Strona główna Informacje prawne Ważne przypomnienie-mandaty dla kierowców za nieprawidłowości oraz braki na WYKRESÓWKACH

Ważne przypomnienie-mandaty dla kierowców za nieprawidłowości oraz braki na WYKRESÓWKACH

1034
0
No Ratings Information Message

Każdy kierowca powinien pamiętać że od 29.11.2008 roku otrzyma mandat jeśli w trakcie kontroli drogowej organ kontrolny stwierdzi, że kierowca posiada nieprawidłowo wypełnioną wykresówkę lub nie posiada wykresówki. Mandat przewidziano za następujące wykroczenia:

Nieokazanie wykresówki kierowcy ? kierowca otrzyma 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500,

Okazanie wykresówki, która zawiera nie wszystkie dane o okresach aktywności kierowcy? kierowca otrzyma 200 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

Nieokazanie ręcznych zapisów prowadzonych przez kierowcę w sytuacji, gdy tachograf jest uszkodzony albo działa wadliwie, lub dokumentu potwierdzającego fakt nieprowadzenia pojazdu? kierowca otrzyma 200 za każdy dokument nie więcej niż 500

Okazanie wykresówki, na której stwierdzono dokonanie niedozwolonych, bez użycia urządzenia rejestrującego, ręcznych, automatycznych lub półautomatycznych zapisów prędkości, aktywności lub przebytej drogi? kierowca otrzyma 500 zł mandatu

Używanie tej samej wykresówki przez innego kierowcę, z wyjątkiem przypadku, gdy konstrukcja tachografu przewiduje taką możliwość? kierowca otrzyma od 200 do 500 zł mandatu

Jednoczesne używanie kilku wykresówek przez kierowcę ? kierowca otrzyma 500 zł mandatu

Okazana wykresówka nie zawiera przepisowych wpisów lub zawiera nieprawidłowe wpisy dotyczące:

a) imienia lub nazwiska kierowcy – kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

b) numeru rejestracyjnego pojazdu– kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

c) miejsca lub daty początkowej użytkowania wykresówki– kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

d) miejsca lub daty końcowej używania wykresówki– kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

e) stanu licznika kilometrów w chwili rozpoczęcia użytkowania pojazdu– kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

f) stanu licznika kilometrów w chwili zakończenia użytkowania pojazdu– kierowca otrzyma od 50 do 100 zł mandatu

Zastosowany typ wykresówki nie był zatwierdzony i przeznaczony do danego typu urządzenia rejestrującego– kierowca otrzyma 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

Okazanie wykresówki brudnej lub uszkodzonej kierowca otrzyma 50 za każdą wykresówkę, nie więcej niż 500

Nieuzasadnione użycie kilku wykresówek w ciągu tego samego 24-godzinnego okresu – za każdy dzień, kiedy kierowca ma obowiązek używać wykresówek:

a) w okresie jednego dnia- kierowca otrzyma od 50 do 200 zł mandatu

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień- kierowca otrzyma od 400 do 500 zł mandatu

Wykresówka zapisywana była za długo – – kierowca otrzyma od 50 do 300 zł mandatu

Oznaczenie czasowe na wykresówce nie było zgodne z urzędowym czasem kraju rejestracji pojazdu– kierowca otrzyma od 100 do 300 zł mandatu

Nieprawidłowe operowanie przełącznikiem grup czasowych (selektorem)

a) w czasie dziennego okresu prowadzenia pojazdu- kierowca otrzyma od 50 do 200 zł mandatu

b) w okresie dłuższym niż jeden dzień- kierowca otrzyma od 50 do 200 zł mandatu

Oceń artykuł

Poprzedni artykułWażne przypomnienie – mandaty dla kierowców za nieprawidłowe działanie tachografu? NIE TYLKO
Następny artykułWażne przypomnienie -mandaty dla kierowców za nieprawidłowe stosowanie tachografów cyfrowych