Strona główna Aktualności Dnia Weryfikacja parametrów wynagradzania – kolejny sposób na optymalizację kosztów pracowniczych

Weryfikacja parametrów wynagradzania – kolejny sposób na optymalizację kosztów pracowniczych

112
5/5 (2)

Kancelaria Prawna Viggen przedstawia kolejny sposób na optymalizację kosztów pracowniczych w przedsiębiorstwie transportowym.

W poprzednich publikacjach wspominaliśmy już o tzw. „Idealnej umowie”, która poprzez swoją konstrukcję pozwala na obniżenie kosztów zatrudnienia o około (przynajmniej) 30% per miesiąc per pracownik/etat bez wpływu na obniżkę wynagrodzenia netto pracownika. Jej wprowadzenie wiąże się ze zmianą formy zatrudnienia:

Zmień konstrukcję umów dla kierowców i wprowadź oszczędności w swojej firmie!

Część przedsiębiorców decyduje się jednak na pozostanie przy umowach o pracę. Taka forma zatrudnienia również pozostawia ogromne pole manewru do optymalizacji kosztów. Dostępne – przewidziane prawem parametry należy jednak stosować umiejętnie i z dużą dozą ostrożności – w taki sposób, aby nie narazić przedsiębiorstwo na ewentualne roszczenia pracownicze.

Przy zatrudnianiu kierowców na umowach o pracę, przedsiębiorca ma do dyspozycji ok. 50 instytucji (elementów), których wzięcie pod uwagę istotnie wpływa na zmniejszenie/zwiększenie kosztów przedsiębiorstwa i odgrywa ważną rolę przy uregulowaniu wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy. tj. regulaminów, dokumentów o warunkach zatrudniania, umów o pracę, umów zlecenia itp.

Celem weryfikacji jest więc szczegółowa analiza tych parametrów, uregulowań i ustawień obowiązujących kierowców i obejmuje swym zakresem następujące dokumenty:

– umowy o pracę oraz obowiązujące aneksy;

– szczegółowe warunki zatrudnienia;

– regulamin pracy, regulamin wynagradzania;

– pliki cyfrowe w formacie DDD (analiza plików 10% zatrudnionych kierowców, za 3 kolejne miesiące jazdy);

– paski wynagrodzeń – szczegółowe z kolejno wykazanymi składnikami (analiza dotyczy tych samych kierowców i okresów co pliki DDD);

– przykładowe rozliczenia delegacji – (w zależności od specyfiki przedsiębiorstwa – np. polecenia wyjazdów służbowych, rozliczenia zaliczek, rozliczenia delegacji, wypłaty należności z tytułu podróży służbowych).

Po dokonaniu weryfikacji otrzymujecie Państwo opinię prawną z wyliczeniem realnych zagrożeń, których można spodziewać się ze strony kierowców oraz wykazem oszczędności, które można wygenerować co miesiąc przy zmianie ustawień parametrów w programie rozliczającym wynagrodzenia na optymalne.

Otrzymacie Państwo konkretne informacje czy Państwa rozwiązania są bezpieczne z punktu widzenia roszczeń kierowców przed Sądem Pracy, karami PIP, ITD, a jednocześnie optymalne z punktu widzenia rentowności przedsiębiorstwa. Analiza swoim zakresem obejmuje również rozliczenia płac minimalnych (niemieckiej MiLoG, francuskiej Loi Macron, minimalnej austriackiej oraz minimalnej holenderskiej). Sprawdzimy, czy dopłaty są wypłacane w prawidłowych wysokościach oraz czy można zoptymalizować wysokość dopłat do minimalnego wynagrodzenia za pracę w poszczególnych Państwach Członkowskich UE.

Optymalizację składników wynagradzania przeprowadzamy przy założeniu uzyskania efektu obniżenia kosztów pracowniczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa prawnego, co skutkuje długoterminowym polepszeniem rentowności przedsiębiorstwa, a szczególnie ułatwi firmie przetrwanie w trudnym czasie pandemii koronawirusa.

Zapraszamy do współpracy:

tel. 519 140 984, jak@viggen.pl 

tel. 509 982 577, biuro1@viggen.pl

tel. (12) 637-24-57

Jolanta Kur,

Doradca biznesowy klienta
Specjalista ds. prawno-ekonomicznych

Oceń artykuł

SILNIK PRAWNYpraca dla kierowcy

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Wpisz swój komentarz!
Wpisz tutaj swoje imię i nazwisko