zespół kierowców kilkaset kilometrów od Wiednia.

Policja Austriacka popełniła w trakcie kontroli jeszcze kilka dodatkowych błędów w założeniu:

a) kierowcy z zasady nie mogli odbierać w autokarze odpoczynku choćby dlatego, że autokary nie posiadają dwóch miejsc leżących do odbioru odpoczynku a każdy z kierowców musi posiadać zagwarantowane miejsce do snu (choć jak wiadomo w trakcie odpoczynku kierowca wcale nie musi spać a wystarczy jedynie aby swobodnie dysponował własnym czasem),

b) Policjanci nie ustalili w trakcie kontroli czy w tym czasie pojazd w ogóle znajdował się w pobliży hotelu.

c) Policjanci nie znali lub nie uwzględnili zapisu art 15 ust 2 tiret 2 a) Rozporządzenia 3821/85.EWG.

Polscy kierowcy nie potrafili jednocześnie wyjaśnić z uwagi na brak znajomości języka, że ich odpoczynek był odbierany poza autokarem (który w tym czasie znajdował się w innej części Austrii) i mieli prawo ? a wręcz obowiązek ? dokumentować własną aktywność obrysem odręcznym na rewersie wykresówki.

Nie można tu jednak mówić o żadnym błędzie po stronie Polskich kierowców.

 

Należy zaznaczyć, że identyczna procedura (polegająca jednak na pełnym wpisie manualnym, a nie ręcznym obrysie) musi być zrealizowana w przypadku dokumentowania odpoczynku przez kierowców wykorzystujących kartę kierowcy zamiast wykresówki.

Mariusz Miąsko

Oceń artykuł

Poprzedni artykułZakazane formy wynagradzania kierowców w firmach transportowych
Następny artykułWażne przypomnienie-mandaty dla kierowców za brak dokumentów w pojeździe